Od januára jazdíme v meste po novom. S novým dopravcom, v nových autobusoch, po zmenených trasách

Nové trasy, 6 farebných liniek, prestupné uzly, časové cestovné aj zmeny spôsoby platby. Rátajte aj s novými a premenovanými zastávkami.  

Od januára bude mestskú autobusovú dopravu v Ružomberku prevádzkovať spoločnosť Blaguss Slovakia. Nový dopravca, ktorého mesto vysúťažilo na druhý pokus a v decembri s ním aj oficiálne podpísalo zmluvu, tak po desiatich rokoch vystrieda doterajšieho prevádzkovateľa Arrivu Liorbus.

Ružomberčanov však od nového roka čakajú aj ďalšie novoty. Kompletná reorganizácia verejnej dopravy, nové linky, nové trasy i taktová doprava.

„Cieľom nového moderného systému je zatraktívniť verejnú dopravu a dostať viac ľudí do autobusov. To znamená, aby bol modernejší, spĺňal kritériá komfortu, aby jazdil často, do každého kúta, aby obsluha bola pre každého obyvateľa atraktívna. Aby sme si sadli do autobusu a za 15 minút sa dostali všade, kde potrebujeme,“ vysvetľuje pre náš portál Tomáš Mišovič, poradca primátora pre dopravu a infraštruktúru a zároveň autor novej koncepcie.

Dodal, že doterajšia podoba verejnej dopravy už nebola dostačujúca.

Cieľ dostať do autobusov okrem seniorov a študentov aj ekonomicky aktívnych Ružomberčanov komunikovala radnica už vlani, keď sa komplexná zmena dopravného systému schvaľovala aj v mestskom zastupiteľstve.

A ako bude v praxi vyzerať?

Od januára bude mestskú autobusovú dopravu v Ružomberku prevádzkovať spoločnosť Blaguss Slovakia. (Foto: Viktor Mydlo)

Prestupná doprava, šesť nových liniek

Miestni si budú musieť zvyknúť na prestupy. Nový dopravný systém, ktorý mesto v spolupráci s rakúskym dopravcom zavádza, je totiž prestupný.

Hlavnými prestupnými uzlami sú železničná stanica, Katolícka univerzita a zastávka Baničné. „Tieto uzly sú najdôležitejšie, práve na týchto miestach sa budú meniť linky, ktorí na seba nadväzujú,“ vysvetľuje Mišovič v informačnom videu s tým, že doplnkovými prestupnými uzlami sú aj Mestský úrad a ŽST Rybárpole.

Niektoré prestupy budú iba formálne – cestujúci nebudú musieť vystúpiť z autobusu. Ten len zmení farbu linky, resp. číslo.

Nový systém obsahuje šesť farebne odlíšených liniek, ktoré budú premávať po nových trasách. Prvé dve majú obslúžiť centrum mesta, zvyšné jednotlivé mestské časti.

Zmena MHD v Ružomberku. Foto: mhdrk.sk

Všetky linky až na jednu výnimku začínajú na železničnej stanici. Žltá jednotka smeruje z vlakovej stanice popri radnici do Baničného. Modrá dvojka ide zo stanice tiež do Banična, ale trasou popri Mondi a cez Roveň.

„Obe linky budú tvoriť tzv. mestský okruh, ktorý bude obsluhovať mesto, ulicu Poľnú, Baničné, Bystrickú cestu, sídlisko SNP. Je to najkľúčovejšia linka, na ktorej sa nachádzajú pomerne dôležité cieľové miesta ako Ústredná vojenská nemocnica, závod Mondi a obchodné centrá,“ približuje vo videu Mišovič.

Červená linka 3 obsluhuje najväčšie sídlisko Klačno. Začína už v Černovej, pokračuje cez sídlisko Klačno, v smere na Katolícku univerzitu, do mesta ide cez ulicu Scota Viatora, kde obsluhuje stredné školy, ďalej k Evanjelickému kostolu a končí na železničnej stanici, kde má garantované prípoje na modrú linku.

Linku pre Biely Potok ešte upravia, z “päťky” bude turistická 

Hnedá “štvorka” obsluhuje mestskú časť Biely Potok a centrum mesta cez Plavisko. Ide priamo ku škole ZŠ Sládkovičova, následne na Baničné, kde je možné prestúpiť na žltú alebo modrú linku, pokračuje po Poľnej až na Riadok smerom na železničnú stanicu.

