Katolícku univerzitu objavili Východoeurópania

Pohľadom univerzity, zástupcov jednotlivých jej fakúlt a štatistiky, kompletizujeme sériu článkov, ktoré uverejňujeme od štvrtka o zahraničných študentoch na Katolíckej univerzite a v meste Ružomberok. 

Katolícka univerzita so sídlom v Ružomberku má štyri fakulty. V meste sídlia tri: pedagogická, zdravotnícka a filozofická. V Košiciach je teologická. Na všetkých študuje aktuálne viac ako 3 600 študentov.

Denní zahraniční študenti, ktorí majú rovnakí status ako domáci, tvoria približne 10 percent študentov KU.

Zahraničným študentom dominujú Ukrajinci

„Máme 261 zahraničných študentov. Najviac ich je z Ukrajiny, ale máme tu aj študentov z Bieloruska, Čiech, Poľska a Ruska,“ hovorí prodekanka pre zahraničné vzťahy najväčšej, pedagogickej fakulty (PF) Markéta Rusnáková. Nie všetci zahraniční študenti PF sú však priamo v Ružomberku. Podľa Rusnákovej asi polovica z nich študuje manažment na detašovanom pracovisku v Poprade.

V Ružomberku však pôsobí aj približne 60 zahraničných študentov filozofickej a 40 zdravotníckej fakulty. V meste sa tak pohybujú viac ako dve stovky mladých ľudí zo zahraničia.

„Najviac zahraničných študentov našej fakulty pochádza z Ukrajiny, ale máme aj študentov z Bieloruska a Veľkej Británie,“ konštatuje prodekanka pre vzdelávanie z filozofickej fakulty (FF) Jela Kehoe. Fakulta zdravotníctva (FZ) pre Ružomberský magazín spomenula len Ukrajinu ako štát, odkiaľ majú riadnych zahraničných študentov.

Pri nedostatku slovenských študentov, ktorí odchádzajú vo veľkom študovať najmä do Čiech, sú práve zahraniční pre všetky slovenské univerzity veľmi dôležití. Legislatíva ich vníma ako riadnych študentov. A najväčšia časť peňazí, ktoré štát dáva vysokým školám na činnosť, je práve za množstvo vzdelávaných študentov.

Desiatky študentov zo zahraničia robia Ružomberok kozmopolitným

Študentské mobility

Je tu ale aj ďalší typ študentov zo zahraničia. Ide o takzvané mobility. Európska únia poskytuje členským krajinám prostriedky na to, aby učitelia aj študenti chodili na zahraničné vedecko-vzdelávacie pobyty. Pedagógovia učiť alebo stážovať, študenti študovať. Mobilita trvá zväčša pol roka, v akademickom žargóne jeden semester.

Erasmus, Ceepus či SAIA – to sú asi najznámejšie mobilitné programy, cez ktoré je možné študovať v zahraničí. Teda aj na Slovensku.

Katolícka univerzita má v aktuálnom semestri 53 takýchto študentov. V Ružomberku ich je však len trinásť. Zvyšok je na teologickej fakulte v Košiciach. Najviac študentov k nám prichádza z okolitých krajín, kde je jazyková bariéra najmenšia: Poľsko, Ukrajina, ČR. V meste však aktuálne stretnete aj Gruzíncov, Srbku, Španiela či Lotyšku.

O aké štúdium majú cudzinci záujem? Podľa oslovených prodekanov jednotlivých fakúlt sú to teológia, sociálna práca, anglický a nemecký jazyk, manažment, taliančina, geografia, fyzioterapia či ošetrovateľstvo.

Ružomberok? Láska na druhý pohľad

Jazyková bariéra

„Podmienkou prijatia a štúdia je zvládnutie slovenčiny. Máme akreditované študijné odbory len v slovenskom jazyku. Ten majú aj povinný v rámci štúdia v rozsahu dve hodiny týždenne.
V prípade prichádzajúcich študentov v rámci mobilitných programov existuje katalóg predmetov, ktoré vieme zabezpečiť na fakulte aj v anglickom jazyku a z toho si študenti vyberajú,“ ozrejmuje, ako to je so vzdelávaním v cudzom jazyku prodekan FZ pre vzdelávanie Imrich Andrási.

Rovnako je to aj na filozofickej fakulte. „Vďaka príbuznosti slovenčiny a ukrajinčiny sa študenti veľmi rýchlo adaptujú a predmety zvládajú bez väčších problémov,“ vysvetľuje situáciu predovšetkým študentov zo slovanských krajín prodekanka Jela Kehoe.

Pedagogická a teologická fakulta tiež poskytujú kurzy slovenčiny, no tvrdia, že dokážu v cudzom jazyku vzdelávať viac. „V súčasnej dobe ponúkame dvesto predmetov v anglickom alebo cudzom jazyku,“ hovorí Markéta Rusnáková z PF KU.

Fakulty priznávajú, že o zahraničných študentov majú záujem i do budúcna a obzerajú sa aj po ďalších štátoch. Svorne zaznieva, že ak by sme sa na počty študentov pýtali v letnom semestri, dostaneme väčšie čísla. Vtedy je vraj o štúdium na KU prostredníctvom mobilít väčší záujem.

Nárast študentov z východnej Európy pritom nezaznamenáva len KU. Prešovská univerzita, ale aj vysoké školy v Košiciach evidujú ešte vyššie čísla študentov. Počty študentov z Ukrajiny či z iných krajín východnej Európy, najmä mimo EÚ, však stúpajú všeobecne na všetkých slovenských vysokých školách.

Titulná fotografia – Zahraniční študenti na KU na Nám. A. Hlinku v Ružomberku. Foto – Jaroslav Moravčík.

Článok bol uverejnený v Ružomberskom magazíne číslo 10/2019.

Autor pracuje na Filozofickej fakulte FF KU.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.