Novou webstránkou o ovzduší Mondi čiastočne plní požiadavku z petície

Mondi SCP v spolupráci s mestom Ružomberok spustili novú webstránku prostredníctvom ktorej chcú obyvateľov informovať o ovzduší v meste.

Po minulotýždňovom predstavení členom Komisie na riešeniu zápachu a prašnosti spustila spoločnosť Mondi SCP do verejnej prevádzky stránku ovzdusieruzomberok.sk

„Dostupné je tu online meranie všetkých meteorologických staníc v Ružomberku. Riadok, ktorú prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a aj naše štyri stanice. Prepojené je to so stránkou SHMÚ a akonáhle tam vykazujú zmenu hodnôt a kvality ovzdušia, zobrazí sa to aj na tejto novej stránke,“ upresnil jednu z hlavných úloh novej webstránky Vladimír Krajči zo spoločnosti Mondi SCP.

Obrázok novej webstránky ovzdusieruzomberok.sk

Stránka tak ponúka údaje z piatich staníc. Väčšina z nich meria látky totálne redukovanej síry (TRS), ktoré sú zapáchajúce a na Slovensku nemajú v legislatíve určené limity a povinnosť merania. Tieto stanice patria spoločnosti Mondi SCP. Patrí jej aj stanica na Tatranskej ceste, ktorá meria navyše prachové častice PM10, oxid dusičnatý (NO2) či oxid siričitý (SO2). Najviac ale monitoruje stanica SHMÚ na Riadku. Okrem uvedeného ešte aj Oxid uhoľnatý (CO) a nebezpečnejšie prachové látky PM2.5. Nemeria však TRS látky.

Všetky tieto údaje nájde verejnosť aj na oficiálnej stránke shmu.sk. Len tam navyše nájdete aj výsledky aktuálne funkčnej mobilnej stanice, ktorá je pri mestskom úrade.

Milan Filo (vľavo) a Patrik Lupták z OZ Za zdravý Ružomberok počas rokovania komisie. Zdroj – Viktor Mydlo/MsÚ.

Možnosť zaregistrovať sa a dostávať informácie

„Je tam tabuľkové aj grafové zobrazenie priebehu vývoja na jednotlivých staniciach. Novinkou je, že vznikla možnosť registrovať sa a v prípade akejkoľvek novinky na stránke alebo výstrahy bude dostávať dotyčný aj notifikačný email,“ priblížil asi najväčšiu službu stránky Vladimír Krajči.

Zo strany členov komisie zaznela otázka aj na informovanie zaregistrovaných prostredníctvom SMS.

„V tejto chvíli sme to neriešili, ale je tu taká možnosť. Uvidíme, budeme to zvažovať do budúcna,“ odpovedal technický riaditeľ v Mondi SCP.

Stránka je responzívna – bez problémov by ju tak malo zobraziť v mobile či na tablete. Poskytuje údaje o aktuálnej legislatíve v oblasti ochrany ovzdušia, informácie o vplyvoch škodlivých látok, odkazy na inštitúcie v oblasti merania kvality ovzdušia či aktuality v tejto problematike.

„Cieľom je dať vedomosť ľuďom o aktuálnom stave a aby vedeli, ako sa zachovať v aktuálnej situácii, ktorá v meste je,“ povedal Krajči.

Diskusia v komisii prebehla aj o takzvanom indexe kvality ovzdušia, ktorý viaceré stránky zverejňujú. Podľa Krajčiho je index pomôckou pre ľudí, aby sa vedeli zorientovať, a preto býva najčastejšie aj farebne odlíšený. Upozornil však, že je ťažké zorientovať sa, aký pomer jednotlivých meraných škodlivín vstupuje do vyhodnocovania samotného indexu. Niekde je vraj tento údaj priemerom niekoľkých hodín, či celého dňa, čo nie je práve aktuálne.

„Na novej stránke ovzdusieruzomberok.sk nezverejňujeme index, ale čerpáme dáta zo SHMÚ. Číselne aj farebne vidíme, aký je stav za poslednú hodinu, teda je to online a okamžite viem, či môžem ísť von alebo bude lepšie zostať doma,“ povedal Krajči.

Viceprimátori Michal Lazár (vľavo) a Ján Bednárik počas rokovania komisie. Foto – Viktor Mydlo/MsÚ.

Viac stránok

Upozornil tiež, že dáta sú prostredníctvom SHMÚ relevantné a certifikované. „SHMÚ sa rozhodla prebrať a zverejniť aj dáta zo staníc Mondi SCP. Ak by im nedôverali, myslím si, že by to neurobili. Stránka bude teraz v testovacej prevádzke. Dajme tomu šancu, pozrime sa, ako bude fungovať, vyhodnotíme to a prípadne urobíme nevyhnutné zmeny a úpravy,“ dodal Vladimír Krajči.

