Radnica vysúťažila spoločnosť, ktorá postaví druhú a tretiu bytovku na Plavisku. Žiadosť o prvú museli znova upravovať

Mestskí poslanci mimoriadne rokovali o nájomných bytoch na Plavisku.

V pondelok mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Rokovalo o „evergreenovej“ téme posledného vyše roka. Plánovaných nájomných bytoch na Plavisku.

Naposledy boli na stole koncom mája, keď poslanci odsúhlasili výstavbu a spôsob financovania ďalších dvoch bytoviek na pozemku. V tom čase nebola rozbehnutá ešte ani prvá etapa výstavby.

Tento raz schvaľovali všetky tri bytovky nanovo.

Súťažou ušetrili

Zákazku na bytovky č. 2 a 3 vyhrala bratislavská spoločnosť Sytiq. Sedempodlažné bytovky so 42 bytmi postaví za lacnejšie, než bola predpokladaná hodnota zákazky.

Verejné obstarávanie znížilo cenu samotného bytového domu, ako aj technickej vybavenosti vrátane garážových stojísk, dažďovej kanalizácie či miestnej komunikácie. Súťažou pri bytovom dome č. 2 ušetrilo mesto celkovo 137-tisíc eur.

„To sa premietne do úspory na vlastných zdrojoch, ale aj na dotácii a úvere. Preto bolo potrebné urobiť túto úpravu,“ odôvodňoval prijatie nového uznesenia spravodajca Tomáš Mišovič.

Výstavba druhej bytovky bude stáť 2,73 milióna eur. Radnica ju bude spolufinancovať z vlastného rozpočtu vo výške 217-tisíc eur, čo je o 57-tisíc eur menej oproti pôvodnej sume, s ktorou sa rátalo. Uchádzať sa bude o nižšiu dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby, takmer 960-tisíc eur. Čerpať chce aj nižší úver, a to na úrovni 1, 55 milióna eur.

Vizualizácia bytových domov č. 2 a 3 na Plavisku od projekčnej kancelárie Stonehenge. Zdroj: MsÚ RK.

Mišovič doplnil, že verejné obstarávanie bolo právoplatne ukončené. Uplynula lehota, počas ktorej bolo možné podať opravné prostriedky a námietky nik nepodal. Víťazný uchádzač splnil podľa jeho slov podmienky účasti, predložil bankovú záruku a radnica s ním podpíše zmluvu o dielo.

Verejné obstarávanie prinieslo nižšiu cenu aj pri bytovke č. 3. Totožná spoločnosť ju postaví za 2,67 milióna eur. Teda o 120-tisíc eur menej, než suma, s ktorou šla radnica do súťaže.

Z vlastných zdrojov mesto zaplatí 205-tisíc, náklady mu tak klesli o 41-tisíc. Úverom ŠFRB bude hradiť 1,52 milióna eur, z dotácie 943-tisíc eur.

Podľa zmluvy so zhotoviteľom by výstavba bytoviek mala prebehnú do jedného roka.

Pri „jednotke“ opäť chyba

Poslanci museli opätovne schvaľovať výstavbu a podanie žiadosti na prvú bytovku na Plavisku. Čo si zopakovali už minimálne päťkrát.

„Listom zo 14. júna nám Okresný úrad v Žiline oznámil, že žiadosť je úplná a posúva ju na ministerstvo dopravy a výstavby a ŠFRB. Mali sme za to, že je to za nami a prakticky sa jedná o podpis zmluvy o dotácii a zmluvy o úvere. Prebiehali interné kolečká schvaľovania tejto zmluvy na ministerstve a ŠFRB,“ začal Mišovič vysvetľovať poslancom, prečo majú pred sebou znova zmenu uznesenia prvej plaviskovej bytovky.

Do procesu ešte vstúpilo ministerstvo dopravy, ktoré po dohode so ŠFRB zaslalo doplňujúce otázky k žiadostiam o úver a dotáciu. Týkali sa najmä spresnenie rozpočtu. Našla sa aj chyba v projekte, ktorá si vyžiadala navýšenie prostriedkov.

