Do dolného Liptova prídu investície za 3,6 milióna eur

O peniaze sa môžu uchádzať všetci. Podnikatelia, šikovní jednotlivci, aj neziskový sektor. Dôležité je, aby prispeli k zamestnanosti a skvalitneniu služieb či výroby.

Pred tri a pol rokom vznikla u nás Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov. Ide o projekt verejno-súkromného partnerstva zameraný na lokálny rozvoj, ktorý riadi samotná komunita.

„Politika Európskej únie stojí aj na vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Prostredníctvom miestnych akčných skupín podporuje vytváranie pracovných miest a zmysluplné aktivity, ktoré podporia regionálny rozvoj a spoluprácu,“ vysvetľuje predseda MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Takýchto MAS-iek vzniklo po celom Slovensku 121. Pripravili si stratégie, kde určili, aké oblasti chcú svojou činnosťou v regióne podporiť. Partnerstvo v našom regióne nesie názov Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova.

Za MAS Dolný Liptov nie sú jednotlivci. „Najväčšia hodnota je, že združenie tvorí 58 subjektov z verejného sektora ako sú mestá a obce, občianske združenia, podnikatelia a fyzické osoby. Takáto platforma tu nikdy neexistovala. Všetci sa spojili za účelom povedať si, čo nás trápi, čo chceme v regióne dosiahnuť a ako by sme využili prostriedky pre dobro veci a pre náš región,“ ozrejmil Horvát.

Pred niekoľkými dňami dostala dolnoliptovská miestna akčná skupina z ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja dobrú správu. „Boli sme oficiálne schválení, získali sme štatút, čo znamená, že v priebehu najbližších piatich rokov budeme môcť v súlade s našou stratégiou prerozdeliť v regióne dolného Liptova zhruba 3,6 milióna eur,“ dopĺňa Horvát.

Ministerstvo podporilo celkovo 87 MAS-iek súhrnnou sumou 138 miliónov eur. V Liptove uspeli dolnoliptovská a aj menšia s názvom stredný Liptov. Horný Liptov po piatich rokoch podpory tentoraz neuspel.

Peniaze môžu získať obce, ale aj fyzické a právnické osoby či neziskovky, ktoré predložia projekty reagujúce na výzvy. A práve to je úloha miestnych akčných skupín. V súlade so svojou stratégiou takéto výzvy vyhlasovať, manažovať a následne aj kontrolovať ich plnenie. „S výzvami začneme niekedy na prelome jari a leta budúceho roka,“ hovorí predseda MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Výzvy sa budú týkať poľnohospodárstva, domáceho hospodárstva, turizmu a cestovného ruchu, verejných služieb, infraštruktúry či inovácií v oblasti podnikania. Peniaze môžu získať všetci, nielen členovia MAS. Dôležité je, aby ten, kto ich chce, vypracoval zmysluplný a obhájiteľný projekt a zároveň pôsobil na území dolnoliptovskej skupiny.

Financie pochádzajú z Európskych fondov z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného operačného programu.

Výška pridelených financií pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov jednotlivých regiónov. „Tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese. Medzi ďalšie ukazovatele patrila rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky,“ ozrejmuje kritéria výberu a výšky podpory pre jednotlivých žiadateľov vo svojom stanovisku ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.

Titulná fotografia – Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov. Zdroj – MAS Dolný Liptov

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.