Kvalitu ovzdušia v meste mapuje nová mobilná stanica

Merané hodnoty kvality vzduchu v Ružomberku prinášajú online na portáli Slovenského hydrometeorologického ústavu už tri stanice. Stacionárnu na Riadku a pri Mondi SCP na Supre doplnila nová prenosná stanica.

Začiatkom minulého roka zriadila radnica komisiu, ktorá má riešiť zápach a prašnosť v Ružomberku. Išlo o reakciu na protesty aktivistov, ktorí dali najavo nespokojnosť so stavom ovzdušia v meste. „Teraz nastal ten čas, kedy to musíme riešiť omnoho serióznejšie a účinnejšie ako predtým,“ povedal vo februári primátor Igor Čombor.

Na riešenie situácie vplýva aj petícia viac ako 11-tisíc občanov Slovenska. Okrem Ružomberčanov ju podpísali aj mnohí z okolitých obcí na dolnom Liptove, či ďalší Slováci.

Petíciou sa už zaoberajú na ministerstve životného prostredia, ministerstve zdravotníctva aj v Národnej rade Slovenskej republiky, kam ju odovzdali aktivisti z iniciatívy Za zdravý Ružomberok v septembri minulého roka.

Čo vieme po dvoch mesiacoch od januárového zápachu

V súčasnosti ponúkol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) mestu mobilnú stanicu, ktorej najväčšou výhodou je, že hodnoty látok vzduchu dokáže merať kdekoľvek, keďže je prenosná.

Meteostanica na kolesách

„Je to automatizovaná mobilná stanica, na ktorej sú osadené analyzátory prachových častíc,“ povedal pri decembrovej inštalácii samostatný odborník SHMÚ Jaroslav Mlynka. Stanica meria okrem prachových častíc aj zloženie síry vo vzduchu v podobe oxidu siričitého či hodnoty oxidu uhoľnatého, ktoré vznikajú ako produkt nedokonalého spaľovania fosílnych palív alebo biomasy.

Pohľad na vnútro mobilnej stanice. Foto – Juraj Brezáni

Prístroj mapuje aj prítomnosť dusičnanov, čiže oxidov dusíka vo vzduchu. Jaroslav Mlynka zo SHMÚ povedal, že neskôr doplnia aj prístroje na meranie ozónu či benzénu. „Je to mobilnejšia a variabilnejšia stanica, dá sa tam osadiť viac tých prístrojových zariadení,“ ozrejmil Mlynka vo videu ružomberskej radnice.

Súčasné merané veličiny mobilnej stanice v Ružomberku
PM10 tuhé častice s aerodynamickým priemerom 10 µm
SO2 oxid siričitý
CO oxid uhoľnatý
NO2 oxid dusičitý
NOX súhrnné označenie pre všetky oxidy dusíka
Hodinové hodnoty meteorologických staníc SHMÚ s hodnotami nedeľného predpoludnia. Zdroj – shmu.sk

Mobilnú stanicu vyrobila spoločnosť Envitech, ktorá SHMÚ dodáva podobné prístroje. „Stanicu sme vyrobili v roku 2015. Osadenie meracími prístrojmi si riešil SHMÚ samostatne, priznal riaditeľ spoločnosti Envitech, s. r. o. Karol Hrdina.

„Mobilnú stanicu získal SHMÚ z verejného obstarávania v rámci aktuálneho projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia,“ povedal vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu Martin Kremler, s tým, že financie čerpali z prostriedkov Európskej únie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Len dočasné umiestnenie

Meteorologická stanica momentálne stojí pred Gymnáziom sv. Andreja na Námestí Andreja Hlinku v Ružomberku. Na najbližšom rokovaní Komisie pre riešenie zápachu a prašnosti rozhodnú kam umiestnia prenosný merací voz.

„Kam s mobilnou stanicou? Je to na vás,“ začína status na sociálnej sieti Facebook oficiálnej stránky mesta Ružomberok. V príspevku z minulého týždňa vyzývajú občanov, aby hlasovali z troch možností, kam by malo mesto umiestniť mobilnú meteorologickú stanicu.

Biely Potok, Polík alebo Černová sú lokality, ktoré by boli podľa mesta vyhovujúce. „Požiadavky na stanicu sú dostupné a dostatočne silné pripojenie do elektriky tak, aby nebolo v strede ulice a teda nebezpečné. Zároveň, stanicu je zbytočné dávať blízko k už aktuálnym staniciam,“ píše sa v statuse.

