Čomborovi kritici v mestskej rade ani na čele komisií nebudú

V obnovenej mestskej rade bude sedieť Bednárik, Kubáň, aj Šlávka. Poslanci okolo neúspešného primátorského kandidáta Karola Javorku ostali mimo.

Ani na druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z novembrových komunálnych volieb, sa Ružomberčania nedozvedeli meno druhého viceprimátora. Jediným zástupcom primátora Igora Čombora tak nateraz ostáva Michal Lazár.

Známe je už ale personálne obsadenie mestskej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva a poradným orgánom primátora.

Ako sme avizovali v decembrovom vydaní Ružomberského magazínu, ktorý je práve v predaji, členmi sedemčlennej mestskej rady sa stali traja poslanci z Klubu primátora (Michal Lazár, Milan Šlávka, Slavomír Klačko), dvaja poslanci z klubu Za slušný Ružomberok (Ľubomír Kubáň, Ján Kuráň) a dvaja poslanci KDH (Ján Bednárik, Pavel Šípoš).

Pozmeňujúci návrh poslanca Miroslava Zuberca, aby bol počet členov rady rozšírený na osem a svoje zastúpenie v ňom mal aj nedávno založený Klub nezávislých poslancov (Patrik Habo, Karol Javorka, Miroslav Zuberec), podporilo len šesť poslancov. Trinásti poslanci boli proti návrhu, štyria sa zdržali.

Na argumenty poslanca Zuberca reagoval primátor Čombor s tým, že za návrh, aby mestská rada mala sedem členov, hlasovali na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva všetci poslanci, vrátane zmienenej trojice. Dodal tiež, že do mestskej rady boli navrhnutí zástupcovia klubov, ktorých vznik bol známy v čase kreovania rady, kedy ešte Klub nezávislých poslancov neexistoval.

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva zavítali aj skauti, ktorí priniesli betlehemské svetlo. Jedným z nich bol aj poslanec Juraj Burgan (vpravo).

Poslanci Habo, Javorka a Zuberec, ktorí počas uplynulého volebného obdobia vystupovali proti primátorovi Čomborovi najkritickejšie, neboli nominovaní ani do čela komisií, ktoré pôsobia pri mestskom zastupiteľstve.

Počet komisií bol oproti uplynulému volebnému obdobiu zredukovaný z jedenástich na šesť: komisia pre financie, majetok a podnikateľského prostredia (predseda Slavomír Klačko), komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie (Stanislav Javorka), komisia pre kultúru a cestovných ruch (Martin Hromada), komisia starostlivosti o obyvateľov (Miroslav Kerdík), komisia pre školstvo, šport a voľnočasové aktivity (Pavel Šípoš) a komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov (Vendelín Ružička).

V nasledujúcich dňoch bude zverejnený oznam pre občanov mesta, politické strany, občianske a profesijné združenia o možnosti zasielania žiadostí na členstvo v komisiách.

Na základe úspešného absolvovania výberového konania mestské zastupiteľstvo vymenovalo za riaditeľa novozriadenej príspevkovej organizácie Komunálne služby Mesta Ružomberok, ktorá bude zodpovedať za prevádzku mestskej kompostárne, Martin Kralovenského.

Poslanci tiež schválili plán rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady v prvom polroku 2019, plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra v prvom polroku a poverili Michala Lazára, Janu Haluškovú, Karola Javorku, Ľubomíra Kubáňa, Jána Kuráňa a Juraja Burgana vykonávaním občianskych obradov.

Titulná fotografia – Primátor Igor Čombor a viceprimátor Michal Lazár pocas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Autor – Imrich Gazda

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.