Úspech nádejných futbalistov z detského domova: Deťom treba dať šancu presadiť sa

Chlapci z Centra pre deti a rodiny v Ružomberku sa „prekopali“ do futbalového klubu MFK Ružomberok. Ich osudy sú neľahké, napriek tomu majú obrovskú motiváciu napredovať.

Mnohé deti nemajú život ako z rozprávky, chýba im rodina či zázemie. Častokrát si prežijú viac zlého ako pekného. Je preto bežné, že deti umiestnené v detských domovoch často nevynikajú v študijných výsledkoch. Darí sa im však v iných oblastiach, či už umeleckých alebo športových. Aby takéto deti prežili plnohodnotný život, musíme im my, dospelí, ukázať ten správny smer.

Rodičia sa o svoje deti nedokázali postarať

Osemročný Patrik a 11-ročný Miroslav sú chlapci, ktorí vyrastajú v detskom domove (od roku 2019 sa detské domovy premenovali na Centrá pre deti a rodiny – pozn. red.) v Ružomberku. Osudy majú podobné – v obidvoch prípadoch rodičia neboli schopní zabezpečiť deťom riadnu starostlivosť a výchovu.

Chlapci pochádzajú z viacdetných rodín, kde rodičom chýbali rodičovské zručnosti potrebné na to, aby dokázali deťom zabezpečiť základné potreby. Taktiež im neboli schopní vytvoriť bezpečné a podnetné rodinné zázemie. Bohužiaľ, aj v týchto prípadoch zohrali svoju úlohu závislosti, ktoré rodičom ešte viac sťažili schopnosť riadne sa starať o deti.

,,Obaja chlapci prišli k nám do Centra v útlom veku spolu so súrodencami. Aj preto sa nám u nich podarilo pomerne skoro rozpoznať ich športové nadanie a dostali možnosť ho postupne rozvíjať,“ priblížila okolnosti Janka Bodorová, sociálna pracovníčka Centra pre deti a rodiny (CDR) v Ružomberku.

Malí futbalisti sú obľúbení v kolektíve

Paťko aj Mirko v roku 2021 dostali športovú šancu hrať za futbalový klub TJ Máj Černová. V tom čase mali v klube otvorenú kategóriu pre chlapcov do 11 rokov, kde pôsobil vtedy 6-ročný Patrik a 9-ročný Miroslav.

Obaja chlapci na sebe od začiatku tvrdo pracovali a vďaka svojmu úsiliu sa prebojovali do jednej z najlepších mládežníckych akadémií na Slovensku – MFK Ružomberok. ,,Deti sú veľmi spokojné a vďačné, že môžu chodiť na šport, ktorý im dáva bezpečnú socializáciu v detských kolektívoch. Myslím si, že aj s ohľadom na ich duševný a fyzický stav je správne, aby športovali, spoznávali nových ľudí a socializovali sa,“ hovorí ich tréner Samuel Kozolka, vďaka ktorému si deti môžu plniť svoje sny.

Samuel viedol chlapcov v ich vekovej kategórii v klube TJ Máj Černová a po prestupe ich rovnako vedie aj vo svojich vekových kategóriách v MFK Ružomberok – do 8 a do 12 rokov (U8 a U12). Podľa Samuela sa chlapci veľmi rýchlo začlenili do kolektívov a patria medzi plnohodnotných členov, ktorí sú obľúbení, či už medzi futbalistami, alebo rodičmi.

Tréner Samuel vo svojich futbalových “zverencoch” vidí potenciál, preto im vytvára prostredie na sebarealizáciu. Foto: archív trénera S. Kozolku

„Sme veľmi radi, že často pomáhajú týmto chlapcom materiálne aj rodičia a ľudia, ktorí sledujú napredovanie chlapcov. Osobne musím povedať, že chlapci aj dievčatá v detských domovoch majú ideálne podmienky na svoj rozvoj,” podotýka Samuel.

Nádejní futbalisti žnú úspechy jeden za druhým. Mirko nedávno získal 2. miesto za najlepšieho strelca v zápase o majstra Liptova v kategórii do 13 rokov (U13). Súperom strelil tri góly. Zároveň s tímom vyhrali futbalový turnaj v Poprade.

Paťko zas ovládol prvé miesto vo svojej kategórii v Poprade na akcii „Hrám fér Poprad 2023“ a v rámci tímu skončili vo futbalovom turnaji v Prešove na 2. mieste a v Martine na 3. mieste.

Najskôr povinnosti, potom zábava

Chlapci sa zúčastňujú pravidelných futbalových tréningov, sústredení aj zápasov. ,,Pri výchove detí kladieme rovnaký dôraz na vzdelávanie, ako aj na rozvíjanie ich záujmov. Chlapcov vedieme k tomu, že je potrebné najprv si splniť povinnosti a až potom je priestor na voľnočasové aktivity,“ zdôrazňuje J. Bodorová.

