Mladí umelci absolvovali talentové skúšky

V stredu 4. mája sa uskutočnil prvý termín talentových skúšok aj na Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku. Budúci stredoškoláci si tak mohli vyskúšať svoje nadanie.

Deviataci z celého Slovenska si začiatkom mája vyberajú svoje budúce povolanie. Ešte predtým však musia absolvovať prijímacie skúšky, ktoré sú formou testu alebo vo forme talentových skúšok.

Prvýkrát sú v dvoch termínoch

Prijímacích skúšok na stredné školy po celom Slovensku sa zúčastní celkovo okolo 42-tisíc deviatakov. Viacerí už majú prvé kolo za sebou. Tento rok sa konajú v dvoch termínoch, aby sa dátumy neprekrývali. Prvé kolo bolo naplánované od 2. do 6. mája. Druhé kolo sa uskutoční budúci týždeň od 9. až 13. mája.

V prípade odborov vzdelávania, v ktorých nie je potrebné overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa vyžaduje test. V prípade odborov vzdelávania, v ktorých takéto overenie potrebné je, sa vyžadujú aj talentové skúšky.

Výtvarný deň na ŠUP-ke

Na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku sa prvého termínu zúčastnilo celkovo 126 žiakov. ,,Prijať môžeme 64 žiakov, celkovo nám prišlo 237 prihlášok. K prvému termínu sa nedostavilo približne desať detí, pretože 2. mája boli prijímacie skúšky na iné stredné školy. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov, majú náhradný termín, ktorý je určený na 11. mája,“ ozrejmila Danica Školníková, riaditeľka ŠUP v Ružomberku.

Práce, ktoré vytvárajú žiaci na hodinách, sú vystavené po celej škole. Foto: Patrícia Kurpašová

Talentové skúšky pozostávali z krátkeho 30-minútového testu všeobecného prehľadu a z troch výtvarných prác, každá trvala približne 120 minút. Prvou úlohou budúcich výtvarníkov bolo kreslenie zátišia uhlíkom, druhá časť výtvarnej práce pozostávala z figurálnej kompozície, ktorú stvárňovali pomocou temperových farieb. Mali nakresliť tri veľké postavy v pohybe. Tretia práca bola zameraná na konkrétny zvolený študijný odbor, v rámci ktorého si pedagógovia otestovali kreativitu detí v pohotovosti.

Uchádzači o štúdium mali pomocou uhlíka nakresliť zátišie. Foto: Patrícia Kurpašová

Po každej úlohe pedagógovia vytvorené práce pozbierali, rozložili v triede a spoločne ich obodovali. Na výkresoch neboli napísané mená autorov, ale ich pridelené kódy. ,,Určili sme si hodnotiace komisie, ktorých súčasťou sú vyučujúci v danom odbore. Oni bodujú všetky výtvarné práce, ktoré následne zapisujú do tabuľky,“ priblížila Danica Školníková, ktorá dodala, že maximálny počet bodov z jednotlivých častí bol 30, dokopy 120 bodov. V podmienkach na prijatie uchádzača na školu je potrebné dosiahnuť minimálne 55 bodov.

O školu je väčší záujem z iných miest

Škola umeleckého priemyslu má momentálne desať študijných odborov, v rámci ktorých prijímajú dokopy 64 žiakov do prvých ročníkov. V jednotlivých odboroch sa počet líši najmä vzhľadom k tomu, o ktorý študijný odbor je väčší záujem. Aj prijímacie skúšky riaditeľke školy napovedia, o aký počet žiakov má žiadať v nasledujúcom školskom roku.

Tento rok ŠUP zaznamenala záujem o školu z celého Slovenska. Prevažovala Orava, ale prišli aj uchádzači z Rimavskej Soboty, Galanty či Trenčína. Z Ružomberka prišlo len okolo 10 percent prihlášok z celkového počtu záujemcov.

„To nie je len tak, kresliť si doma na papier. Niektoré deti práve na talentových skúškach zistia, že to asi nie je to, čo si predstavovali. Mnohým to napovie, či chcú ísť umeleckým smerom, alebo nie,“ priznala riaditeľka ŠUP.

Pedagógovia si všímajú najmä vlohy dieťaťa

Na prijímacích skúškach ide o talent uchádzača, ale keďže viaceré ešte potrebujú vycibriť či zdokonaliť svoje nadanie, pedagógovia dávajú priestor najmä ich schopnostiam. ,,Výtvarníci, ktorí majú dozor na talentových skúškach vnímajú nielen tú konkrétnu kresbu dieťaťa, ale najmä jeho vlohy. Či má ťahy, cit pre farbu alebo vie pekne tieňovať,“ priblížila Školníková, ktorá pre našu redakciu povedala, že počas školského roka sa pedagógovia na výtvarných predmetoch so žiakmi veľa rozprávajú.

Pedagógovia pozorujú najmä vlohy žiaka, ktorý sa hlási na umeleckú školu. Foto: Patrícia Kurpašová

„Kolegovia vedia o deťoch viac ako ich rodičia. Keď dieťa kreslí, je to preňho arteterapia, takže sa popri tom porozprávajú o tom, čo jedli, kde boli, ako sa majú, čo ich trápi. Deti sa často pedagógov pýtajú na názor,“ s úsmevom prezradila riaditeľka školy, ktorá dodala, že aj počas talentových skúšok vedia zistiť, kto má naozaj záujem o štúdium na škole a kto je na skúškach len kvôli tomu, aby vyhovel svojej rodine.

Výsledky prídu v polovici mája

Z usmernenia ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy na školský rok 2022/2023 vyplýva, že riaditeľ/ka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18. mája a v tomto termíne odošle uchádzačovi i rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

Fotogaléria:

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Mám vyštudovanú masmediálnu komunikáciu. Počas školy som pôsobila ako moderátorka v lokálnom rádiu, kde som mala svoju reláciu. Okrem rozprávania do mikrofónu a písania príbehov, rada pomáham aj "handmade" výrobcom so sociálnymi sieťami a prezentáciou na internete. V RK Magazíne pracujem ako redaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk. Milujem dobrodružné cestovanie, prechádzky v prírode, varenie a dobrú knihu pri káve.