Obyvatelia zatiaľ nemajú priamy spoj do mesta, resp. do nemocnice či papierní a musia prestupovať, na čo niektorí poukazovali i v komentároch. Poradca a autor koncepcie avizoval, že linka sa ešte bude upravovať.

„Dostávali sme aj podnety od obyvateľov Bieleho Potoka. Na túto linku máme aj iné technické riešenie, ktoré v tejto dobe ešte nie je možné zrealizovať, preto sme zabezpečili hnedú linku tak, aby mala garantovaný prípoj na modrú linku, aby sa obyvatelia Bieleho Potoka pohodlne dostali do Ústrednej vojenskej nemocnice alebo obchodných centier. Konečný stav tejto hnedej linky ešte bude v riešení,“ avizoval Mišovič v už spomínanom videu.

Fialová linka 5 zahŕňa úsek od železničnej stanice, ulicu Ž. Silbigera so zastávkami Malé Domky, Malé Tatry až po ŽST Rybárpole. Rovnako ako predchádzajúca linka, ani táto nemá ešte finálnu podobu, plánujú ju potiahnuť do Hrabova.

„Túto linku máme naplánovanú ako turistickú. Keď nám to umožnia technické podmienky, bude táto linka predĺžená až hore na Hrabovo, za voľnočasovými aktivitami. Technické riešenie je momentálne v príprave,“ hovorí autor novej koncepcie MAD.

Šesticu liniek završuje zelená pre Hrboltovú, ktorá pokračuje cez Rybárpole, okolo Tesca, kde je možné prestúpiť na červenú linku, ďalej ide cez ulicu Makovického, okolo galérie až k radnici, kde sa otočí, zastaví pri Katastrálnom úrade a smeruje až ku Kalvárii a cintorínu.

„Na prvý pohľad sa môže zdať, že cestovanie bude komplikované. Vďaka tejto zmene sme však schopní priniesť dopravu do všetkých, aj okrajových mestských častí, pravidelnú taktovú dopravu a zvýšiť počet spojení,“ vysvetľuje ďalej vo videu poradca pre primátora.

Taktová doprava, hustejšie spoje

Novinkou je aj zavedenie taktovej dopravy, čo znamená, že spoje budú premávať v pravidelných intervaloch. A to od rána 5:00 do 23:00. Špička je stanovená na ráno medzi 5:00 až 8:00 a popoludní medzi 13:00 a 17:00.

„Jazdné časy sú omnoho hustejšie, ľahko zapamätateľnejšie. Ak máme jazdiť v 30-minútovom takte, znamená to, že spoj pôjde o celej hodine a ďalší o pol. Keď bude mať jazdná linka 15-minútový takt, vždy pôjde o celej, o štvrť, o pol, trištvrte a znova o celej hodine,“ vysvetľuje v informačnom videu poradca, ako funguje jazda v taktoch.

Napr. linka 3 bude v rannej špičke počas dní školského vyučovania premávať z Klačna do centra mesta každých 10 minút. V čase mimo špičky bude interval nastavený na 30 minút. Počas popoludňajšej špičky bude linka 3 premávať v intervale 15 minút. Doplnkové linky 4, 5, 6 budú v čase dopravnej špičky jazdiť každú polhodinu.

Rýchlejšiu výmenu cestujúcich umožní po novom aj nástup do autobusu všetkými dverami.

Cieľom nového moderného systému je zatraktívniť verejnú dopravu a dostať viac ľudí do autobusov. (Foto: Viktor Mydlo)

Zastávky – nové, presunuté, premenované, zrušené  

Od januára sa zmeny dotknú aj samotných zastávok. Niektorým upravia polohu, dve nové postavia, pár nevyužívaných zanikne, ďalšie zas ostanú na pôvodnom mieste, ale už pod novým názvom.

Zastávku Poľnú obojsmerne presunú na ulicu Za dráhou smerom k podjazdu pod hlavnou cestou I/18.

Zastávku SOŠ Polytechnickú, po novom „Sládkovičova“, nájdu obyvatelia obojsmerne na ulici Cesta do tehelne pred budovou základnej školy Sládkovičova.

Niekdajšiu zastávku Hotel Áčko dočasne obojsmerne premiestnia pred kruhový objazd v smere z Klačna, figurovať už bude pod názvom „Dušana Makovického.“

Na trase modrej linky zriadia pri papierňach novú zastávku „Mondi“ a dvojka bude zastavovať aj pri novovzniknutej zastávke „ZŠ Bystrická“.

