Členov mestských komisií môže nominovať aj verejnosť

Ilustračné foto. Zdroj: Viktor Mydlo

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.

Členov siedmich mestských komisií v Ružomberku môže nominovať aj verejnosť. Návrhy môže predkladať každý občan, politická strana alebo hnutie či občianske a profesijné združenia pôsobiace na území mesta. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Ružomberok.

Vo volebnom období 2022 – 2026 bude v meste pracovať osem komisií: 1. Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie (predseda:. Miroslav Zuberec), 2. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu (predseda: Róbert Dúbravec), 3. Komisia pre životné prostredie (predseda: Juraj Burgan), 4. Komisia pre kultúru a cestovný ruch (predseda: Martin Hromada), 5. Komisia starostlivosti o obyvateľov – sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie (predseda: Miroslav Kerdík), 6. Komisia pre šport (predseda: Stanislav Javorka), 7. Komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity (predseda: Michal Lazár) 8. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov (predseda: Vendelín Ružička) je podľa zákona zložená len z poslancov MsZ (pozn. red.). Uznesenie MsZ o zložení mestských komisií a ich predsedoch si môžete pozrieť TU. 

Návrhy na členov možno posielať do konca roka

„Žiadosti a návrhy na členov v komisiách je možné predkladať do 31. decembra písomne alebo elektronicky kancelárii prednostu Mestského úradu v Ružomberku, a to priamo alebo prostredníctvom poslancov vo svojich volebných obvodoch. Je potrebné ich doložiť životopisom a názvom komisie, v ktorej sa členstvo navrhuje,” uvádza mesto.

Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ružomberku a ich predsedov schválili mestskí poslanci počas ustanovujúceho rokovania MsZ, ktoré sa konalo 28. novembra. Na ňom zložili sľub nový primátor mesta Ľubomír Kubáň a 25 mestských poslancov, čím sa ujali funkcií v samospráve.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva. Členstvo v nich nie je honorované.

Zdroj: Teraz.sk, Mesto Ružomberok

Nový primátor a poslanci mesta Ružomberok sa ujali funkcií

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.