V komentároch pod príspevkom sa ľudia dožadujú aj iných lokalít v rámci ružomberského okresu. Mesto však argumentuje tým, že mobilná stanica prišla do Ružomberka po dohode so SHMÚ, a teda nie je možné ju umiestniť v inej obci ako je Ružomberok.

Mobilná stanica meria hodnoty oxidu uhoľnatého. Foto – Juraj Brezáni

V Ružomberku meria kvalitu ovzdušia okrem novej mobilnej stanice aj stacionárna stanica na Riadku. Obe sú pod správou SHMÚ. Okrem týchto staníc analyzujú vzduch aj stanice spoločnosti Mondi SCP, ktoré sú na Supre, v Liskovej, v Černovej, v Hrboltovej, a tiež na Riadku.

Škodí nám prach či zápach?

Aktivisti z občianskej iniciatívy Za zdravý Ružomberok požadujú, aby meracie stanice analyzovali okrem znečisťujúcich látok aj zapáchajúce organosírne látky (TRS).

„Ovzdušie v Ružomberku nie je len o prašnosti, ale aj o smradoch a chemických látkach uvoľňovaných pri výrobe celulózy,“ hovorí Rastislav Šaravský z občianskej iniciatívy Za zdravý Ružomberok, ktorý je zároveň aj členom komisie pre riešenie zápachu a prašnosti.

Členovia iniciatívy si tiež myslia, že pokiaľ by limity zápachov boli zakotvené v zákone, mohol by byť Ružomberok vyhlásený za oblasť, ktorá je zaťažená zápachom. „Až potom bude SHMÚ povinný merať v meste nielen prašnosť, ale aj organosírne zapáchajúce látky ktoré negatívne ovplyvňujú  ľudské zdravie a  nespôsobujú len nejaké obťažovanie, ale majú skutočné zdravotné účinky,“ povedal Šaravský a dodal, že až vtedy budú pokladať novú mobilnú stanicu za neoceniteľný prínos pre obyvateľov Ružomberka.

Meranie týchto zlúčenín však nie je z platnej slovenskej legislatívy povinnosťou. „Analyzátor na TRS látky by sa dal integrovať do mobilnej stanice, no musí sa zabezpečiť prostredníctvom ministerstva životného prostredia, ktoré rozhoduje, čo bude SHMÚ vo svojich staniciach merať,“ upresnil Martin Kremler zo SHMÚ.

Podľa Hlavného hygienika SR Jána Mikasa však Ružomberok nemá problém so zápachom TRS látok, ale len prachom. Ten je podľa neho škodlivý, kým zápach len obťažujúci.

Hlavný hygienik SR: problémom Ružomberka je prach

Údaje sú online

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok, čiže namerané hodnoty zo staníc premieta portál SHMÚ na svojej webovej stránke online. Síce majú tieto zverejňované údaje len informatívny charakter, dá sa z nich vypozorovať fenomén znečisteného ovzdušia na daný región.

V meste sme to naposledy výrazne pocítili počas druhého kalendárneho týždňa, kedy bola zo strany SHMÚ šesť dní vydaná výstraha alebo upozornenie pred zvýšenou koncentráciou prachových látok PM 10. V čase publikovania článku platí upozornenie pred prachovými časticami piaty deň v rade.

Údaje z mobilnej meteorologickej stanice budú sledovať aj v komisii. „Výsledky sa stanú súčasťou materiálov pre rokovanie komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti,“ povedal hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.

Postupom času má k prenosnej stanici pribudnúť aj digitálny panel, na ktorom budú v reálnom čase hodnoty kvality ovzdušia. Panel majú inštalovať v najbližších mesiacoch. „Verejnosť si pozrie údaje priamo na ulici. Keďže panel váži až 80 kíl, musíme vyrobiť naň adekvátny stojan,“ pripomína ďalší člen komisie Ľubomír Schmida.

Titulná fotografia – Mobilná meteostanica SHMÚ pred Gymnáziom sv. Andreja na Námestí Andreja Hlinku. Foto – Juraj Brezáni

Študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Píšem aj pre Denník Postoj a externe spolupracujem s Rádiom Lumen, pre ktoré pripravujem spravodajské a publicistické reportáže z okolia Žiliny a Ružomberka.