V Ružomberku zvýšili stravné v mestských školách

Ilustračné foto. Zdroj: canva.com

V školských jedálňach sa zmenilo finančné pásmo na nákup potravín, zmení sa aj cena stravného pre deti v materských a základných školách v pôsobnosti mesta Ružomberok.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v novembri minulého roka nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023. „Mesto muselo tieto nové finančné pásma rešpektovať a zapracovať ich do všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje aj výška mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach,“ uviedla ružomberská radnica na sociálnej sieti.

Po vzájomnom stretnutí a komunikácií všetkých vedúcich školských jedálni sa samospráva rozhodla pre II. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo pre všetkých stravníkov, čiže aj pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje výšku stravného, prijalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku na decembrovom rokovaní.

Zvýšili sa úhrady za stravu v mestských školách

Zvýšenie nákladov jedální sa, podobne ako v iných mestách a obciach na Slovensku, prenieslo aj do zvýšenia úhrad za stravu v mestských materských a základných školách (ZŠ). Podľa jednotlivých kategórií stravníkov ide približne o tieto sumy, ktorými sa navyšujú mesačné výdavky rodičom a zákonným zástupcom za stravovanie detí:

▪️dieťa v materskej škole: 7,92 eur

▪️žiak v základnej škole I. stupeň: 6,38 eur

▪️žiak v základnej škole II. stupeň: 8,80 eur

▪️dieťa v materskej škole diétne stravovanie: 9,90 eur

▪️žiak v ZŠ I. stupeň, diétne stravovanie a stravovanie športovcov: 7,48 eur

▪️žiak v ZŠ II. stupeň, diétne stravovanie a stravovanie športovcov: 9,68 eur

V priloženej tabuľke je výška stravného v MŠ a ZŠ. Vľavo doterajšie ceny, vpravo nové ceny, zohľadňujúce nové finančné pásma na nákup potravín.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Rodiny v hmotnej núdzi môžu požiadať o dotáciu

„Spolu so zdražovaním potravín a energií prirodzene dochádza k zdražovaniu stravy, a to nielen v školských jedálňach. Mesto sa musí riadiť pokynmi ministerstva, ktoré určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň v profile mesta na sociálnej sieti.

„Zvýšené ekonomické výdavky rodín v meste sme sa tento rok snažili zmierniť aspoň tým, že sa nezvyšujú miestne dane a poplatky. Rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi a majú deti v základných a materských školách, mohli zároveň požiadať mesto o dotáciu na stravu a učebné pomôcky,“ doplnil Kubáň.

Celé znenie schváleného VZN 6/2022 o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach nájdete TU.

Zdroj: FB/Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.