Schválili projekty na rozvoj cestovného ruchu v kraji

V pondelok 5. mája sa uskutočnilo 6. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Poslanci schválili projekty na rozvoj cestovného ruchu a kultúry.

Zastupiteľstvo podporilo hlasovaním predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (NFP) za účelom realizácie projektu Na bicykli za kultúrnymi pamiatkami. „Jeho ciele sú v súlade s platným územným plánom Žilinského samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja ŽSK,“ uviedla Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Poslanci schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. vo výške 2 425 eur v súlade s podmienkami pomoci. Rozpočet spoločného projektu Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraja (ČR) je vo výške 93 439,00 eur, celkové oprávnené náklady ŽSK sú 48 500,00 eur.

Krajskí poslanci schválili aj dodatok k Zmluve o združení medzi zmluvnými stranami: Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín a peňažný vklad na dofinancovanie II. etapy – časti projektovej dokumentácie na stavebné povolenie stavby Kysucká cyklotrasa – Dunajov – KNM – Žilina (Budatín) vo výške 15 000 eur.

ŽSK vstúpil do záujmového združenia právnických osôb Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Program Kultúrnej trasy Rady Európy otvorila Rada Európy v roku 1987 a poskytuje rámec pre rozvoj tematických trás, ktoré ukazujú, ako dedičstvo rôznych krajín a kultúr v Európe môže prispieť k spoločnému kultúrnemu dedičstvu.

Návštevníci kraja dlhodobo preferujú Liptov

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) – Žilinský turistický kraj za rok 2022. „Podľa údajov Štatistického úradu SR návštevnosť v roku 2022 medziročne výrazne vzrástla, ale ešte nedosiahla úroveň spred pandémie. Počet návštevníkov ubytovacích zariadení v Žilinskom kraji stúpol na 1 087 373,“ informovala Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka KOCR – Žilinský turistický kraj.

„Počet návštevníkov v roku 2022 dosiahol 82,7 percenta z počtu návštevníkov turisticky rekordne úspešného roka 2019. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach Žilinského kraja 2 819 513 nocí, čo predstavuje medziročný nárast o 56,2 percenta. Domáci turisti tvorili 73,0 percent celkovej návštevnosti kraja a ich počet sa medziročne zvýšil o 47,6 percenta na 793 987 hostí. Hodnotám z roku 2019 chýbalo 11,7 percenta,“ doplnila Chabadová.

Pandémia najviac ovplyvnila zahraničnú návštevnosť a počas roku 2022 pokračoval návrat zahraničných hostí. Návštevnosť cudzincov medziročne vzrástla 3,1-násobne, v roku 2022 navštívilo Žilinský kraj 293 386 zahraničných návštevníkov (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, Litva, Rumunsko, Izrael, Rakúsko, Spojené kráľovstvo). Ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji dosiahli v roku 2022 tržby v hodnote 95 993 423 eur. Z 11 okresov Žilinského kraja majú návštevníci dlhodobo najväčší záujem o pobyty v regióne Liptov.

Kultúru ovplyvnili protipandemické opatrenia

Poslanci sa oboznámili so správou o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2022. „V roku 2022 doznievala pandémia COVID-19, prísne protipandemické opatrenia sa postupne uvoľňovali a prezentačná činnosť kultúrnych organizácií opäť napredovala,“. informoval Martin Hromada, riaditeľ odboru kultúry ŽSK.

„V spoločnosti však od februára 2022 rezonoval vojenský konflikt na Ukrajine. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so svojimi zriadenými organizáciami vo všetkých oblastiach vytváral podmienky pre odídencov z Ukrajiny, aby našli útočisko, ubytovanie, získali pocit bezpečia a miesto, kde môžu žiť, integrovať sa,“ dodal Hromada.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční v pondelok 3. júla 2023.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.