V Lúčkach uvažujú nad zriadením denného stacionára

Do konca roka zrealizujú v dolnoliptovskej kúpeľnej obci viaceré projekty. Podarí sa im dokončiť galériu lúčanských umelcov aj informačné centrum.

Obec sa zameriava najmä na propagáciu miestnych turistických atrakcií. Okrem známeho vodopádu v strede dediny sú to aj unikátne travertíny.

„Po dvoch rokoch vybavovania sa nám konečne podarilo vyčistiť ich od náletových krovín. Vidíme, že snaha o prezentovanie našej obce ako jednej z tých, ktorá dostala titul klenotnica, sa nám vypláca, nakoľko počet návštevníkov za posledné dva roky stúpol o viac ako dvesto percent,“ pochvaľuje si starosta Branislav Hrbček.

V tomto roku sa im zrejme podarí sprístupniť aj vyhliadku na travertíny, taktiež zefektívnia zber odpadov, skrášlia zberové miesta a zriadia kompostoviská na väčších trávnatých plochách.

Napredujú aj v rekonštrukcii cintorínov. „Doteraz sa nám podarilo vybudovať kolumbárium v opornom múre, ktorý bol v havarijnom stave. Tu nás čakajú práce i do nasledujúcich rokov,“ vysvetľuje Hrbček.

Z rezervného fondu, ktorý si obec tvorí a k dnešnému dňu je podľa starostových slov vo výške potrebných financií na mesačný chod obce, využívajú časť úspor práve na riešenie havarijných stavov. Tento rok by radi zrekonštruovali dva chodníky k zdravotnému stredisku a časť komunikácií v správe obce.

Do konca roka ešte plánujú zriadiť tri priechody pre chodcov, postupne sa chcú zamerať na stokovú sieť, odvodňovacie žľaby či vodné toky.

V budúcnosti by tiež v obci radi zriadili denný stacionár, uvažujú aj nad úplnou revitalizáciou areálu Markuška.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 8/2018.

Foto – facebooková stránka obce

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.