Zákulisné hry okolo benzínky

Zmluva o prenájme pozemku pod kontroverznou benzínovou pumpou na Zarevúcej už neplatí. Europetrol už dokonca neexistuje. Čo sa v kauze okolo kontroverznej benzínky udialo za ostatný pol rok?

Mesto Ružomberok rozhodnutím primátora Igora Čombora jednostranne odstúpilo od zmluvy o prenájme pozemku pod benzínovou pumpou na Zarevúcej. Rozhodlo sa tak na základe právnej analýzy, ktorú si nechalo vypracovať ešte v lete tohto roka.

Europetrol porušil zmluvu

Pôvodne uzavrelo mesto v roku 2011 nájomnú zmluvu so spoločnosťou Europetrol. V máji tohto roku však táto spoločnosť previedla benzínovú pumpu postavenú na mestskom pozemku na inú firmu: JML-Slowakei. Obe mali toho istého konateľa, Maroša Zajaca.

V zmluve medzi mestom a Europetrolom je pritom napísané: „…prenechanie predmetu nájmu ako celku inej osobe, či už právnickej alebo fyzickej…,“ môže byť dôvodom na ukončenie nájmu.

Práve túto skutočnosť nechali poslanci ešte v júni cez interpeláciu Jána Kolíka (nezávislý) skontrolovať. Mesto si v júli dalo vypracovať právnu analýzu v advokátskej kancelárií Ladislava Jančiho.

Radnica na Kolíkovú interpeláciu odpovedala 28. júla priamo primátorom, kde len potvrdila už známy fakt, že s firmou JML-Slowakei mesto zmluvu uzavretú nemá, a pridala nový, že spoločnosť Europetrol nezaplatila za dva mesiace nájom.

Poslanci žiadajú analýzu, ktorá už existuje

Mesto disponovalo právnou analýzou vypracovanou advokátom Jančim od 25. júla. V odpovedi na Kolíkovú interpeláciu sa však priamo táto skutočnosť nespomína a mesto sa na ňu konkrétne ani neodvoláva.

V septembri sa poslanci stretli po letnej prestávke na zastupiteľstve (MsZ) a mnohí sa po prvý raz dostali k odpovediam na uvedenú interpeláciu. Dozvedeli sa o neexistujúcej zmluve s JML-Slowakei a o neplatení nájmu.

Ján Kolík sa na MsZ pýtal, či je to podľa zmluvy s Europetrolom v poriadku, že na mestskom pozemku prevádzkuje benzínovú pumpu firma, ktorá s mestom nemá platnú zmluvu. Odpoveď nedostal. Primátor Čombor tam nebol(!), zástupca Slašťan podrobnosti nepoznal, vedúca právneho Katarína Šimanská povedala, že interpelácia zodpovedaná bola a zvyšok je otázka na vedenie mesta. Zmienila sa o právnej analýze, z ktorej odpoveď na interpeláciu vychádzala, no táto poznámka akoby ušla pozornosti všetkých poslancov.

Aj preto Karol Javorka (nezávislý) vzniesol novú interpeláciu, kde požiadal primátora „o právnu analýzu prenájmu mestského majetku spoločnosťou Europetrol tretej osobe a pokiaľ došlo k porušeniu nájomnej zmluvy zo strany spoločnosti Europetrol, o vyvodenie adekvátnych dôsledkov.“

Mesto v tom čase už dva mesiace analýzou disponovalo. Nahlas sa s tým však „nepochválilo“.

Odstúpenie od zmluvy

Aj preto prišla na Javorkovu septembrovú interpeláciu v novembri pre väčšinu poslancov nečakaná odpoveď.

„…na základe interpelácie poslanca Ing. Kolíka č. 46/2017 a 47/2017 zo dňa 30.06. 2017, mesto oslovilo JUDr. Ladislava Jančiho o vypracovanie právnej analýzy … Na základe výsledkov právnej analýzy advokáta zo dňa 25.07. 2017, sa vedenie mesta rozhodlo Nájomnú zmluvu č. CEZ 1007/2011 ukončiť a mesto od zmluvy odstúpilo. … Právna analýza JUDr. Ladislava Jančiho je poslaneckému zboru k dispozícii na právnom oddelení MsÚ.“

Mesto teda odstúpilo od zmluvy, pretože ju spoločnosť Europetrol porušila. Nie však prevodom majetku na tretiu osobu, ako sa domnieval poslanec Kolík. „Zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by vytvárali  prekážky možnosti prevodu vlastníctva na tretiu osobu,“ píše advokát Janči v posudku, ktorý si dalo vypracovať mesto.

Dôvodom na odstúpenie bolo neplatenie nájmu zo strany Europetrolu. Poslanci sa to dozvedeli v novembri, viac ako tri mesiace po vypracovaní analýzy, ktorá to mestu odobrovala.

Mimochodom, spoločnosť Europetrol, s.r.o. už neexistuje. Ešte v lete, v čase neplatenia nájmu, vypracovávania posudku a čakania na interpelácie ju kúpil český podnikateľ. Dnes sa volá V-company, s.r.o.

Zostane stavba na pozemku?

„Europetrol opakovane neplatil nájom, kancelária primátora sa preto na základe právnej analýzy rozhodla odstúpiť od zmluvy,“ informoval poslancov na novembrovom zastupiteľstve asistent primátora Michal Praženica. „Mesto zvolilo odstúpenie, lebo neboli zaplatené dva nájmy, ani ich do času, keď sa odstupovalo od zmluvy, nedoplatili,“ vysvetlil dôvod odstúpenia advokát Ladislav Janči, ktorého služby si mesto k tomuto prípadu externe najalo.

