Slovenčina ako cudzí jazyk

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Na strednej škole v meste na severe Slovenska sa písali kontrolné testy z jazykov. Testy zisťovali úroveň zvládnutia slovenčiny ako materinského jazyka a dvoch cudzích, a to angličtiny a nemčiny stredoškolákmi.

Výsledok bol pre nezasvätených mierne šokujúci. Najlepšie slovom a písmom ovládajú študenti angličtinu, druhé miesto patrilo nemčine a len s veľkou biedou „vypotili“ čo to o materčine, pričom nebolo slovenskej vety, v ktorej by nespravili viac hrubých pravopisných a štylistických chýb.

Ukázalo sa, že budúci maturanti vôbec nevedia písať a nevedia ani čítať, keďže väčšina neporozumela ani jednoducho štylizovaným otázkam a pokynom. To, čo zvládli deti v jednotriedkach ešte za Márie Terézie, sa stalo pre tie naše „informatizované“ nemožnosťou.

Po vyhodnotení testov a zosumarizovaní výsledkov sa v zborovni ohlásil jeden zo starých učiteľov. Treba navrhnúť ministerstvu školstva a „odborníkom“ tam pôsobiacim zmenu: do výsadného postavenia materčiny posunieme angličtinu, nemčina sa stane prvým a slovenčina druhým cudzím jazykom pre našich školákov.

Vyšlo v zbierke Iba tak V. (2014).

Ilustračná fotografia – Pixabay

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.