Čiernu stavbu odstránil z mestského pozemku sám majiteľ

Načierno postavená chatka v lokalite Dielec je preč.

Chatku postavenú ešte v roku 2016 odstránil sám staviteľ. Postavil ju na mestských pozemkoch priamo v časti s lukratívnym výhľadom na mestom. Bez stavebného povolenia i vlastníctva pozemkov pod ňou. Navyše si ju aj oplotil.

Dvojnásobné rozhodnutie stavebného úradu

Stavebný úrad mesta začal prešetrovať stavbu ešte v roku 2016, nakoľko v tejto veci nedostal žiadnu žiadosť o stavebné povolenie.

Po stavbe zostali na Dielci základy. Foto – autor.

„Vyzvali sme stavebníka by preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi,“ povedala k záležitosti vedúca Stavebného úradu v Ružomberku Zuzana Benčová.

Mesto už vtedy plánovalo v lokalite Dielec pozemkové úpravy pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Tie síce nie sú dodnes hotové a chýba aj územný plán tejto zóny, stavebník ale nedokázal vyvrátiť rozpor s cieľmi a zámermi existujúceho veľkého územného plánu mesta, ktorý počítal so spomínanou IBV.

„V júni 2017 sme prvý raz nariadili odstránenie stavby,“ vyťahuje genézu peripetii s čiernou stavbou Zuzana Benčová.

Stavebník sa odvolal a žiadal o predĺženie lehoty na dokladovanie súladu stavby so zákonom. Krajský stavebný úrad v Žiline mu dal za pravdu a nariadil predĺženie termínu. Medzičasom mu k nepovolenej stavbe zriadili elektrikári prípojku.

Vlastnícke pomery ani zámery mesta sa však ani s odstupom času nezmenili. Prebehlo tak nové konanie a v júli 2018 ružomberský stavebný úrad opätovne nariadil odstránenie stavby.

„Pán Martvoň sa odvolal, ale už po uplynutí lehoty na odvolanie,“ hovorí Zuzana Benčová.

Krajský stavebný úrad prípad napriek tomu posúdil a tentoraz potvrdil rozhodnutie ružomberského úradu.

Prvá odstránená čierna stavba

Nový termín odstránenia stavby bol 18. apríl 2019. Krátko pred uplynutím termínu skutočne zmizla, hoci po nej zostali na Dielci vybetónované základy.

„Stavbu odstránil sám stavebník. Nepamätám sa na prípad, kedy by v Ružomberku došlo k odstráneniu stavby,“ vraví Zuzana Benčová.

Pravdepodobne tak ide o prvý prípad odstránenia čiernej stavby v meste.

Takto vyzerala chatka v čase vzniku v roku 2016. Foto – reprofoto mtr.sk

V Ružomberku ich je viac a všetky sa dodatočne podarí zväčša legalizovať. Sú však postavené na pozemku patriacom majiteľovi stavby. Vznikli „len“ bez stavebného povolenia. Toto bol iný prípad.

„Nemohli ju zlegalizovať, lebo to bola čierna stavba na mestskom pozemku a dochádzalo tam aj ku kolízii s územným plánom zóny Do dielca, ktorý momentálne pripravujeme. Na mieste, kde bola stavba umiestnená bude zelená plocha. Takže ani dodatočne by tam nemohla byť povolená a legalizovaná,“ vysvetlil podrobnosti rozporu so zákonom a príčinu nutnosti zbúrania stavby hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

Pomohol aj tlak verejnosti

Voči stavbe viackrát verejne vystúpili aj niektorí občania mesta, vrátane bývalého poslanca Jána Kolíka. Ten dokonca podal aj trestné oznámenie.

„Áno, je to pravda. Podal som ho ako fyzická osoba. Vyšetrovanie konštatovalo, že došlo k trestnému činu. Neviem však, v akom je to aktuálne stave,“ hovorí Ján Kolík, ktorý na nelegálnosť stavby upozorňoval od jej vzniku.

„Som veľmi rád, že stavba zmizla, aj keď si myslím, že to mohlo byť aj skôr,“ hovorí Kolík s tým, že vedenie mesta podľa neho malo vyvinúť väčšiu aktivitu v celej záležitosti.

„Konečne niekto vzal tú odvahu a postaral sa o to, že čierna stavba musela byť odstránená. Hodnotím to pozitívne a dúfam, že to bude odstrašujúce pre ďalších stavebníkov, ktorí by chceli postupovať podobne,“ konštatuje mestský architekt Jozef Jurčo.

Pozemky chcel najskôr kúpiť

Staviteľom bol podľa všetkého Ružomberčan Martin Martvoň. Hovorí o ňom vo svojich vyjadreniach stavebný úrad, ale aj autori reportáž mestskej televízie z roku 2016. Vtedy však vlastníctvo objektu odmietol. Povedal, že tam len pracuje.

Stavebný úrad však po celý čas viedol konanie práve voči nemu. Spojiť s ním sa nám nepodarilo.

Že staviteľom bol práve on by mohla hovorí aj žiadosť, ktorú ešte v lete 2015 podal na mesto. Chcel kúpiť pozemky práve na mieste, kde neskôr vznikla chatka. Poslanci to vtedy väčšinou hlasov odmietli.

„Vedeli sme, že táto lokalita sa bude riešiť pre individuálnu bytovú výstavbu, čo sú rodinné domy. Nadpolovičná väčšina poslancov sa preto stotožnila s názorom, že máme dať šancu uchádzať sa každému občanovi o dané pozemky, ktoré v tejto lokalite vzniknú,“ hovoril o dôvodoch odmietnutia predaja pozemku pre Martvoňa v roku 2016 vtedajší poslanec Ján Kolík.

Martvoň podľa Kolíka opakovane o kúpu pozemkov nepožiadal, ani v čase, keď ho prešetroval stavebný úrad.

Pohľad na chatku od mesta. Zdroj – reporfoto/mtr.sk

 

Tento výhľad si stavebník doprial nelegálnou výstavbou chatky. Foto – redakcia.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.