Kroj pomáha rodinám pri starostlivosti o príbuzného

Celokrajská konferencia Rodina rodine bola zameraná na možnosti pomoci a podpory rodiny pri starostlivosti o príbuzného. Foto: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj poskytol na sociálne služby príspevky za takmer 40 miliónov eur. V roku 2018 zriadil Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci.

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v stredu 18. októbra uskutočnila krajská konferencia s názvom Rodina rodine, zameraná na možnosti pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného z pohľadu ŽSK a ďalších subjektov v kraji. Podujatie organizoval odbor sociálnych vecí ŽSK. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Celokrajská konferencia Rodina rodine bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Cieľom bolo informovať o možnostiach, kompetenciách a nástrojoch pomoci rodine pri starostlivosti o svojho príbuzného tak, aby zotrval čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, resp. rodine,“ uviedla Lacová.

Kraj má vypracované tri strategické dokumenty

Výsledkom by mali byť kompletné informácie pre poradenstvo a ďalšie adresné nasmerovanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc, buď z dôvodu vysokého veku alebo zdravotného postihnutia,“ priblížila Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK.

O možnostiach pomoci a podpory hovorili predstavitelia sociálneho odboru mesta Žilina, ÚPSVaR Žilina, FNsP Žilina, Nadácia ŽSK, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením a neziskovej organizácie Santea.

ŽSK sa v oblasti sociálnych služieb riadi tromi strategickými dokumentami: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2019 – 2023, pričom aktuálne pracujú na novej koncepcii na roky 2024 – 2031, Smart koncepcia v oblasti sociálnych inovácií Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 a Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Žilinskom kraji na obdobie 2020 – 2022, momentálne prebieha jeho aktualizácia do roku 2031.

V pôsobnosti kraja je 26 organizácii

ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby. „V tomto roku sme našim zariadeniam sociálnych služieb poskytli finančný príspevok vo výške 37 332 652 eur a neverejným poskytovateľom takmer 3 milióny. eur. Chceme aj naďalej pokračovať v modernizácii a zvyšovaní bezpečnosti sociálnych služieb,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Uvedomujeme si, že potreba služieb je vyššia ako sú naše možnosti, ale dôležité je, že stále prichádzame s novými typmi služieb Pomáhame už aj dospelým ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, vytváraním podmienok tak, aby sa mohli lepšie začleniť  do spoločnosti a poskytujeme im zázemie, vďaka čomu sa môžu osamostatniť a zamestnať sa“ dodala Jurinová.

Práve pre tento účel vybudovali zariadenie komunitného charakteru Horizont – domov na polceste v Žiline – Bytčici, ktorý už od júla poskytuje svoje služby (pozn. celková investícia 727 087 eur). Rovnaký účel bude mať aj zariadenie sociálnych služieb Antares za viac ako 400-tisíc eur, ktoré vzniká v Čadci a otvoria ho budúci rok.

Bezplatné poradenstvo aj nadácia a centrum pomoci

ŽSK poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, aby sa ľudia dokázali zorientovať v možnostiach pomoci i ponuke služieb. „Podporuje ambulantné a terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú príbuzným so starostlivosťou o člena rodiny počas dňa,“ zdôraznila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK.

„Podporujeme a zabezpečujeme sociálne služby v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení ambulantnou aj týždennou formou, službu včasnej intervencie, podporu samostatného bývania, sprostredkovanie osobnej asistencie, tlmočnícku službu, sociálnu rehabilitáciu, špecializované sociálne poradenstvo a poradenstvo v 10 poradenských centrách,“ doplnila Ďurišová.

V roku 2018 kraj zriadil Nadáciu ŽSK pre podporu rodinyRodinné centrum pomoci. „Sú to dva nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti ocitli na okraji chudoby, či spoločenského vylúčenia a takýmto spôsobom sme pomohli stovkám rodín,“ uzavrela.

Fotogaléria

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.