„To najhoršie, čo sa dalo urobiť bolo odstúpenie od zmluvy. Pochovali  sme si možnosti, aby sa v rámci platnosti zmluvy vrátil pozemok do pôvodného stavu,“ skritizoval rozhodnutie mesta poslanec Miroslav Zuberec (nezávislý).

V zmluve o nájme z roku 2011 sa píše, že ak jedna zo strán odstúpi, musí nájomca, spoločnosť Europetrol, odstrániť ekologickú zaťaž a vrátiť pozemok do pôvodného stavu. Práve na toto ustanovenie sa poslanci najviac pýtali, či teraz Europetrol odstráni stavbu z mestského pozemku. Advokát Janči tieto ustanovenia spochybnil.

„Nie je pravda, že by v zmluve bola klauzula o tom, že po jej skončení je potrebné odstrániť stavbu, to je hlboké nedorozumenie. Je tam zmienka, že treba odstrániť ekologickú záťaž. Stavba na mestskom pozemku nie je ekologická záťaž,“ zdôvodňuje Janči, prečo podľa neho nie je možné benzínovú pumpu odstrániť, hoci to tak poslanci pri schvaľovaní v roku 2011 chceli v zmluve mať.

„Ale v zmluve sa hovorí, že pozemok sa má dať do pôvodného stavu,“ pýtal sa poslanec Ján Kolík. „To je spojené s tou ekologickou záťažou. Je to kumulatívna podmienka, to znamená, že ak tam nie je ekologická záťaž, čo nie je, netreba ani pozemok dávať do pôvodného stavu,“ vysvetlil svoj pohľad na zmluvu mestom najatý advokát Janči.

„Tento názor je silený v prospech Europetrolu. Keby sme si nechali urobiť analýzu inému advokátovi, dozvieme sa niečo iné. Je však nesporné, že vôľa zastupiteľstva pri schvaľovaní bola, aby stavba benzínovej pumpy bola po skončení nájmu odstránená. To sa dá overiť vo všetkých zápisniciach a záznamoch z toho času,“ pustil sa do výmeny s advokátom Jančim poslanec, a tiež právnik, Zuberec.

Dosiahli, čo chceli?

„Pán primátor, nemohli ste počkať tých pár dní, kým by sme sa oboznámili s posudkom?  Museli ste konať tak rýchlo? Mohli sme si urobiť aj inú právnu analýzu a zodpovedne sa rozhodnúť,“ pýtal sa poslanec Patrik Habo (nezávislý), mysliac si, že posudok existuje len pár dní. 

Do debaty sa tak zapojil aj primátor, ktorý odstúpenie podpísal: „Pozemok sme mali dávno predať.  Namiesto peňazí nemáme nič a ešte som mal trpieť aj to, že nám niekto neplatí nájom? Povedali mi, že mám na to právomoci, tak som od zmluvy odstúpil,“ ozrejmil svoje postup Igor Čombor (nezávislý). „Vlastník si neplnil povinnosti, tak som konal. Ak by som nekonal, napadnete ma, že nič nerobím, keď som urobil, nepáči sa vám, že som dačo urobil,“ hlasno argumentoval primátor.

„Právny rozbor bol pre poslancov doručený len včera. Mesto ho malo skôr. Mám za to, že sme sa mali aj my vyjadriť k tej výpovedi a nielen mesto. Mohlo to byť unáhlené a zlé konanie, a preto ma to mrzí,“ zapojil sa do debaty poslanec Miroslav Kerdík (nezávislý).

Karol Javorka sa opakovane pýtal, čo má teda mesto robiť, ak chce, aby bola naplnená niekdajšia vôľa zastupiteľstva a pumpa bola z pozemku po skončení nájmu odstránená.

Podľa advokáta Jančiho, ktorý vypracoval posudok, je jediná cesta na odstránenie pumpy z pozemku súd. Lenže to neodporúča. „Súd môže žiadosti vyhovieť, ale najčastejšie nariadi, aby sa stavba vysporiadala. Mesto nemá s novým majiteľom zmluvný vzťah, na to netreba zabúdať,“ naznačuje pravdepodobné riešenie súdu Ladislav Janči. Zdôrazňuje pritom, že pumpa tam stojí legálne.

Podľa advokáta si mesto môže teraz na súde uplatniť takzvané bezdôvodné obohatenie. Teda žiadať od majiteľa stavby na mestskom pozemku zaplatenie za užívanie tohto pozemku. Nebude to však viac, ako bežný trhový nájom. Dodal tiež, že mesto sa môže svojvoľne rozhodnúť, čo s pozemkom ďalej. Či sa s majiteľom stavby dohodne na predaji, nájme alebo inej forme vysporiadania.

Pripomeňme, že ešte spoločnosť Europetrol sa niekoľkokrát snažila pozemok neúspešne kúpiť. Poslanci to zakaždým zamietli. Naposledy chýbal schváleniu predaja jeden hlas. Teraz je pozemok, vďaka priebehu zvláštnych okolností, zmluvne voľný. Skutočnosť, že čerpacia stanica odtiaľ niekedy zmizne, tak ako to bolo schválené v lete 2011, je dnes prakticky nerealizovateľná. Pokiaľ to nebude chcieť vlastník stavby.

Poslanci následne požiadali uznesením primátora, aby do decembrového rokovania predložil návrh ďalšieho postupu v celej veci, a tiež aby bolo opätovne prešetrené, či bolo odstúpenie od zmluvy jediné možné v tejto záležitosti.

Domáhajú sa tiež preverenia, či zmluva s Europetrolom bola v lete 2011 zo strany mesta skutočne podpísaná v takom znení, ako to vtedajší poslanci mysleli, pri jej schvaľovaní.

Titulná fotografia: Inkriminovaná čerpacia stanica na Zarevúcej. Foto: redakcia

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.