Miestna akčná skupina rozdelila počas leta tri tisíc eur a vyhlásila dve výzvy na granty pre obce

Desať združení, obcí a aktivistov získalo od MAS Dolný Liptov počas leta dokopy takmer 3-tisíc eur. Určené sú na projekty a aktivity zamerané na verejnosť.

V priebehu letných mesiacov uskutočnilo OZ „partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (MAS Dolný Liptov) viacero zaujímavých projektov, z ktorých najzaujímavejšie pre verejnosť boli Malý LEADER a športové podujatie pre deti Po stopách ovečky valašky. 

MAS Dolný Liptov svoje letné aktivity odštartovalo svojou účasťou na Ružomberskom jarmoku, kde sa prezentovali dovtedajšie aktivity miestnej akčnej skupiny, ako aj plány do budúcnosti a podstata samotného združenia.  V približne rovnakom čase vyhlásila MAS DL 2 výzvy pre obce a jednu výzvu na Malý LEADER č. MAS DL/ML/01-2019 s alokáciou 3000,- EUR, ktoré vyčlenilo z vlastných zdrojov. Cieľom programu bolo podporiť kultúrne, športové a spoločenské aktivity miestnych organizácií a občanov dolného Liptova, ktoré sú zamerané na širokú verejnosť. 

Po stopách ovečky Valašky. Aktivita MAS-ky v Čutkvoskej doline. Foto – MAS DL.

Do Výzvy sa prihlásilo desať projektov, z ktorých podmienky pre udelenie dotácie splnilo všetkých desať. Hlasovanie za úspešné projekty prebehlo v dvoch kolách. V prvom kole hlasovala široká verejnosť prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde najvyšší počet hlasov získalo Občianske združenie Orientalico s projektom „V rytmoch tanca“. V druhom kole boli projekty hodnotené Radou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, kde najvyšší počet hlasov získal Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany s projektom „Stretnutie rodákov harmonikárov“. Z alokovaných peňažných prostriedkov sa vyčerpalo celkom 2970,- EUR, pričom MAS Dolný Liptov podporí široké spektrum aktivít žiadateľov: Orientalico, OZ Galaxy, OZ za zdravší chrbátik, TatraKUK, s.r.o., Obec Liptovské Revúce, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klub nadšencov amatérskej cyklistiky, Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany, OZ Handilia, Kultúrny servis o.z. 

MAS Dolný Liptov dúfa, že výzva Malý LEADER sa stane súčasťou každoročných aktivít Občianskeho združenia a podporí tak množstvo iných pekných projektov na dolnom Liptove.

Jednou z ďalších letných aktivít MAS Dolný Liptov bola koncom júna prezentácia lokálnych remeselníkov na Liptovskom vínnom festivale, ktorý organizovali Kúpele Lúčky.  Návštevníci si tak mohli pred vstupom na festival pozrieť prehliadku ľudových remesiel ako tkanie kobercov, výroba šperkov, výroba dekoratívnych predmetov, ozdoby do vlasov pre detičky a nevesty. 

Poslednou z tohtoročných letných aktivít MAS Dolný Liptov bola realizácia 4. ročníka športového podujatia pre najmenších z Dolného Liptova Po stopách Ovečky Valašky, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.8.2019 sa v Čutkovskej doline. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto detí v sprievode svojich rodičov a starých rodičov, na ktoré čakalo niekoľko športových stanovíšť. Na prvom stanovišti si deti vyzdobili svoje ovečky, na ktoré po absolvovaní športových aktivít dostali pečiatky od dobrovoľníkov z Občianskeho združenia RosArt pri každom stanovišti. Súťažili v disciplínach: prekážkový beh s naloženým fúrikom, petanque, puzzle Ovečky Valašky, obrov bedminton a slackline. Po absolvovaní všetkých stanovíšť dostali certifikát podpísaný Ovečkou Valaškou a voľný vstup do Obrova, kde mohli minúť zvyšok svojej športovej energie. Popri športových aktivitách sa malí návštevníci mohli realizovať aj v kreatívnej dielničke, ktorú zastrešilo OZ Handília. MAS Dolný Liptov sa už teší a zároveň aj pozýva na 5. ročník podujatia všetkých malých športových nadšencov.

Zdroj – Tlačová správa Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov. Foto – MAS Dolný Liptov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.