Aké sú rozdiely v používaní kolobežiek na cestách?

Na kolobežky sa vzťahujú odlišné povinnosti. Foto: pexels.com
Mestská polícia v Ružomberku objasnila správne používanie klasických a elektrických kolobežiek.

Na cestách je čoraz viac dopravných prostriedkov. Kedysi klasických, dnes aj elektrických. Neplatí to len pre autá či bicykle, veľké zastúpenie na cestách majú aj kolobežky. Pre obidva typy kolobežiek však platia rôzne pravidlá. Vedia ich ľudia správne používať?

Zásadné rozdiely v používaní dvoch druhov kolobežiek

V súvislosti s používaním kolobežiek v tom má podľa Mestskej polície (MsP) v Ružomberku mnoho ľudí nezrovnalosti. Zásadný rozdiel je v tom, že ak jazdíte na kolobežke bez motorčeka, ste z hľadiska zákona chodcom, ak máte elektrickú kolobežku, ste považovaný za vodiča.

Klasická a elektrická kolobežka sú vizuálne podobné, no z hľadiska zákonov a pravidiel, ktorými sa musia jazdci riadiť, ide o celkom odlišné stroje. To, čím sa z hľadiska legislatívy podobajú a čím sa odlišujú, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

,,Pokiaľ sa osoba v cestnej premávke pohybuje na klasickej kolobežke, teda bez pomocného motorčeka, je považovaná za chodca a má sa správať podľa pravidiel, ktoré patria pre túto skupinu,“ uviedli mestskí policajti, ktorí dodali, že akonáhle osoby jazdia na kolobežke s pomocným motorčekom, teda na kolobežke s elektrickým pohonom, pre tých platia osobitné predpisy.

Aké pravidlá platia pre jazdcov na kolobežkách?

V prvom rade je dôležité vedieť, že elektrickú kolobežku môže viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Výnimku tvoria cestičky pre cyklistov, poľné cesty, lesné cesty a obytné zóny, kde táto veková hranica neplatí.

Vodič elektrickej kolobežky môže použiť priechod pre chodcov alebo priechod pre cyklistov, pričom na nich jazdí vpravo. ,,Takáto osoba smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodov pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze,“ priblížili mestskí policajti.

Taktiež smie osoba jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodov pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

Nemotorizovaný kolobežkár, ak je to možné, je povinný používať predovšetkým pravú stranu chodníka.

Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť elektrická kolobežka vybavená zadným červeným odrazovým sklom a predným bielym odrazovým sklom, ktoré môžu byť nahradené reflexnými prvkami na odeve vodiča a svietidlami svietiacimi dopredu bielym svetlom a dozadu červeným svetlom.

Jazdci na klasickej (nemotorovej) kolobežke idúci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti musia mať viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev.

Bez psa a bez alkoholu

Vodiči elektrokolobežiek môžu jazdiť len jednotlivo za sebou, pričom počas jazdy sú povinní oboma rukami držať riadidlá. Pustiť sa ich môžu len v prípade, keď dávajú znamenie o zmene smeru jazdy. Zakázané je aj viesť zvieratá, či iné ohrozujúce predmety.

,,Osoby jazdiace na elektrických kolobežkách nesmú viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky,“ upozornila MsP v Ružomberku, ktorá dodala, že na jednomiestnej kolobežke nie je dovolená jazda viacerým osobám.

Osoba vedúca elektrickú kolobežku nesmie počas jej vedenia požiť alkohol alebo inú návykovú látku, či viesť kolobežku po ich požití, s výnimkou jazdy v obci alebo na cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (0,50 promile) pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom.

Či už ide o klasickú alebo elektrickú kolobežku, zákon neukladá povinnosť si počas jazdy chrániť hlavu ochrannou prilbou. ,,Tu je však potrebné si uvedomiť, že zranenia hlavy bývajú z tých najzávažnejších a preto ju určite odporúčame použiť, pretože ide o vaše zdravie,“ dodali na záver mestskí policajti z Ružomberka.

Zdroj: MsP Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.