Vznikla nová podnikateľská rada primátora mesta

V Ružomberku vznikne nová Podnikateľská rada primátora mesta. Foto: Viktor Mydlo
Nová rada sa bude stretávať minimálne štyrikrát do roka. Výstupy z jej rokovania budú prezentovať vo vedení mesta Ružomberok a komisiách mestského zastupiteľstva.

V Ružomberku vznikla nová Podnikateľská rada primátora mesta. Zložená je z osobností rôznych podnikateľských sfér v regióne. Informáciu o vzniku a zložení rady prijalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku na rokovaní v stredu 8. februára.

„Cieľom podnikateľskej rady je výrazne prispievať k celkovému mestskému a regionálnemu rozvoju mesta. Jej úlohou bude tiež riešiť koncepciu rozvoja mesta s dosahom na zámery a priority mesta v krátkodobom a dlhodobom horizonte,” uvádza sa v dôvodovej správe na rokovanie MsZ, ktorú predložil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Nová rada sa bude stretávať minimálne štyrikrát do roka. Výstupy z jej rokovania budú prezentovať vo vedení mesta a komisiách mestského zastupiteľstva. „Očakávam, že aj prostredníctvom týchto osobnosti z rôznych oblastí podnikateľského prostredia vzídu návrhy ako zlepšiť život v našom meste,“ povedal Ľ. Kubáň na zasadaní MsZ.

Zloženie podnikateľskej rady

Predseda: Peter Šrobár, MBA. Členovia: Ing. Ľudovít Beťko, Ivan Nosko, Ing. Martin Motyka, Ing. Tibor Tišťan, Ing. Jaroslav Motyčák, Ing. Miroslav Jadroň, Ing. Milan Martinkovič, Ing. Daniel Grenčík, Patrik Habo. Tajomník: Mário Klučka, prednosta MsÚ.

Podľa dôvodovej správy Podnikateľská rada primátora mesta je zložená z osobností rôznych podnikateľských sfér v regióne, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu pre mesto, región a ľudí.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.