Aké odmeny poberajú poslanci za funkcie v mestských podnikoch?

Informáciu o výške odmien poslanci nedostanú. Verejnosť si ale môže pozrieť majetkové pomery svojich volených zástupcov. Už rok musia samosprávy zo zákona zverejňovať majetkové priznania mestských poslancov.

V predstavenstvách a dozorných radách spoločností, v ktorých má podiel aj mesto Ružomberok, sedia viacerí mestskí poslanci. Piati sú i na pozíciách konateľov. Mestské zastupiteľstvo ich tam zvolilo ako zástupcov mesta ešte na začiatku nového volebného obdobia.

Koľko peňazí dostane taký člen predstavenstva Vodárenskej spoločnosti, konateľ ByPo či predseda dozornej rady Technických služieb?

Aj o to sa zaujímali poslanci na májovom rokovaní. Vedenie mesta chceli požiadať o zverejnenie finančných odmien poslancov, ktorí pôsobia v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Návrh neprešiel, väčšina sa zdržala

Požiadavka vzišla predtým, než mali v pléne formálne zobrať na vedomie výročné správy mestských spoločností.

„Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta, aby zabezpečil poslancom mestského zastupiteľstva a verejnosti komplexnú informáciu o výške odmien pre jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád a konateľov v spoločnostiach s účasťou vlastníctva mesta, ktoré mesto Ružomberok zastupujú,“ predniesol svoj doplňujúci návrh poslanec Patrik Habo (nezávislý).

Informácia sa mala týkať nielen vyplatených odmien za predchádzajúci rok, ale aj iných benefitov, napr. náhrady za cestovné príkazy. Išlo o firmy Technické služby, Vodárenská spoločnosť, ByPo, Mestské lesy, CZT, KDAH, MFK, MBK a OOCR Liptov.

„Všetky tieto príjmy, ktoré žiada pán poslanec, aby boli v nejakej forme zverejnené, tak všetci poslanci predkladáme do 30. apríla  vo svojich majetkových priznaniach. Osobne s tým nemám problém, len mi príde, že robíme niečo navyše, čo už je z mojej strany splnené a je to zo zákona dané. Túto povinnosť som si splnil tým, že som odovzdal majetkové priznanie,“ reagoval viceprimátor Michal Lazár.

Doplnil, že priznanie odovzdávajú komisii a mestské zastupiteľstvo si ho môže na požiadanie skontrolovať, je to verejný dokument.

„Musím doplniť, že to nie je verejné. Je to pre komisiu, ktorá sa tým zaoberá. Ide o to, že my by sme mali vedieť, kto nás zastupuje v týchto spoločnostiach a za akú odmenu. Tí, ktorí pracujete v mestských podnikoch, máte za to nejaký benefit a je správne, aby to verejnosť vedela. Nielen my. Nikto nepôjde skúmať naše daňové priznania. Myslím si, že pri tomto bode o mestských podnikoch by sme mohli tieto skutočnosti poznať,“ argumentoval Habo.

Kto z poslancov zastupuje mesto v spoločnostiach a na akej pozícii, je súčasťou výročných správ. Druhú časť požiadavky, teda výšku odmien sa z nich ale nedozvieme.

Niektorí poslaneckí kolegovia vyjadrili tomuto návrhu podporu, vrátane klubu Za slušný Ružomberok a nezaradených poslancov. Z pléna zaznela aj úvaha, či bude zverejnenie odmien v súlade so zákonom.

„V princípe som za. Ale nie som si celkom istý, či je to právne možné. Neviem, či môžeme rozhodnúť o zverejnení odmien v spoločnostiach, kde máme minoritu. Ak áno, nemám problém to podporiť. Len aby sme neschválili niečo, čo nesmieme spraviť,“ vyjadril sa k téme poslanec Juraj Burgan (KDH).

Druhý zástupca primátora videl v doplňujúcom návrhu aj niečo iné. „Je to provokácia z tvojej strany, od rána tu iba provokuješ a  robíš zlo. Každý má právo hlasovať, či sa rozhodne tak alebo tak. Veci sú uvedené v daňových priznaniach a nech sa páči, je tu tá komisia,“ povedal viceprimátor Ján Bednárik (KDH).

Návrh napokon medzi poslancami nenašiel dostatočnú podporu. Siedmi hlasovali za, jeden proti a dvanásti sa zdržali.

Majetkové priznania mestských poslancov musia by zverejnené

Redakcia RK Magazínu oslovila Transparency International Slovensko (TIS), či išlo o zákonnú požiadavku. Odkázali nás na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu (známy aj ako zákon o konflikte záujmov), podľa ktorého platí, že verejnými funkcionármi sú aj poslanci mestských zastupiteľstiev.

„Vzťahuje sa na nich preto aj povinnosť každoročne podať písomné oznámenie, v ktorom uvedú okrem iného aj svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračovali aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,“ uviedol pre naše noviny právnik Ján Ivančík.

Zjednodušene, ide o majetkové priznania mestských poslancov. Presne ten dokument, ktorý spomínal aj Michal Lazár. Vieme si v nich odkontrolovať, koľko zarobili ako poslanci, aj aké ďalšie príjmy dosiahli za kalendárny rok. Vo formulári tiež vypĺňajú nehnuteľnosti, ktoré vlastnia, motorové vozidlá aj s rokom výroby, prijaté dary či iné výhody.

Ukážka majetkového priznania viceprimátora Michala Lazára. Foto: MsÚ Ružomberok

Tieto dokumenty podávali mestskí poslanci komisii mestského zastupiteľstva. Po novom majú byť prístupné aj verejnosti. Podľa novely zákona z roku 2019 sú totiž samosprávy povinné majetkové priznania mestských poslancov zverejňovať.

A hoci novela platí už rok a pol, ružomberská radnica so zverejním oznámení za rok 2019 až doteraz meškala. Na webe boli dostupné 14. mája, dva dni po zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ružomberok tak patril k 41 samosprávam zo 100, ktoré si podľa TIS túto zákonnú povinnosť do mája neplnilo. Radnica avizovala, že čoskoro majú pribudnúť majetkové priznania aj za predchádzajúci rok.

Oznámenia však úplne nezodpovedajú otázku o výške odmien poslancov, ktorí pôsobia na pozíciách v mestských podnikoch. V priznaní uvádzajú presnú sumu, ktorú získali za výkon verejnej funkcie, teda ako poslanci. Zárobky z ďalších funkcií, zamestnaní alebo činností priznávajú tiež, ak ich ale vykonávajú viac, uvádzajú súčet. Ak teda poslanec podniká, je niekde zamestnaný a ešte zastáva funkciu v nejakej firme, stačí, keď tieto príjmy spočíta. Z výslednej sumy tak nevieme presne určiť, koľko dostal za post v mestskej spoločnosti.

Výnimkou bol viceprimátor Michal Lazár, ktorý v priznaní za rok 2019 príjmy rozlišoval. Priznal plat zástupcu primátora, príjem z funkcie v CZT aj náhrady výdavkov v spoločnosti ByPo. Zvyšok boli bezplatné funkcie. Tie malo aj niekoľko ďalších poslancov, prípadne si uplatnili iba náhrady výdavkov.

Článok bol publikovaný v letnom čísle RK Magazínu. 

Titulná fotografia: záber z rokovania mestského zastupiteľstva. Autor: Viktor Mydlo 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.