Ružomberok dnes

Mesto súťaží realizátora opráv chodníka Páričku a cesty v Černovej

Radnica začala obstarávať opravu miestnej komunikácie v Černovej na ulici Hôrky za 12-tisíc eur (bez DPH). Rovnako súťaží realizátora komplexnej rekonštrukcie chodníka Páričku, od ulice Za Kláštorom, križujúc Záhradnú až po ulicu Obvodná cesta, v predpokladanej hodnote 37-tisíc eur. Jej súčasťou bude aj dočasné dopravné značenie. Ponuky je možné predkladať do 16. septembra.