„V poslednom decembrovom týždni tohto roka sa pristúpi k týmto úpravám,“ hovorí Mišovič pre náš portál, kedy zastávky premiestnia, resp. postavia nové.

Pri niektorých zastávkach dochádza k zmene názvu, najvýraznejšia nastáva pri Evanjelickom kostole, ktorý bude po novom Dončova so symbolom centra mesta. Pôvodnú Klačno otočka nahrádza Čutkovská dolina, Baničné na kopci Ema Bohúňa, Do uhliska 2 zas Družstevná. Hrboltová otočka sa mení na Potočnú, Nová Černová rázcestie na Žilinskú cesta, Plavisko Billa na Riadok, Roveň Kaufland na Sídlisko SNP či Rypárole ZŠ na Malé Tatry.

Pozornosť a komentáre si zatiaľ vyslúžilo upravené pomenovanie Evanjelického kostola na Dončovu. „Nový názov je jednoduchší, výstižnejší a hlavne by mal slúžiť aj pre návštevníkov mesta, aby vedeli, že ide o zastávku v centre mesta,“ vysvetľuje zmenu Mišovič.

Väčšina zastávok bude zároveň fungovať v režime „na znamenie“, spoj teda zastaví len v prípade, ak na zastávke bude niekto čakať, resp. ak cestujúci v autobuse, ktorý má záujem vystúpiť, dá vodičovi v dostatočnom predstihu znamenie stlačením tlačidla, obvykle umiestneného v blízkosti dverí.

Výnimkou budú iba prestupné uzly Železničná stanica, Katolícka univerzita, Baničné, Mestský úrad, ŽST Rybárpole, ale aj Klačno.

Pri niektorých zastávkach dochádza k zmene názvu, najvýraznejšia nastáva pri Evanjelickom kostole, ktorý bude po novom Dončova so symbolom centra mesta. (Foto: Viktor Mydlo)

Časové cestovné. Kde a ako si kúpime lístky?

Dosiaľ sme si kupovali lístky u šoféra, či už v plnej sume alebo zľavnené, a to bez ohľadu na dĺžku cesty. A pri prípadnom prestupe bolo potrebné zabezpečiť nový. Aj úhrada cestovného bude prebiehať po novom.

Od januára sa zavádza časové cestovné. A to buď krátkodobé alebo dlhodobé. V prípade krátkodobých si cestujúci môžu zakúpiť jednorazový 20 minútový lístok za 60 centov alebo 60-minútový za 80 centov. Turistický jednodňový vyjde na tri eurá, trojdňový na sedem.

V ponuke budú aj predplatné dlhodobé lístky. Je možné kúpiť si 15-dňové (11 eur), 30-dňové (20 eur), 90-dňové (55 eur) alebo ročné (200 eur), pričom zľavnené sú za polovicu.

Nárok na zľavnené cestovné majú štandardne deti od 6 do 16 rokov, žiaci a študenti v dennej forme štúdia, seniori, držitelia kariet ŤZP či darcovia krvi s Jánskeho zlatou a diamantovou plaketou.

Otázne je, kde a ako sa budú dať lístky kúpiť. Koncom decembra by mal byť spustený elektronický predaj dlhodobých lístkov. A to na novom webe www.mhdrk.sk, ktorý je zatiaľ v základnom, informačnom režime.

Cestujúci sa v systéme zaregistruje a vytvorí si vlastné konto. Pripojiť si bude môcť aj vlastnú platobnú kartu, ktorou si môže dlhodobý lístok vopred zaplatiť.

„Platobná karta môže slúžiť ako cestovné, nie je potrebná žiadna dopravná karta,“ potvrdzuje vo videu poradca primátora. Cestovným dokladom sa tak podľa jeho slov stane platobná karta, ktorou sa stačí preukázať aj pri kontrole.

„Kontrolórovi sa zobrazí registračka, ak bude mať cestujúci zakúpený 90-dňový lístok, bude vedieť, odkedy a dokedy je platný,“ vysvetľuje ďalej vo videu.

Kto nemá platobnú kartu, môže si v eshope dopravcu požiadať o vydanie klasickej čipovej karty. Doterajšie karty od spoločnosti Arriva budú v nových autobusoch neplatné, využitie môžu nájsť už len v prímestskej doprave.

Dopravcovi podľa zmluvy vyplýva aj povinnosť umožniť predaj dlhodobých časových cestovných lístkov na predajnom mieste dopravcu v lokalite železničnej stanice, a to v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 18:00. Rovnako by si tam mali cestujúci dobíjať kredit na dopravných kartách.

