Prístup pre imobilných aj presťahované pracovisko

Foto: OÚ Ružomberok
Okresný úrad v Ružomberku je opäť o niečo bližšie k ľuďom. Po novom sídli nie v troch, ale v dvoch budovách a vďaka schodolezu majú lepší prístup do budovy na Dončovej ulici aj imobilní klienti.

Prístup do budovy Okresného úradu (OÚ) na Dončovej 11, kde sídli odbor všeobecnej vnútornej správy, krízové riadenie, živnostenské podnikanie či organizačný odbor a od jesene aj doprava a pozemné komunikácie je od novembra lepšie prístupný aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na rovnakú adresu sa zároveň presťahoval odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Jednoduchší prístup pre imobilných

,,Ministerstvo vnútra SR nám poskytlo na základe mojich opakovaných žiadostí o debarierizáciu budovy zatiaľ aspoň ,schodolez´, čo je zariadenie, ktoré umožní prekonať schody aj vozičkárom, pretože v budove sa nenachádza výťah,” vysvetľuje prednosta OÚ Emil Maretta.

Schodolez pre imobilných klientov. Foto: OÚ Ružomberok

Imobilní klienti môžu zaparkovať priamo pred vchodom do budovy, kde majú vyhradené dve parkovacie miesta pre invalidov. ,,Pokiaľ to bude možné, radi zdravotne znevýhodneným pomôžeme hneď pri vstupe do budovy tak, že konkrétny zamestnanec príde priamo ku klientovi a vybaví jeho požiadavku. Slúži na to zvonček hneď pri vstupe do budovy,” hovorí Maretta.

Prednosta OÚ dodáva, že ak by sa musel klient dostaviť napríklad na výsluch do pojednávacej miestnosti či do nejakej konkrétnej kancelárie, tak mu schody pomôže prekonať nový schodolez.

Klientov vybavia v dvoch budovách

Novinkou je aj presunutie pracoviska. Donedávna bol OÚ rozmiestnený v troch budovách v meste Ružomberok. V rámci skvalitnenia služieb sa však odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií presunul z Bernolákovej ulice na Dončovu 11. Spoločne s organizačným odborom a odborom všeobecnej vnútornej správy sídli na druhom poschodí.

,,Určite by bolo ideálne, keby sme mali v Ružomberku klientske centrum a všetky odbory pod jednou strechou. Už po mojom nástupe som zisťoval tieto možnosti. Najmä, keď sa v minulosti Ružomberčanom sľubovali hory-doly a veľké Klientske centrum na Bystrickej ceste. V bývalej administratívnej budove Mondi SCP mal sídliť nielen celý okresný úrad, ale aj takmer celá štátna správa vrátane úradu práce, sociálnej poisťovne, hasičov, daňovej správy a podobne. Ostalo, žiaľ, len pri sľuboch,” vysvetľuje E. Maretta.

Klientske centrum nebude

Prednosta OÚ doplnil, že realizovať Klientske centrum v tejto budove je v dohľadnej dobe nereálne, najmä z finančných dôvodov, kde by rekonštrukcia priestorov pri dnešných cenách vysoko prevyšovala sumu 15 miliónov eur.

Pri reorganizácii krajskej polície, ktorá mala bezplatne zapožičané aj niektoré kancelárie na Dončovej ulici, kde sídli aj OÚ, chceli uvoľnené kancelárie ponúknuť inej štátnej inštitúcii.

,,To som nedovolil a do uvoľnených priestorov som v lete presunul odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý sídlil na Bernolákovej ulici, navyše v podnájme. Ide o odbor, ktorý občania využívajú vo veľkom. Len za druhý rok môjho pôsobenia vyriešili kolegovia viac ako 1500 podaní, kde prevažovali dovozy áut v počte viac ako tisíc kusov. Pre klientov je veľmi výhodné, že už nemusia ísť na Bernolákovu, odtiaľ na poštu alebo na Dončovu kúpiť kolky alebo úradne overiť podpis a naspäť na Bernolákovu,” uvádza prednosta.

Doprava a pozemné komunikácie

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií má na starosti mnoho činností. Tie sa týkajú vozidiel, autoškôl, elektronického mýta, diaľničných známok, cestnej dopravy či pozemných komunikácií. „Klienti to dnes dokážu vyriešiť na jednom mieste na Dončovej 11 a ušetria tak nemálo času. Zároveň sme štátu ušetrili peniaze, ktoré sa platili v súvislosti s prenájmom kancelárií pre odbor dopravy,“ tvrdí Maretta.

Na úseku prevádzky vozidiel je to najmä schvaľovanie jednotlivo dovezených či vyrobených vozidiel a ich evidencia alebo aj vyraďovanie vozidiel z premávky. Okresný úrad tiež sleduje či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách pravidelnej technickej a emisnej kontrole, ukladá pokuty či iné sankcie.

Úsek pozemných komunikácií má rozhodovaciu úlohu pri určovaní použitia dopravných značiek a zariadení, rozhoduje napríklad o uzávierke, obchádzke alebo odklone cesty, vydáva tiež povolenia na nadrozmernú prepravu.

Agenda a nové umiestnenie odborov aj na webe

,,Agenda, ktorú máme na starosti je veľmi rozsiahla. Náplň všetkých činností je zverejnená na stránke Okresného úradu Ružomberok pod hlavičkou Doprava a pozemné komunikácie. Na rovnakom mieste tiež klienti nájdu aj telefónny či emailový kontakt na každého zamestnanca odboru,” vysvetľuje Iveta Dovecová, vedúca odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ.

Odbor dopravy a pozemných komunikácií OÚ ľudia najčastejšie vyhľadávajú v súvislosti s dovozom vozidiel, kvôli osvedčeniu ich evidencií, opätovnému schváleniu vozidiel alebo aj v prípade pokút. Tie môžu byť udelené za chýbajúce diaľničné známky alebo aj za nedodržanie lehoty technickej či emisnej kontroly.

Spomínaný odbor dnes obyvatelia okresu Ružomberok nájdu na Dončovej 11, kde sa nachádza aj organizačný odbor s podateľňou, krízové riadenie, živnostenské podnikanie či všeobecná vnútorná správa. Na Námestí A. Hlinku 74 vybavia agendu katastra nehnuteľností, pozemkového a lesného odboru i odboru starostlivosti o životné prostredie.

Zdroj: OÚ Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.