Liptovské múzeum zreštaurovalo obraz významného ružomberského fundátora

Obraz Jána Jakuba Löwenburga od neznámeho autora tento rok úspešne zreštaurovali, čomu predchádzala úspešná žiadosť o finančný grant z Fondu na podporu umenia.

Cieľom reštaurovania bola konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Celý proces reštaurátorskej realizácie sa uskutočnil použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov.

Výsledkom reštaurátorského zásahu je rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako estetického výrazu a v neposlednej miere aj historického charakteru vzhľadom na portrétovaného Jána Jakuba Löwenburga ako významného dejateľa v Ružomberku.

Barokový obraz Jána Jakuba Löwenburga je od neznámeho autora a v zbierkach Liptovského múzea sa nachádza od roku 1912, kedy bolo múzeum založené.

Ide o jedinečný barokový portrét sliezskeho grófa, generála cisárskeho vojska a tajného radcu Jozefa I. Habsburského a Karola III. Habsburského.

Portrétovaný Ján Jakub Löwenburg bol tiež vo vedení uhorskej komory. Na Liptove bol zakladateľom kláštora piaristov a školy, ktorú tento rád spravoval.

Zaslúžil sa tiež o výstavbu kláštorného kostola Povýšenia sv. Kríža, čo dodnes pripomína aj barokový epitaf pri vchode do kostola. Na založenie spomínanej školy (neskôr povýšenej na gymnázium) venoval Ján Jakub Löwenburg 20-tisíc florénov.

Škola bola povýšená́ na gymnázium a mala vzdelávať mládež Liptova, Oravy a Turca. Tento akt založenia školy a venovania peňazí pripomína aj táto olejomaľba, ktorú nechal rád piaristov vyhotoviť, aby sa na akt fundácie nezabudlo.

Reštaurovanie tohto výnimočného obrazu realizovala akademická maliarka Mária Ďuricová, reštaurátorka s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Pre návštevníkov bude obraz prístupný v priestoroch sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku, kde budú môcť vidieť jeho obnovenú krásu.

Zdroj – tlačová správa Liptovského Múzea

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.