Keď dúšok vody zachutí aj zraku. V černovskom chotári rekonštruujú studničky

V minulosti slúžili miestnym pri ich práci na poliach a lúkach. Dnes sa z nich môžu občerstviť najmä turisti a okoloidúci. Aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí ich postupne opravujú.

Turistické výjazdy si zákonite pýtajú dopĺňanie tekutín. Zvlášť v lete. Aj keď sa človek vyberie na také černovské Tri vrchy vo Veľkej Fatre.

Už počas výstupu ku slovenskému dvojkrížu sa možno osviežiť vodou priamo zo studničky. Vynovenej, doplnenej o drevenú konštrukciu, okrášlenú maľbami.

Je v poradí už šiesta, ktorú v černovskom chotári zrekonštruovali. A ďalšie budú nasledovať.

Opravili už tretinu

Na území medzi Čutkovským a Bystrým potokom, riekou Váh a hrebeňom Fatry, sa nachádza približne 22 studničiek. V minulosti slúžili predkom Černovčanov pri každodennej práci na lúkach a v lesoch, pričom sa o ne aj patrične starali.

„Z uvedeného počtu je približne 5 studničiek už zaniknutých alebo vyschnutých, pretože sa v dnešnej dobe pravidelne neudržiavali a nevyužívajú sa,“ objasňuje poslanec za mestskú časť Černová Patrik Habo.

Iniciatíva opráv vzišla od samotných občanov. Ich realizácia sa podarila vďaka spolupráci TJ Máj – lyžiarsko-turistického oddielu, občianskeho združenia Černovský chotár aj občianskeho výboru mestskej časti Ružomberok-Černová.

„Aktivitu pri opravách studničiek sme v Černovej začali a chceme v nej pokračovať z dôvodu podpory návštevníkov nášho chotára, vyššej atraktivity turistických chodníkov a najmä  z úcty k našim predkom, ktorí sa v minulosti o svoj chotár s láskou starali a citlivo ho využívali pre ich živobytie,“ vysvetľuje pozadie aktivít Patrik Habo.

V poradí šiesta opravená studnička v černovskom chotári. Z vynovenej studničky sa môžu okoloidúci občerstviť cestou na vrch Plieška (známy aj pod miestnym názvom Tri vrchy). Zdroj: fb stránka Černová

Vyčistené, s nápisom i prístupovým chodníkom

Všetky studničky, ktoré dosiaľ zrekonštruovali, boli v minulosti využívané, väčšina tak bola čiastočne funkčná. Niektoré však mali žriedla upchané, zasypané či obrastené burinou. Navyše boli „v anonymite“, bez označenia, a chýbalo tiež prestrešenie.

„Každú opravenú studničku sme vyčistili, vykopali žriedla, osadili nerezové výtokové rúry alebo doplnili zemnú odberovú vaňu. Následne sme ku každej doplnili nové drevené prestrešenie s pôvodným dobovým názvom,“ približuje Habo rozsah opráv, na ktorých sa podieľa 7 až 10 dobrovoľníkov.

„Najväčšiu zásluhu majú Jozef Janči a rodina Janigovcov z nášho turistického oddielu,“ uvádza poslanec konkrétne mená.

Pod ich rukami tak dostala nový šat studnička Pod repiskami, kde tiež zachovali pôvodné názvoslovie – Malý jarok. Realizovali sa aj pri studničke Pod Majkov, vlani prešla rekonštrukciou i studnička s jediným minerálnym prameňom v chotári,  pre pamätníkov známy ako Medokýš v Nižnom poli.

Dobrovoľníci počas opráv Černovského medokýša. Zdroj: www.cernova.sk

„Súčasťou rekonštrukcií  je prírodne spevnený prístupový chodník s odvodnením do cestných odrážok alebo potokov,“ dodal Habo s tým, že kde to terén umožňoval, doplnili lavičky, poháre a smetné koše.

V počiatkoch neuvažovali o postupných opravách všetkých studničiek. Až neskôr na výročnej schôdzi občianskeho združenia a obecného výboru prijali uznesenia o rámcovom harmonograme opráv existujúcich studničiek. A to podľa miery ich poškodenia a lokality.

„Snažíme sa opravovať najskôr tie, ktoré sa nachádzajú na frekventovaných turistických trasách. Najbližšie plánujeme opraviť studničky na pasienkoch v lokalite Srazy, na Jamiskách a za Novým závozom,“ priblížil poslanec, kde sa najbližšie opäť vezmú do rúk lopaty a náčinie.

Práce si zatiaľ vyžiadali náklady vo výške približne 6-tisíc eur. Hradili ich zo župných výziev, sponzorských darov, dvakrát z nadácie Mondi a  dobrovoľných príspevkov. Najväčšiu investíciu si vyžiadala studnička v Nižnom poli.

Okrem rekonštrukcií studničiek sa usilujú Černovčania zveľaďovať prostredie svojho chotára aj pravidelnými opravami a obnovami lesných chodníkov, mostíkov cez potoky a krížov a kaplniek.

Nad prameňom Černovský medokýš v Nižnom poli postavili aj prístrešok s posedením. Zdroj: fb stránka Černová

Titulná fotografia – dobrovoľníci po rekonštrukcii studničiek Po repiskami v černovskom chotári. Zdroj: fb stránka Černová  

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.