Zdravotné služby občanom mesta a okolia posilnili

Pred viac ako jeden a pol rokom otvorili v máji roku 2018 na Madačovej ulici v Ružomberku laseroterapiu. Tá je už dlhšie prevádzkovaná a občanom ktorí ju využívajú ako neinvazívnu liečebnú metódu, býva spojená s názvom Bonumsalutem. V rýchlom časovom slede občan a pacient zaregistroval pred štyrmi mesiacmi ďalšiu zdravotnú ustanovizeň.

V bývalej ružomberskej banke s čias obdobia ČSR, skvostu vtedajšej architektúry a mladším občanom známej ako poslednej VÚB-ky (pri hlavnom cestnom ťahu na východ a západ republiky na ulici Dončovej) už vládne medecína.

Konečne, že sa tak stalo a do pomerne zdravých a zubom času neohlodaných a nechátrajúcich múrov bývalej filiálky Národnej banky československej otvorenej v roku 1933 prišli medicínske služby. Tak potrebné aby opustili bývalú „nemocenskú“ na Považskej ulici ako jej domorodí Ružomberčania hovorili. Po dlhých rokoch jej pôsobenia pri bývalej Štátnej nemocnici sa Nemocnica s poliklinikou presťahovala do rekonštruovaných priestorov bývalej banky, aby poskytovala nevyhnutné zdravotné služby mestu a jeho okoliu.

Akokoľvek, miestne obyvateľstvo a spádová oblasť tento akt štátnej správy a žilinskej VÚC-ky privítala. Popri ostatných pacientoch aj tí kardiologickí. Mnohí z nich, a hlavne tí starší, už nemusia prechádzať od železničnej a autobusovej stanice mestom a kráčať dopravou zahltenou Poľnou ulicou do Vojenskej a fakultnej nemocnice SNP nachádzajúcej sa na Ulici gen. Miloša Vesela.

Vo vynovených priestoroch NsP pracuje od 1. októbra minulého roku na prvom poschodí kardiologická ambulancia MUDr. Petra Letavaya v súčinnosti s internistkou- kardiologičkou MUDr. Gabrielou Fabčinovou a diplomovanou sestrou Evou Majerskou.

S EKG prístrojom a príslušným zariadením je v kardiologickej ambulancii doktora Letavaya prevádzkovaný jeden z najnovších moderných typov Echokardiografického prístroja, ktorý má hodnotu päťdesiattisíc eur. Prístroj nie je potrebné nejako zvlášť  predstavovať pacientom, ktorí prekonali operáciu srdca alebo pacientom, ktorí zápasia s chorobami srdca.   

A tak aspoň štipku encyklopedicky: dobre pracujúci prístroj dáva dôležité údaje o srdcových dutinách, funkcii komôr, nedomykavosti chlopní, srdcových arytmiách a iných výstupných monitorovaných charakteristikách hodnotiacich činnosť srdca. V súčasnosti môže táto kardiologická ambulancia vyšetriť denne 25 pacientov.

Doktor Letavay a jeho kardiologická ambulancia zabezpečuje 24-hodinový EKG monitoring pomocou prídavného Holter EKG prístroja, mesačný monitoring srdca, elektrokardiografom zistené arytmie, a tzv. reportom zaznamenané údaje, ktoré vyhodnocuje a klasifikuje. Okrem toho vyhodnocuje aj 24 hodinový monitoring krvného tlaku. Pacientom je k dispozícii i bicyklový ergometer.

V ďalšej výhľadovej náplni činnosti kardiologickej ambulancie uvažuje MUDr. Peter Letavay s rozšírením medicínskych služieb s prístrojovým vybavením pre sonografiu ciev dolných končatín.

Pre súčasného a budúceho pacienta  kardiologickej ambulancie v novej klinike na Dončovej ulici je dôležitou i informácia o zdravotných poisťovniach. Ambulancia doktora Letavaya má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na Slovensku.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.