Mesto na druhý pokus vysúťažilo nového autobusového dopravcu

Najbližšiu dekádu by mali Ružomberkom premávať autobusy spoločnosti Blaguss Slovakia. Ďalší uchádzač a súčasný prevádzkovateľ Arriva Liorbus napadol výsledok súťaže. 

Radnica hľadala prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy v už druhom verejnom obstarávaní. Do prvej súťaže sa začiatkom roka prihlásil jediný uchádzač, ktorý niekoľkonásobne prekročil predpokladanú hodnotu zákazky. 

Mesto ponuku vyhodnotilo ako neprijateľnú a vypísalo novú súťaž. V nej už uspela bratislavská spoločnosť Blaguss Slovakia. 

Nový dopravca po 10 rokoch 

O zákazku za 12,7 milióna s DPH na obdobie desať rokov „súperila“ s ešte jedným záujemcom. Súčasným prevádzkovateľom ružomberskej mestskej autobusovej dopravy Arrivou Liorbus. 

Kým spoločnosť Blaguss ponúkla za tarifný kilometer 1,67 eur bez DPH, Arriva žiadala 2,54 eur. Dopravca nielenže predložil vyššiu ponuku ako konkurent, ale (opäť) presiahol aj predpokladanú hodnotu zákazky. Mesto rátalo s 1,69 eur bez DPH.

„Nakoľko sme nemali žiadnu inú relevantnú ponuku, ktorá by bola pod predpokladanú hodnotu zákazky, rozhodlo vedenie mesta o prijatí základnej ponuky spoločnosti Blaguss,“ tlmočil vyhodnotenie súťaže počas septembrového mestského zastupiteľstva Tomáš Mišovič, poradca primátora pre oblasť dopravy. Dodal, že s víťazom súťaže už pripravujú podpis zmluvy.

Autobusmi víťazného uchádzača by sme mali jazdiť už začiatkom budúceho roka. Koncom decembra totiž vyprší platnosť už tromi dodatkami predlžovanej zmluvy so súčasným dopravcom Arriva Liorbus. 

 „Aj napriek tomu, že proces nebol jednoduchý, a v zásade sme boli takmer každý rok tlačení k rýchlemu, okamžitému riešeniu, tak sme sa z navrhovaných 3,15 eur na kilometer, ktoré boli vo februári predstavené spoločnosťou Arriva, dostali na hodnotu 1,60. Tomu sa veľmi teším a aj tomu, že ide o veľkú a európsky akceptovateľnú spoločnosť,“ zhodnotil výsledok poslanec Patrik Habo (nezávislý). 

Čo by malo byť súčasťou mestskej autobusovej dopravy

Arriva podala námietky. Dvakrát

Úplne hladký priebeh však nemá ani druhá súťaž. Voči jej vyhodnoteniu podal neúspešný uchádzač námietky, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tak začal 24. septembra kontrolu súťaže. „Predpokladáme, že voči vyhodnoteniu sa nedá napísať veľa námietok,“ povedal Mišovič s tým, že víťaznú ponuku vyberali podľa dvoch kritérií – cenovej ponuky a zaplatenia 100-tisícovej zábezpeky. 

Spoločnosť Arriva súťaž pritom už raz napadla. Počas jej priebehu, kedy namietala proti zákonnosti postupu aj zmluvným podmienkam. Úrad vtedy podnety označil ako neopodstatnené a radnica očakáva rovnaký výsledok aj teraz. 

„Očakávame, že v lehote 30 dní sa ÚVO vysporiada aj s touto námietkou tak ako aj s prvou,“ prognózuje Mišovič. Dodal tiež, že treba rátať s možnými obštrukciami zo strany spoločnosti, kým sa dopravnej služby nezhostí víťazný uchádzač. 

Podľa poradcu primátora by spoločnosť vedela nastúpiť pred prvým januárom, k dispozícii už má vozový park, vodičov aj tarifné systémy. Firma prevádzkuje v súčasnosti najmä osobnú a zájazdovú dopravu, niektoré linky viedenskej MHD, v minulosti zabezpečovala aj diaľkovú a medzinárodnú autobusovú dopravu. 

Okrem nového dopravcu bude mať mesto aj novú koncepciu MHD. Plán počíta s taktovou dopravou, šiestimi farebnými linkami, prestupnými miestami či zriadením nových zastávok. 

Článok bol publikovaný v októbrovom tlačenom čísle RK Magazínu. 

Ilustračný záber autobusu spoločnosti, ktorá vyhrala verejnú súťaž na nového autobusového dopravcu v Ružomberku. Zdroj: imhd.sk

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.