Úprimne pre Ružomberčanov od Ľuba Javorku

Poznáte ma ako človeka, ktorý sa celý život snažil pomáhať druhým tak, ako vládal.

Milí spoluobčania,

poznáte ma ako človeka, ktorý sa celý život snažil pomáhať druhým tak, ako vládal. Dnes ma to robí spokojným a šťastným. Som hrdý na to, že túžbu pomáhať som vštepil aj svojim deťom. Môj syn Karol o moju pomoc v týchto chvíľach nežiada. Cítim však, že je čas, keď tak mám urobiť.

Mrzí ma, že z Ružomberka neodišiel len život, ale aj niekdajšia úcta, ktorá vytvárala z nášho mesta vzácnu komunitu. To, čo sa deje v našom meste pred týmito komunálnymi voľbami, je pre mňa ďaleko za čiarou úcty k druhým.

Ak sa niekto rozhodol pre víťazstvo použiť lži, ohovárania, skreslené fakty a útoky, nezaslúži si zvíťaziť. V tomto meste predsa spolu budeme musieť žiť aj po 10. novembri.

Moja životná skúsenosť ma naučila, že sa v istých životných momentoch netreba báť odovzdať žezlo nastupujúcej generácii.

Som hrdý na syna a jeho dobré srdce pripravené pomôcť druhým a budem hrdý, ak k tomu inšpiruje aj ďalších ako primátor. Plne za ním stojím a želám mu, nech zvíťazí pravda!

S úctou a vierou v dobro Váš

Doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.

PR článok