Radnica vyhovela študentom. Zriadi Fond na podporu talentovanej mládeže

Prostredníctvom fondu Talentum budú dvakrát do roka podporené deti, ktoré dosahujú v niektorom z odborov mimoriadny talent.

Mesto Ružomberok zriadi fond na podporu talentovaných detí a mládeže Talentum. Existovať začne od 1. júna.

Iniciatíva od Mestského študentského parlamentu

S nápadom na zriadenie fondu prišli členovia Mestského študentského parlamentu.

„Všetci sme študenti stredných škôl a vidíme mnohých spolužiakov, ktorí majú talent na rôzne predmety alebo činnosti, ale ich priestor rozvíjať ho je z rôznych dôvodov obmedzený. Preto sme prišli s touto myšlienkou a predostreli ju viceprimátorovi Michalovi Lazárovi,“ hovorí o nápade zriadenia fondu Alžbeta Tholtová, predsedníčka Mestského študentského parlamentu (MŠP) a žiačka 3. ročníka Gymnázia Svätého Andreja.

Michal Lazár prevzal na projektom záštitu a do fondu už aj prispel prvými peniazmi. „Z hľadiska podpory, mesto nebude prihliadať na druh talentu či umenia. Fond je určený na podporu mládeže, ktorá je v niečom výnimočná a podporu potrebuje,“ povedal pri príležitosti zriadenia fondu Lazár.

Dvakrát ročne, pre stredné aj základné školy

Zámerom je, aby fond dokázal podporiť študentov dvakrát ročne. Podľa Alžbety Tholtovej by sa radi v jednom polroku zamerali na študentov základných a v druhom na študentov stredných škôl.

„K dispozícií je žiadosť, kde každý môže uviesť, čo by potreboval a uvítal. Podľa množstva peňazí sa rozhodneme, koľko a komu pomôžeme, ale radi by sme dali každému žiadateľovi približne 100 eur, aby sme mu uľahčili situáciu. Ak to nebude možné finančne, prispejeme nehmotným darom, napríklad zaplatením registračného poplatku na nejakú súťaž a podobne,“ priblížila praktickú stránku fondu Tholtová.

V tomto polroku budú pomáhať žiadateľom zo základných škôl. Na jeseň zase zo stredných. Peniaze budú hľadať u sponzorov a dobrodincov.

„Máme už štyri žiadosti. Pri prezentácii v mestskom zastupiteľstve nám sľúbilo pomoc viacero poslancov,“ uviedla predsedníčka MŠP.

„Mesto bude vyzývať právnické či fyzické osoby k prispievaniu do účtu na pravidelnej báze, pretože budúcnosť fondu závisí práve od pravidelnosti transakcii,“ napísala k zriadeniu fondu radnica.

Uzávierka prvých žiadostí je 31. mája tohto roku. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10. júna 2019 a dary sa odovzdajú počas bežeckých pretekov City Run Mondi SCP v sobotu 16. júna. Maximálna podpora na jedno dieťa je do 100€.

Číslo účtu pre príspevky darcov, ktoré zverejnila radnica: SK35 0900 0000 0051 5808 0103.

Titulná fotografia – Kvetka Legerská z Mestského úradu (vľavo), Michaela Veselovská, Alžbeta Tholtová obe z MŠP a Michal Lazár, viceprimátor mesta. Foto – MsÚ.

Žiadosť o podporu z fondu Talentum

Žiadosť Talentum

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.