Mestu končí prenájom Koniarne. S armádou hľadajú riešenie, ako halu využívať aj naďalej

Radnici vlani vypršala nájomná zmluva na Koniareň, s rezortom obrany podpísala krátkodobú novú. Do jej uplynutia majú nájsť nový model, ako by mesto mohlo športovú halu využívať aj naďalej. Isté je, že armáda halu mestu nepredá.

Tlačí nás topánka s Koniarňou, zaznelo na jednom z minuloročných mestských zastupiteľstiev. Tvrdenie viac-menej vystihovalo stav, v akom sa mesto v súvislosti so športovou halou nachádzalo.

Snahy o jej odkúpenie do vlastníctva mesta boli neúspešné, mestu navyše koncom minulého roka vypršal po 25 rokoch nájom haly. Hrozilo, že basketbalový klub príde o priestory na trénovanie a zápasy, a radnica o miesto, kde príležitostne usporadúva kultúrne či spoločenské podujatia.

Na poslednú chvíľu sa však prišlo s dočasným riešením. Mesto a ministerstvo obrany, ktoré objekt spravuje, uzavreli v polovici januára novú nájomnú zmluvu. Krátkodobú, do konca marca tohto roka. Práve počas tohto obdobia sa majú obe strany dohodnúť na novom spôsobe, ako by mesto mohlo športovú halu využívať aj naďalej.

Armáda halu nepredá

V akej fáze riešenia sa momentálne nachádzajú? „Listom z 11. januára ubezpečil minister obrany primátora Igora Čombora, že ministerstvo analyzuje a posudzuje možnosti užívania predmetného objektu Mestom Ružomberok,“ odpovedala radnica prostredníctvom svojho hovorcu Viktora Mydla.

Rezort obrany potvrdil, že na variantoch stále pracujú, definitívna voľba ešte nepadla. „Ministerstvo obrany v súčasnosti spracúva možnosti využívania predmetnej športovej haly mestom Ružomberok, resp. MBK, vrátane možnosti jeho vlastníckeho vysporiadania,“ odpovedala RK Magazínu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Dodala, že zároveň zohľadňujú potreby Ozbrojených síl SR, ktoré majú športovú halu v užívaní pre plnenie svojich úloh, ako aj všeobecne záväzné predpisy, ktorými sa musí ministerstvo pri nakladaní s majetkom štátu riadiť. S cieľom posúdiť možné riešenia prišli v polovici februára zástupcovia ministerstva aj na obhliadku športovej haly.

Isté je, že medzi možnosťami nie je odpredaj haly. Hoci sa radnica dlhodobo snaží o jej kúpu, obrana zakaždým odmietla. Možnosť predaja vylúčila už v roku 2018, a teda aj predtým, než sa kúpa objektu stala predvolebným sľubom. Rezort sa pritom odvolával na zákon, podľa ktorého musia štátny majetok najskôr vyhlásiť za prebytočný. Čo znamená, že ho na svoju činnosť už nepotrebuje.

V súčasnosti naďalej platí, že hala nie je na predaj. „Športová hala v Ružomberku nie je pre Ministerstvo obrany SR prebytočný majetok štátu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany.

Zámena pozemkov alebo vznik nového subjektu?

Armáda vo svojom stanovisku zatiaľ nekonkretizovala, s akými variantmi využitia haly pracuje. No mesto ešte vlani informovalo o dvoch možných navrhnutých riešeniach. Prerokovať ich mali v kolégiu ministra obrany.

„Prvým variantom bolo urobiť zámenu s mestom Ružomberok za pozemky, ktoré vlastní v areáli Považských kasární a na samotnú halu Koniareň by mesto prevzalo vecné bremeno v prospech Ozbrojených síl SR,“ odpovedala radnica v novembri, keď sme sa o osud Koniarne opätovne zaujímali.

Druhou možnosťou bol vznik nového subjektu, kde by športovú halu vlastnilo v určitom pomere mesto spoločne s ministerstvom obrany.

Obrana nám potvrdila, že uvažuje aj nad týmito alternatívami. „Predmetné návrhy, v upravenej verzii, sú súčasťou variantných riešení spôsobu využívania športovej haly, o ktorých sa bude rozhodovať,“ povedala Kakaščíková.

Ak by prešli, mala by samospráva voľnejšie ruky, ak by chcela objekt napríklad opraviť alebo zrekonštruovať. Momentálne stavebné úpravy financovať nemôže. Hala patrí štátu a zákon neumožňuje investovať peniaze do cudzieho majetku.

Koniareň prešla naposledy čiastočnou rekonštrukciou v roku 2018. Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa a podpísania Martinskej deklarácie sa v nej konal slávnostný galavečer. Ministerstvo obrany v blízkej budúcnosti rekonštrukčné práce neplánuje. „Ďalší postup sa však bude odvíjať od rozhodnutia o spôsobe využívania tohto objektu,“ dodala hovorkyňa Kakaščíková.

Zmluvu zrejme predĺžia

Nová zmluva o nájme medzi radnicou a obranou platí do konca marca. Sú v nej presne určené dni, kedy smú halu mestské športové kluby využívať. Mesto za štvrťročný prenájom priestorov zaplatí bezmála 4900 eur.

Na rokovania ostáva ešte mesiac. „Očakávame, že aj vzhľadom k pandemickej situácii sa rokovania o konkrétnostiach o ďalšom riešení problematiky Koniarne uskutočnia v priebehu budúceho mesiaca,“ odpovedal nám hovorca mesta.

V prípade, že sa ministerstvo rozhodne pre vybraný variant, ktorý bude výhodný pre obe strany, tak sa rokovanie v uvedený termín uskutoční, reagovala armáda.

Zároveň povedala, že ak aj obe strany dospejú k vzájomnej dohode, súčasnú zmluvu zrejme budú predlžovať. „Predpoklad je, že k predĺženiu nájomnej zmluvy príde, lebo aj v prípade dohody bude potrebné dohodnutý variant realizovať, čo si vyžiada určitý čas,“ odhaduje rezort obrany.

 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.