Železnô končí, lebo neposkytovalo komplexnú zdravotnú starostlivosť

Ešte začiatkom decembra sme vás informovali, že Detská ozdravovňa Železnô končí. Dôvodom sú podľa zriaďovateľa, ktorým je ministerstvo zdravotníctva, výhrady zdravotných poisťovní. Pýtali sme sa ich na presné dôvody.

Detská ozdravovňa Železnô medzi Liptovskou Lúžnou a Partizánskou Ľupčou od nedele končí svoju činnosť. Fungovala 97 rokov. O tejto skutočnosti sme vás informovali ešte 8. decembra. Sľúbili sme doplnenie informácií.

Za zrušením je štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa

„Výsledky revíznych činností zdravotných poisťovní ukázali, že v uvedenom zariadení nie sú dodržiavané personálne normatíva a deti, ktoré toto zariadenie navštevovali, nemali indikované také diagnózy, na liečbu ktorých bola ozdravovňa určená,“ uviedlo začiatkom decembra pre Ružomberský magazín ministerstvo zdravotníctva.

Práve ministerstvo je od roku 1992 zriaďovateľom ozdravovne. Príspevková organizácia však nie je financovaná priamo z rozpočtu, ale z výkonov, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne.

„S uvedeným zariadením máme platnú zmluvu, pričom cenové podmienky sme nemenili. V zariadení sme nevykonávali revíznu kontrolu, ani sme ministerstvu neodporúčali zrušenie zariadenia,“ odpovedal na otázky Ružomberského magazínu Matej Štepanovský, PR špecialista zo súkromnej poisťovne Dôvera.

„Ročne je v tomto zariadení hospitalizovaných približne 230 až 260 našich poistencov, najčastejšie s ochoreniami ako chronický zápal nosa, nosohltana a hltana, reakcia na ťažký stres či choroby horných dýchacích ciest,“ dopĺňa informácie Štepanovský.

Celkom iná odpoveď prišla zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Tá bez bližšej špecifikácie, napriek tomu, že sme sa pýtali na konkrétne výhrady, uvádza, že za rok 2016 zistila nedostatky v personálnom obsadení zariadenia.

„Poisťovňa rovnako zistila, že poistencom, ktorí boli na liečebnom pobyte v spomínanom ozdravnom zariadení, nebola poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť v takom rozsahu, v akom ju poisťovňa uhrádzala,“ uviedla vo svojom stanovisku VšZP, ktoré nám poskytla prostredníctvom hovorkyne Viktórie Vasilenkovej.

„VšZP s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti opakovane komunikovala, aby uvedené nedostatky napravil. Nemáme informáciu, že by v roku 2017 k náprave došlo,“ dodala Vasilenková.

O aké nedostatky ide, sme sa nedozvedeli napriek tomu, že sme sa pýtali na konkrétne čísla, ktoré poisťovne vyhodnotili ako nerentabilné, respektíve koľkým svojim poistencom tu liečbu za ostatné roky poskytli.

Ozdravovňa mlčí

Viac svetla do ukončenia činnosti ozdravovne by mohol vniesť jej riaditeľ Ján Kuska. Nateraz sa však rozhodol, napriek opakovane ponúkanej možnosti, informácie médiám neposkytnúť. Pohľad zvnútra zariadenia tak nepoznáme.

Podľa ministerstva zdravotníctva čelila Ozdravovňa Železnô nedostatočným úhradám zo strany poisťovní, čo jej dlhodobo neumožňovalo dostatočne investovať do obnovy zariadenia. Spomína tiež nízku návštevnosť, najmä v zimných mesiacoch.

Ministerstvo od 1. januára ozdravovňu pričlení pod Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta v Banskej Bystrici. „Jeho budúce využitie bude predmetom analýz. V prípade akejkoľvek alternatívy je v záujme rezortu udržať zariadenie v čo najlepšej kondícií, teda zabezpečiť, aby toto nechátralo,“ odpovedalo ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom hovorkyne Zuzany Eliášovej na otázku, či má záujem, aby nemocnica zariadenie prevádzkovala aj naďalej.

Rooseveltova nemocnica zatiaľ o plánoch s ozdravovňou bližšie neinformuje. Plánuje to podľa hovorkyne Ruženy Maťašeje robiť priebežne.

Ministerstvo však potvrdilo, že časť zamestnancov dostalo ku koncu roka výpovede, časť by mala prejsť do zamestnania pod nového, nemocničného správcu.

Storočná legenda

Prvú budovu pod Salatínom za účelom kúpeľnej liečby postavili ešte v roku 1870. Detské ozdravovňu tu zriadili v roku 1920. Počas druhej svetovej vojny tu sídlilo velenie jednej z partizánskych brigád. Ostatných 25 rokov je ozdravovňa bez väčších investícií v rukách štátu.

Ťažila najmä z výbornej polohy uprostred lesov a minerálneho prameňa, ktorý tu našli ešte v 19. storočí.

Liečili tu predovšetkým detské, najmä pľúcne choroby, tuberkulózy, ale aj problémové stavy po onkologickej liečbe, obezite, cukrovke, anorexii či mnohé nervové ochorenia ako stres, epilepsia či rôzne adaptačné poruchy.

Desiatky rokov v Železnôm liečili predovšetkým deti do 15 rokov, ktoré mohli pobyt absolvovať aj v sprievode rodičov. Počas školského roka tu pre množstvo školopovinných pacientov fungovala aj škola. Na webe ozdravovne sa dajú prečítať desiatky spomienok od ľudí z celého Československa, ktorí tu absolvovali liečenie ešte ako deti.

Zariadenie má vlastný lyžiarsky vlek, sánkarské dráhy či osvetlené prírodné klzisko. V lete boli benefitom Nízke Tatry. V posledných rokoch fungovala ozdravovňa aj pre komerčné turistické pobyty, školy v prírode či lyžiarske výcviky.

Titulná fotografia – Jedna z budov v komplexe ozdravovne Železnô. Zdroj – zelezno.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.