Vidíte?

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Do dediny, známej tým, že sa jej obyvatelia mohutne venovali páleniu lavórovice, prišli policajti. Uprostred obecného námestia oslovili na pravé poludnie staršieho chlapíka, už poriadne pripitého.

„V ktorých domoch vlastnia občania prístroje na pálenie? Mohli by ste nám ich ukázať?“ spýtali sa ho.

„Vidíte ten kostol?“

„Pravdaže vidíme.“

„No vidíte. Jedine tam sa u nás nepáli.“

Policajti sa poradili.

Potom šli a zatkli farára.

Videl sa im najviac podozrivý.

Vyšlo v zbierke Iba tak výber (2010).

Ilustračná fotografia – Pixabay

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.