Stále sme však hovorili o dlhodobých lístkoch, viazaných na online registráciu. Aké sú možnosti pre občanov, ktorí nevyužívajú MHD pravidelne, prípadne im stačia iba prestupné krátkodobé lístky?

Možnosti sú dve, prvou je samoobslužný predaj. „Cestujúci si budú môcť platiť jednorazové krátkodobé lístky priamo vo vozidle, cez platobný terminál odbavovacieho systému. Prídu do vozidla, na displeji si kliknú napríklad 20-minútový lístok za 60 centov, priložia kartu, zaplatia a idú si sadnúť,“ hovorí Mišovič pre RK Magazín o prvej alternatíve. Potrebná je tak čipová alebo platobná karta, resp. mobilná aplikácia.

Druhou možnosťou je kúpa papierového lístka u vodiča v hotovosti. Cestujúceho však bude stáť viac, a to jedno euro (zľavnený polovicu). „Pretože manipulácia s hotovosťou významne predlžuje čas prepravy MHD, znevýhodní sa platba v hotovosti u vodiča,” píše sa v informačnom letáku.

Počas januára však ešte nebude možné zakúpiť si lístok vo vozidle, a to ani u vodiča.

V januári „čierni pasažieri“ bez pokuty

Aj preto január určili ako prechodné obdobie, počas ktorého nebudú jazdu bez platného cestovného lístka pokutovať. Zároveň si môžu obyvatelia jazdu novým systémom vyskúšať a postupne si na ňu zvyknúť.

Tento čas chcú využiť aj na osvetu. Možnosť platby v hotovosti v istej miere ponechajú, ale chcú ju dať do úzadia.

„Samozrejme, rozumiem otázkam, ktoré to vyvoláva v prípade ľudí, ktorí nemajú internet alebo platobné karty a chcú platiť v hotovosti. Počas prechodného obdobia sa budeme pokúšať každému jednému cestujúcemu vystaviť cestovnú kartu. Naším cieľom je, aby sme v priebehu prvého pol roka drvivú väčšinu vecí zabezpečili bezpapierovo, a teda aby mali cestujúci buď platobnú alebo emitovanú dopravnú kartu,” vyslovuje cieľ Mišovič.

“Budeme spolupracovať aj s OZ Ružomberok, s klubmi dôchodcov, budeme robiť osvetu, aby sme tento cieľ dosiahli. Akýkoľvek kontakt zákazníka s vodičom kvôli kúpe cestovného lístku sú stratené drahocenné minúty,” hovorí poradca s tým, že v prípade záujmu môžu byť k dispozícii papierové cestovné lístky, ktoré sa budú len označovať.

Pribudnú aj automaty, namontované by mali byť v priebehu začiatku roka. „Predbežne rátame s automatmi na železničnej stanici, na prestupných termináloch a najsilnejších zastávkach. Predpokladáme, že ich bude od šesť do desať,“ spresňuje Mišovič. Inštalácia automatov je už starosť nového dopravcu, rovnako ako zabezpečenie predajných miest.

Pri vstupe sa každý cestujúci eviduje pri odbavovacom zariadení pri dverách, a to priložením platobnej alebo čipovej karty. Prípadne si zakúpi krátkodobý lístok.

MHD Blagussu prvýkrát na Slovensku

Vozový park nového dopravcu má pozostávať z 12 vozidiel, nevyhnutných na pokrytie dopravných špičiek. Podľa zmluvy má zabezpečiť nové vozidlá s rokom výroby 2020, a to do 210 dní od začiatku poskytovania dopravných služieb.

Po meste budú jazdiť autobusy značky Setra, nízkopodlažné, bezbariérové a klimatizované. „Ide o vozidlá, ktoré plnia najprísnejšiu emisnú normu EURO VI, v súčasnosti jazdia v našom meste staré vozidlá s emisnou normou EURO III a IV, výmenou dôjde k úspore cca 600-tisíc ton emisí ročne,“ uvádza sa v informačnom letáku.

Rakúska spoločnosť Blaguss Slovakia prevádzkuje v súčasnosti najmä osobnú a zájazdovú dopravu, niektoré linky viedenskej MHD, v minulosti zabezpečovala aj diaľkovú a medzinárodnú autobusovú dopravu. MAD bude na Slovensku zabezpečovať prvýkrát.

Titulná fotografia: Nový autobus. Foto: Viktor Mydlo

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.