„Ak by tam Mondi SCP zverejnilo nepravdivé údaje, tak Okresný úrad životného prostredia ich musí začať prešetrovať a stíhať za zverejnenie takýchto údajov,“ ozrejmil úlohu miestneho orgánu štátnej správy v tomto zverejňovanom monitoringu Vladimír Macko z oddelenia životného prostredia Okresného úradu v Ružomberku.

Zástupcovia Mondi v SCP v komisii tiež informovali, že ak by boli dáta niekedy v reálnom čase nedostupné, tak je to len pre technický servis alebo kalibráciu staníc. To bude znamenať aj výpadok zobrazovania na stránke SHMÚ.

Ovzdusieruzomberok.sk a shmu.sk nie sú jediné stránky, ktoré zverejňujú informácie o kvalite ovzdušia v meste. Nedávno vznikol súkromný projekt Ladislava Mateja ruzomberok.eu, ktorý preberá dáta zo stránky aqicn.org – Svetového neziskového projektu kvality ovzdušia, ktorý vznikol v Číne a informuje o stovkách miest vo svete.

Ďalším je napríklad Európska environmentálna agentúra, ktorá zverejňuje dáta zo stoviek európskych lokalít.

Obe tieto medzinárodné stránky preberajú v prípade Ružomberka verejne dostupné údaje zo stanice SHMÚ na Riadku.

Európska aj čínska stránka vyhodnocujú spomínaný index kvality ovzdušia. Ide teda o jedno priemerné číslo, ktoré napríklad Európska environmentálna agentúra dostane z piatich vstupných údajov: PM10, PM2.5, ozón, oxid dusičitý a oxid siričitý. Ak je index zhoršený, uvádzajú tiež, ktorá konkrétna látka má zvýšené hodnoty a spôsobuje nekvalitné ovzdušie.

Hlavný hygienik SR: problémom Ružomberka je prach

Požiadavka na merací a varovný systém

Jedným z bodov petície Za zdravý Ružomberok bola aj požiadavka na funkčný, merací, kontrolný a varovný systém pre obyvateľov mesta a okolitých obcí pri každej neštandardnej situácii v prevádzkach Mondi SCP.

„Kolónka aktuality bude slúžiť aj na naše informovanie, či sa v Mondi SCP niečo s možným vplyvom na ovzdušie udialo,“ odpovedal Vladimír Krajči. Najnovšie informácie z nej pôjdu tiež do notifikačného systému pre zaregistrovaných občanov.

Podobnú úlohu, v miernejšie formulovanej podobe, uložila pre Mondi SCP aj Slovenská inšpekcia životného prostredia ako výsledok šetrenia minuloročnej januárovej situácie s únikom zapáchajúcich TRS látok.

„Na predchádzanie vzniku takýchto situácii uloží inšpekcia prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu, ktorých účelom je eliminovať vznik obdobných mimoriadnych udalostí a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pri vzniku mimoriadnych stavov, ktoré  môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia v meste Ružomberok a jeho okolí,“ povedala Zuzana Kačániová zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia vlani v marci po skončení vyšetrovania.

Aktivisti združení v OZ Za zdravý Ružomberok okrem iného požadujú aj nezávislé a objektívne meranie ďalších nebezpečných látok ako sú chlorované látky, sulfáty, organické kyseliny, benzén a podobne. Tieto by mali byť súčasťou merania koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré chce radnica spustiť v spolupráci Jiřím Bílekom z Technickej univerzity v Ostrave. V rozpočte pre rok 2020 avizuje uvoľniť 80-tisíc eur na zavedenie tohto merania, ale až po záverečnom účte mesta za rok 2019, kedy bude jasné, či na to zostanú peniaze.

Na najbližšej komisii na riešenie zápachu a prašnosti predstavia konkrétnu možnosť takéhoto komplexného merania aj ľudia z OZ Za zdravý Ružomberok.

To najdôležitejšie, čo sa udialo za rok od úniku TRS látok, spustenia petície a protestov Za zdravý Ružomberok si prečítate aj v najnovšom tlačenom Ružomberskom magazíne. V predaji je od štvrtka 20. februára.

Titulná fotografia – Vladimír Krajči z Mondi SCP počas rokovania Komisie na riešenie zápachu a prašnosti. Zdroj – Viktor Mydlo/MsÚ.

 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.