Mesto chce požiadať o úver na ďalšie dve nájomné bytovky na Plavisku. Peniaze nedostali ešte ani na prvú

„Pri technickej kontrole sa prišlo na chybu v projektovej dokumentácii. V tomto projekte, ktorý bol schválený a potvrdený stavebným úradom, nebol bytový dom pripojený na dažďovú kanalizáciu,“ povedal Mišovič s tým, že inžinier zodpovedný za dokumentáciu napojenie domu na kanalizáciu zabudol zakresliť.

Nateraz ďalší výdavok vo výške 35-tisíc eur finančne vykryje mesto z vlastných zdrojov. Podľa zákona totiž poskytne ŠFRB peniaze len na základe schválenej a potvrdenej projektovej dokumentácie, uviedol Mišovič.

Dodal, že o preplatenie tohto nákladu sa budú uchádzať pri zmene stavby pred dokončením. V rámci nej tiež dodatočne požiadajú o schválenie kanalizácie.

„Po splnení týchto podmienok, ktoré predložíme hneď zajtra, očakávame, že bude zmluva o úvere a dotácii podpísaná v priebehu dvoch až troch týždňov. Žiadne ďalšie otázky z ministerstva ani zo ŠFRB už nie sú,“ dodal Mišovič na margo bytovky, na ktorú ŠFRB už raz zamietol dať úver.

Viceprimátor Ján Bednárik (KDH) ešte v máji pripustil, že ak pri žiadosti o peniaze nebudú úspešní, radnica bytovku odpredá formou obchodnej verejnej súťaže.

Prvú nájomnú bytovku na Plavisku projektoval ateliér Bálek architekti, ktorý pre mesto vypracoval urbanistickú štúdiu celého areálu. Radnica sa vybrala inou cestou. Zdroj: MsÚ RK.

Výstavbe na Plavisku sa podrobnejšie venujeme aj v letnom čísle RK Magazínu. V ňom si môžete prečítať, že mesto malo štúdiu, ako stavať bytovky na Plavisku, no odklonilo sa od nej. Prinášame v ňom tiež názory cechu architektov na spôsob výstavby v meste ako aj možnosti, prečo vyšla prvá nájomná bytovka pridraho.

Drahšie stavebné materiály

O slovo sa prihlásili v pléne dvaja poslanci. „Mňa trošku mrzí, že o bytovke Plavisko č. 1 debatujeme už viac ako rok a vždy nachádzame nejakú chybu. Veľmi pekne prosím, aby ste to skontrolovali ešte raz, aby nenastala situácia, že sa  budeme musieť na upozornenie úradu znova schádzať a robiť nejakú korekciu,“ apelovala poslankyňa Janka Streitová (Klub primátora).

„Ako je mesto pripravené na to, že rapídne stúpli ceny stavebných materiálov? Všetci sme asi čakali, že verejné obstarávanie nám prinesie nejakú úsporu, ale je tu riziko, že cena by sa v konečnom dôsledku mohla navýšiť. Aké kroky sa pripravujú v tomto smere?“ zaujímal sa Slavomír Klačko (Klub primátora), poslanec za obvod, v ktorom sa majú bytovky stavať.

„Medzirezortným pripomienkovým konaním prešla zmena zákona o štátnom fonde a dotáciách, ktorá má umožniť ministerstvu zvýšiť úroveň financovania týchto bytových domov, nakoľko aj oni evidujú tento problém,“ odpovedal Tomáš Mišovič.

Pripravuje sa zákon, aby bolo možné v prípade objektívnych okolností, ako je napr. zvýšenie ceny vstupných materiálov, dodotovať bytový dom. „To znamená, pokiaľ príde zo strany zhotoviteľov na mestský úrad nárok na zvýšenie ceny materiálov, či už oceľ, betón, meď, tak budeme tieto veci predkladať na ministerstvo dopravy a ŠFRB a žiadať peniaze navyše tam, kde patria.“

Titulná fotografia: Vizualizácia plánovanej druhej a tretej bytovky na Plavisku podľa kancelárie Stonehenge. Zdroj: MsÚ RK. 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.