Čo bude ďalej s Koniarňou?

Mestu končí prenájom Koniarne. S ministerstvom obrany sa majú do vypršania zmluvy dohodnúť na spôsobe, ako by mohlo mesto športovú halu využívať aj naďalej. Odpredaj haly medzi možnosťami nie je. Ráta sa však so zámenami pozemkov či zriadením subjektu, kde by halu vlastnilo v určitom pomere mesto spoločne s armádou.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.