Pod Prašivou ožila história

Koncom augusta si viaceré dolnoliptovské obce pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). V Liptovskej Lúžnej spojili tohtoročné oslavy s otvorením repliky partizánskeho bunkra, ktorý počas vojny vybudovali povstalci na Prašivej. (Foto a video v článku.)

Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Liptovskej Lúžnej, sa už dlhší čas pohrávali s myšlienkou vytvorenia projektu, ktorý by spomienku na SNP šíril dlhodobo, nielen pár dní v roku.

Novovybudovaný bunker.

Budovaný svojpomocne

„S konkrétnym zámerom prišiel až Rastislav Staš. Navrhol, aby sme zrekonštruovali jednu zo zemľaniek, ktoré využívali povstalci na Prašivej. Na jej vybudovanie sme sa napokon rozhodli využiť priestor pri pamätníku SNP na vyšnom konci, keďže výstavba na Prašivej by bola komplikovaná. Naviac, miesto pri pamätníku je pre ľudí prístupnejšie,“ približuje pozadie projektu predseda miestneho SZPB Peter Chlepko.

Prípravné práce rozbehli v marci, do samotnej výstavby, ktorú sa im podarilo zrealizovať s finančnou podporou obce, sa pustili v máji. „Pracovali sme asi dvadsať dní formou brigád, zväčša počas víkendov. Každý člen, ktorý mal čas a chuť, priložil ruku k dielu,“ zhrnul Rastislav Staš.

Rastislav Staš, ktorý stojí za myšlienkou výstavby bunkra.

Bunker slávnostne otvorili počas prvej septembrovej soboty, spolu s ostatnými obecnými zložkami tiež pripravili pestrý sprievodný program.

Krátko popoludní sa kolóna historickej vojenskej techniky presunula od pamätníka v Liptovskej Osade do Liptovskej Lúžnej, kde na vybraných úsekoch zverbovali regrútov. O 15. hodine zamieril sprievod od starej školy na vyšnom konci k pamätníku SNP. Nasledoval pietny akt kladenia vencov, otvorenie bunkra, prehliadka dobovej techniky, zapálenie povstaleckej vatry a voľná zábava.

Pamätníčka SNP: Ako dieťa som na mobilizáciu viedla slepého otca

Vieme, ale nerozumieme

Podujatia sa zúčastnil aj plukovník Oleg Avrinsky, ruský pridelenec obrany. „Nesmierne si vážime, že Slováci zachovávajú aj pamiatku sovietskych hrdinov osloboditeľov. Tento postoj sa prejavuje v dôstojnej opatere hrobov sovietskych vojakov na Slovensku a pamätníkov postavených na ich počesť. Bohužiaľ, v mnohých ďalších európskych krajinách pozorujeme pokusy prepísať históriu druhej svetovej vojny,“ prihovoril sa prítomným.

Oleg Avrinsky počas príhovoru. Vľavo predseda základnej organizácie SZPB v Liptovskej Lúžnej Peter Chlepko.

Spolu s ostatnými rečníkmi sa zhodli na tom, že je dôležité, aby ľudia poznali pravdu, chápali historické súvislosti a posolstvo tých, ktorí vo vojne položili životy.

„Niekto vraví, že na povstanie sa zabúda, no ja si to nemyslím,“ podelil sa o svoj názor historik Peter Chlepko. „Posledných desať rokov sa povedomie zintenzívňuje mnohými akciami, venujú sa mu i médiá a historici. Postupne sa zisťuje, že nešlo o žiadnu spontánnu vzburu, ale o masovejší prejav, porovnateľný s vystúpením armád ostatných bojujúcich štátov.“

Hoci vedomosti o povstaní máme, prestávame mu podľa Chlepkových slov rozumieť. „Hovoríme síce o hodnotách, ale nie sme ochotní brániť ich. Chýba nám bojovnosť, čo je zrejme výsledkom akejsi ľahostajnosti v spoločnosti – nezažili sme biedu ani to, že nám niekto krivdí. Žiaľ, máme aj politikov, pre ktorých je životným krédom klamať. Keď veríme ich interpretáciám o povstaní, jeho hodnoty sa od nás vzďaľujú míľovými krokmi. Už vôbec nerozumieme, čo znamená vydobyť si slobodu, či vôbec vyjsť zo svojej komfortnej zóny,“ uzavrel Chlepko.

Členovia zväzu hodlajú projekt naďalej rozvíjať. Budúci rok by radi opravili pamätník a zveľadili jeho okolie. Medzi dlhodobými plánmi je aj vybudovanie oddychovej zóny s náučnými tabuľami či múzeum SNP.

Historik K. Dzuriak: Bremeno partizánskej vojny znášali najmä dolnoliptovské obce

 

Autorka videa – Miroslava Stašová

Autorka fotografií – Anna Šenkeríková

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.