Mesto Ružomberok podporí v tomto roku projekty a činnosť združení sumou viac ako 102-tisíc eur

Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia

Ružomberská samospráva podporí z rozpočtu mesta rôzne neziskové subjekty, občianske združenia, kultúrne i športové inštitúcie pôsobiace na jeho území.

V zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa v meste Ružomberok riadi proces žiadania a prideľovania dotácií, sa podpora dotýka šiestich oblastí, a to športu, kultúry, výchovy a vzdelávania, sociálnej oblasti, cestovného ruchu a životného prostredia. Rozdelenie dotácií na základe odporúčania kompetentných komisií mesta schválilo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v stredu 3. apríla.

Finančné prostriedky vo výške takmer 50-tisíc eur smerujú tento rok na podporu športu a športových aktivít v Ružomberku. 27 subjektov si rozdelí na činnosť viac ako 31-tisíc eur, na projekty bola schválená suma 17 144 eur. Oblasť kultúry a médií bude v tomto roku podporená dotáciou vo výške viac ako 22-ticíc eur. Z tejto sumy bude financovaných 14 projektov v sume viac ako 15-tisíc eur od rovnakého počtu žiadateľov. Činnosť siedmich subjektov, ktoré rozvíjajú činnosť v oblasti kultúry, bude v tomto roku financovaná v celkovej sume 6 720 eur.

Suma v rozpočte mesta určená na dotácie pre sociálnu oblasť a oblasť iných verejnoprospešných služieb pre rok 2024 je vo výške 12 520 eur. Členovia mestskej komisie starostlivosti o obyvateľov sa rozhodli uvedené finančné prostriedky rozdeliť v pomere 8 764 eur na realizáciu 13 projektov a 3 756 eur na činnosť deviatich subjektov a inštitúcií.

Množstvo podporených projektov a činností

Oblasť životného prostredia bude v tomto roku podporená dotáciou v celkovej výške viac ako 8-tisíc eur. Päť subjektov dostane na realizáciu projektov v tomto roku 6 500 eur, okrem toho bude podporená aj činnosť dvoch žiadateľov v sume 1 700 eur.

Na podporu projektov v oblasti cestovného ruchu a propagácie mesta pôjde tento rok celkom 4,5-tisíc eur, sumou 1 920 eur bude financovaná činnosť subjektov, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v meste Ružomberok. V oblasti mládeže a školstva podporí samospráva tento rok osem žiadateľov sumou dotácie vo výške 4 680 eur.

„Som veľmi rád, že napriek zložitej ekonomickej situácii, ktorú v meste máme, nemusíme nijako zásadne obmedzovať poskytovanie dotácií na verejnoprospešné aktivity neziskových organizácií a občianskych združení. Robia množstvo dobrej práce pre našich obyvateľov a šíria dobré meno mesta. Na druhej strane si uvedomujeme, že nedokážeme uspokojiť všetky žiadosti o podporu, ktoré na mesto každoročne prichádzajú. V niektorých oblastiach totiž požiadavky o dotáciu niekoľkonásobne finančne presahujú sumy, ktoré sú na to vyčlenené v rozpočte mesta. Máme však dlhodobý záujem postupnou prácou tieto sumy navyšovať,“ uviedol primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.

Zdroj: ruzomberok.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.