Vo fotografickej súťaži AMFO 2018 bodovali aj Ružomberčania

Minulý týždeň sa v Liptovskom Mikuláši konalo vyhodnotenie a vernisáž fotografickej súťaže AMFO 2018. Medzi víťazmi regionálneho kola dominujú študenti ŠÚV Ružomberok.


Do tohto ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa prihlásilo 46 autorov s 293 fotografiami a jednou slide show.

Odborná porota vyhodnocovala fotografie v troch skupinách.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Druhú skupinu (autori do 21 rokov) obsadili najmä študenti Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka.

Farebná fotografia
1. cena za sériu fotografií: Tomáš Dunaj
2. cena za sériu fotografií: Lucia Čierňanová
3.cena za fotografiu: Michaela Herichová:

Čestné uznanie
Paulina Kubišová, Dagmar Valková

Čierno-biela fotografia
1. cena za sériu fotografií: Dominika Zacharová
2. cena za sériu fotografií: Adriana Pánčiová
3.cena za fotografiu: Klaudia Purdiaková

Čestné uznanie
Miriam Vejová

Aj do tretej skupiny (autori nad 21 rokov) sa dostali Ružomberčania. „Bronzovo“ sa umiestnil Jaroslav Moravčík, čestné uznanie dostal Tomáš Mlynárik.

Rozhodovala odborná porota v zložení: Lucia Benická, (riaditeľka Galérie umelcov Spiša), Martin Môcik (pedagóg a fotograf zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku) a Milan Veliký (fotograf a člen FIAP a AZSF).

Vyhodnoteniu predchádzal rozborový seminár s členmi poroty, kde mohli autori názory odbornej poroty doplniť svojimi postrehmi.

Výstavu AMFO 2018 je možné navštíviť do 15. mája 2018 v Liptovskom kultúrnom stredisku.

Autor ilustračnej fotografie: Vlado Škuta

Zdroj informácií: Tlačová správa Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši