Gymnázium v Ružomberku má nové digitálne centrum

V priestoroch Gymnázia v Ružomberku slávnostne otvorili zrekonštruované priestory pre DiGi Hub. Foto: ŽSK
V priestoroch Gymnázia v Ružomberku v utorok 24. októbra slávnostne otvorili zrekonštruované priestory pre DiGi Hub. Nové digitálne technológie budú využívať žiaci a pedagógovia aj z ostatných stredných škôl v regióne.

Gymnázium v Ružomberku bolo úspešné v grantovom projekte dánskej nadácie VELUX DiGi Competencies, Hub and Competence Centre, ktorého cieľom je využitie špičkových digitálnych technológií vo vyučovaní rôznych predmetov a ich využitie vo vyučovacom i mimoškolskom procese. „Prvotná iniciatíva pre vybudovanie digitálneho centra vzišla zo strany žiakov,“ informovala Eva Lacová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

 „Od novembra minulého školského roku sme realizovali prípravnú fázu. Počas nej sme na škole vytvorili projektový výbor zložený z pedagógov, študentov i nepedagogických pracovníkov školy. Intenzívne sme pripravovali rekonštrukčné práce v priestoroch budúceho DiGi Hubu. So zámerom nenarušiť chod školy počas školského roka sme naplánovali stavebné úpravy priestorov školy na letné prázdniny, čo sa aj splnil,“ uviedla riaditeľka Iveta Kmeťová.

„Som veľmi šťastná, že sa nám podarilo v tak krátkom čase zrealizovať rekonštrukčné práce a zariadiť DiGi Hub tak, aby sme v ňom mohli od tohto školského roka rozbehnúť plánované aktivity.  Rada by som vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí nám od začiatku fandili – študentom za ich úžasné nápady, kolegom z projektového tímu za ich prácu a nadšenie, rodičom a verejnosti, za to, že nás od prvých momentov podporovali v našom úsilí,“ dodala riaditeľka.

Kompetenčné centrum aj pre ostatné stredné školy v regióne

Na prízemí školy zrekonštruovali a zariadili jeden trakt, kde sa nachádza DiGi Hub, zrekonštruovali aj učebňu na 2. poschodí. V suteréne školy vytvorili nové priestory pre kabinety a učebne. Počas septembra tohto roku priestory vybavili novým nábytkom a digitálnou technikou špičkovej kvality. „Aktuálne sa už učebne využívajú na výučbu informatiky, ale aj iných predmetov, na ktorých učitelia vytvárajú digitalizované hodiny,“ doplnila Kmeťová.

„Zároveň sa od októbra rozbiehajú poobedné aktivity zamerané na rozvoj talentov a súvisiace s modernými digitálnymi trendami, ako napr. modelovanie pre 3D tlač, programovanie, grafický dizajn, robotika, foto-video krúžok, pre ktorý je vytvorený samostatný priestor foto štúdia so všetkým, čo k tomu patrí,“ objasnila riaditeľka gymnázia.

Projektovým zámerom školy je vytvoriť kompetenčné centrum aj pre ostatné stredné školy v rámci širšieho regiónu. Projektom sa zvýši nielen odbornosť pedagógov, zavádzanie inovácií a SMART riešení do vzdelávacieho procesu, ale aj  kvalita vzdelávania a ponuka poskytovaných služieb stredných škôl, žiakom a komunite. Projekt bude do októbra 2025 v procese realizácie. Vytvorené budú ešte viaceré chill-out zóny, digitálna knižnica a kompetenčné centrum spolupráce.

Nové digitálne technológie budú využívať žiaci a pedagógovia aj z ostatných stredných škôl v regióne. Foto: ŽSK

Kraj chce zvyšovať kvalitu škôl a vzdelávania

Našim hlavným cieľom v oblasti školstva je zvyšovať kvalitu škôl a vzdelávania. Neustále vyvíjame aktivity na odborný a osobnostný rozvoj pedagógov, investujeme do modernizácie školských zariadení a podporujeme aj týmto spôsobom záujem zo strany detí o štúdium na našich stredných školách,“ zdôraznila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Dlhodobo sa nám darí čerpať financie z grantových programov a výziev. To, že sa dnes nachádzame v týchto krásnych zrekonštruovaných priestoroch, je predovšetkým výsledkom snahy a húževnatosti pedagógov. Teším sa z nových priestorov školy, ktoré výrazným spôsobom pomôžu žiakom a pedagógom a budú veľkým plusom v získavaní potrebných „digitálnych“ vedomostí, ktoré sú v súčasnosti už samozrejmosťou,“ uzavrela Jurinová.

Gymnázium v Ružomberku získalo na zriadenie DiGi Hub nenávratný finančný príspevok 1 261 175 eur, so spolufinancovaním zo zdrojov ŽSK vo výške 95 000 eur.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.