Vo fotografickej súťaži AMFO 2018 bodovali aj Ružomberčania

Minulý týždeň sa v Liptovskom Mikuláši konalo vyhodnotenie a vernisáž fotografickej súťaže AMFO 2018. Medzi víťazmi regionálneho kola dominujú študenti ŠÚV Ružomberok.


Do tohto ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa prihlásilo 46 autorov s 293 fotografiami a jednou slide show.

Odborná porota vyhodnocovala fotografie v troch skupinách.

Druhú skupinu (autori do 21 rokov) obsadili najmä študenti Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka.

Farebná fotografia
1. cena za sériu fotografií: Tomáš Dunaj
2. cena za sériu fotografií: Lucia Čierňanová
3.cena za fotografiu: Michaela Herichová:

Čestné uznanie
Paulina Kubišová, Dagmar Valková

Čierno-biela fotografia
1. cena za sériu fotografií: Dominika Zacharová
2. cena za sériu fotografií: Adriana Pánčiová
3.cena za fotografiu: Klaudia Purdiaková

Čestné uznanie
Miriam Vejová

Aj do tretej skupiny (autori nad 21 rokov) sa dostali Ružomberčania. „Bronzovo“ sa umiestnil Jaroslav Moravčík, čestné uznanie dostal Tomáš Mlynárik.

Rozhodovala odborná porota v zložení: Lucia Benická, (riaditeľka Galérie umelcov Spiša), Martin Môcik (pedagóg a fotograf zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku) a Milan Veliký (fotograf a člen FIAP a AZSF).

Vyhodnoteniu predchádzal rozborový seminár s členmi poroty, kde mohli autori názory odbornej poroty doplniť svojimi postrehmi.

Výstavu AMFO 2018 je možné navštíviť do 15. mája 2018 v Liptovskom kultúrnom stredisku.

Autor ilustračnej fotografie: Vlado Škuta

Zdroj informácií: Tlačová správa Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.