Po príchode zo školy si deti najskôr urobia úlohy na nasledujúci deň a potom odchádzajú na tréning. Podľa Bodorovej, v podmienkach Centra pre deti a rodiny je to v porovnaní s rodinou náročnejšie na logistiku a skoordinovanie jednotlivých povinností a aktivít všetkých detí žijúcich v jednej „domácnosti“, teda v jednej samostatne usporiadanej skupine.

,,Zvládame to aj vďaka osobnej pomoci trénerov, ktorí taktiež pomáhajú s dopravou chlapcov na tréningy či zápasy. Je zjavné, že chlapci majú chuť zlepšovať sa, nakoľko popri ostatných povinnostiach, okrem tréningov, využívajú každú voľnú chvíľku na to, aby sa venovali svojmu obľúbenému športu,“ konštatuje.

Vzorom pre deti je ich vychovávateľ či tréner

Cieľom deinštitucionalizácie (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – pozn. red.) náhradnej starostlivosti je sprostredkovať deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou možnosť žiť život čo najviac podobný tomu v bežnej rodine. V pôvodných detských domovoch žili veľké skupiny detí v spoločnej budove, dnes sú to skôr 8 až 10-členné bunky v rodinných domoch alebo bytoch.

Predchádzajúce zabezpečenie hotovej stravy či upratovania nahradilo fungovanie podobné modelu bežnej domácnosti, do ktorej sa všetci zapájajú. Deťom však naďalej zvykne chýbať stabilita, istota a blízka osoba, o ktorú sa s nikým nemusia deliť.

V ružomberskom Centre sa o desať detí žijúcich v jednom rodinnom dome starajú traja vychovávatelia a traja pomocní vychovávatelia. Deti sa po návrate zo školy venujú školským povinnostiam, následne krúžkom a voľnočasovým aktivitám. Potom pomáhajú s domácimi prácami, vďaka čomu si rozvíjajú svoje sebaobslužné zručnosti.

,,Častokrát sa práve vychovávatelia stávajú pre deti vzťahovou osobou – niekým, komu sa dá zdôveriť, s kým sa dá porozprávať, zdieľať to pekné i menej pekné, čo každodenný život prináša. Blízkou osobou pre dieťa však môže byť ktokoľvek – hoci aj učiteľ či tréner. Stačí, že o dieťa prejaví úprimný záujem,“ vysvetľuje Bodorová.

Práve tréner je veľkým vzorom pre malých športovcov. Pre Mirka a Patrika boli v ich futbalových začiatkoch vzormi najskôr svetoznámi futbaloví hráči. Postupne sa na tieto popredné miesta dostali ich tréneri, teda ľudia, ktorí im venujú svoj čas, vedú ich, usmerňujú a zdieľajú rovnaké nadšenie pre futbal.

,,Pre Mirka sú vzorom hráči i tréneri MFK Ružomberok ako Adrián Drígeľ a Samuel Kozolka, Patrik by raz chcel byť ako Peter Hoferica,“ prezradila Bodorová.

Každé dieťa je jedinečné

V starostlivosti ružomberského Centra sú deti, ktoré boli z biologickej rodiny vyňaté z rôznych dôvodov. V disfunkčných rodinách sa najčastejšie stretávajú so zanedbávaním starostlivosti o deti alebo povinnej školskej dochádzky, so závislosťami u rodičov či rôznymi traumami detí. Aj tieto faktory výrazne ovplyvňujú schopnosť detí vzdelávať sa a napredovať. O to dôležitejšie je rozvíjať u nich pozitívny sebaobraz, čo sa darí aj vďaka tomu, že vynikajú v záujmovej činnosti.

Deti sú v kolektíve obľúbené. Foto: archív trénera S. Kozolku

„Mnohé naše deti sú pohybovo zdatné, viaceré vynikajú v atletike, futbale, basketbale, niektoré sú hudobne nadané – tancujú a spievajú. Každé dieťa je jedinečné, je preto dôležité nájsť to, v čom vyniká a podporovať ho, aby bolo šťastné a malo zo seba dobrý pocit,“ zdôraznila Bodorová.

Podľa trénera Kozolku majú deti, ktoré baví šport, chuť zlepšovať sa a motivácia je pre nich obrovská. ,,Každé jedno dieťa v detskom domove si niečím prešlo, viaceré deti boli odlúčené od rodín a pre zlé životné podmienky dané do detských domovov. Vďaka športu majú možnosť vidieť život z inej perspektívy, robiť, čo ich baví, zlepšovať sa a chcieť niečo dokázať,“ dopĺňa tréner na záver. (Samuel je bývalý športový redaktor RK Magazínu – pozn- red.)

Fotogaléria

Foto: archív trénera S. Kozolku

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Mám vyštudovanú masmediálnu komunikáciu. Počas školy som pôsobila ako moderátorka v lokálnom rádiu, kde som mala svoju reláciu. Okrem rozprávania do mikrofónu a písania príbehov, rada pomáham aj "handmade" výrobcom so sociálnymi sieťami a prezentáciou na internete. V RK Magazíne pracujem ako redaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk. Milujem dobrodružné cestovanie, prechádzky v prírode, varenie a dobrú knihu pri káve.