Obec pod Chočom trápi rozdrobenosť pozemkov

Obec pod Chočom trápi rozdrobenosť pozemkov. Valaská Dubová si pripomína 700. výročie od prvej písomnej zmienky. Vymenili verejné osvetlenie, dopravu odľahčili parkoviská a stavajú novú požiarnu zbrojnicu.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.