Výkup pozemkov pod bytovú výstavbu stojí. Radnica tvrdí, že je drahý

Hoci to bola priorita v podstate všetkých kandidátov na primátora či poslancov, proces príprav pozemkov a najmä ich výkup pod individuálnu bytovú výstavbu v Černovej sa komplikuje.

Na poslednom riadnom zastupiteľstve, vo februári tohto roka, znovu rozhodovali poslanci o sume, za ktorú by malo mesto vykupovať pozemky pod individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v lokalite Hríby v Černovej.

Radnica zmenila názor: So schválenou sumou na výkup pozemkov nesúhlasí

Ešte na jar 2017 si mesto nechalo vypracovať znalecký posudok na cenu, za ktorú by malo vykupovať pozemky pod budúce komunikácie v investičnom zámere IBV Hríby. Radnica vybrala znalca Petra Pavlíka, ktorý určil sumu 21 eur za meter štvorcový.

Mesto spolu s poslancami ju akceptovali a v septembri 2018 na výkup vyčlenili aj peniaze. Zhruba 100-tisíc eur na rok 2018 a 200-tisíc eur na rok 2019. Za tieto peniaze je potrebné vykúpiť od vlastníkov viac ako 1,5 hektára a priložiť ich približne k hektáru, ktorý tu už mesto vlastní. Na vzniknutej ploche 2,5 hektára, z 28 hektárového pozemku pre IBV Hríby, by mesto mohlo budovať komunikácie – cesty a chodníky k budúcim domom Ružomberčanov.

Mesto sa ale rozhodlo toto uznesenie neplniť a pozemky vykupovať nezačalo.

Začiatkom roka koaliční poslanci odmietli zaradiť do rokovania zastupiteľstva bod IBV Hríby, čo žiadali traja opoziční poslanci, kde chceli od vedenia vysvetlenie. Vo februári tento bod do riadneho rokovania poslancov zaradila radnica.

„Vedenie mesta si nechalo vypracovať ešte jeden súdnoznalecký posudok, ktorý stanovil cenu v území Černová – Hríby na 14 eur za meter štvorcový,“ povedal na februárovom zastupiteľstve prednosta mestského úradu Marián Šeršík.

Mesto sa rozhodlo znížiť odkupnú cenu za pozemky v Černovej z 21 na 14 eur na základe novo objednaného posudku od znalkyne Mileny Hamackovej.

Vedenie mesta porovnalo Hríby s lokalitou Dielec, kde bola znalcom stanovená suma na niečo vyše 15 eur, a lokalitou Biely Potok – Luhy. Tu súdnoznalecký posudok neexistuje, ale mesto vychádzalo z predaja vlastného pozemku súkromníčke za cenu necelých 14 eur.

Primátor preferuje Gejdák

„Niekto, kto na to pozeral tvrdil, že prečo by ľudia na Dielci a Luhoch mali dostať 15 eur za meter štvorcový, a prečo by v Černovej mali dostať 21 eur. Tak preto vznikol problém,“ argumentoval v prospech zníženia ceny primátor mesta Igor Čombor (nezávislý).

Doplnil tiež, že v Ružomberku je množstvo iných pozemkov, ktoré sú oveľa rýchlejšie pripravené na zastavanie, ako tie, ktoré sa na Hríboch, Luhoch a Dielci podujalo pripraviť mesto.

„Na Gejdáku sa dajú domy stavať oveľa rýchlejšie ako na Hríboch v Černovej. A keď som sa rozhodol, že to tak bude, poveril som zástupcu Jána Bednárika, aby sa tým zaoberal. Do roka sa dá docieliť, že pozemky sa môžu použiť na IBV,“ argumentoval primátor.

Pozemky pod Gejdákom doteraz mesto prenajímalo. Teraz sa rozhodlo časť z nájmov zrušiť a chce tu tak konkurovať súkromnému projektu, ktorý je pripravovaný v tejto lokalite.

„Hneď vedľa je susediaca parcela kde súkromný developer už naťahal inžinierske siete, je to myslím Fischer (Pozn. redakcie: Pavol Fischer, architekt, podnikateľ a bývalý poslanec MsZ), ktorý chce, aby si ľudia kupovali pozemky od neho a stavali tu domy. I keď je tam vysoké napätie, i keď je tam terén oveľa viac svahovitejší, nepriaznivejšie naklonený k svetovým stranám. Preto si myslím, že oveľa vhodnejšie sú parcely, ktoré vlastní mesto, ale má ich prenajaté súkromník. Má okolo 70 hektárov pôdy,“ vysvetľoval poslancom svoj postoj, prečo uprednostniť namiesto rozbehnutých projektov na IBV v Hríboch či Dielci celkom nový na Gejdáku.

Ohrozené Hríby

Proti zníženiu ceny za odkup pozemkov sa postavili viacerí poslanci. Ľubomír Kubáň (nezávislý, klub Za slušný Ružomberok) upozornil na podozrivo nízky koeficient v novom posudku na lokalitu IBV Hríby.

„Príde mi nelogické tváriť sa, že získaním nového posudku je všetko v poriadku a cena má byť nižšia. Tie posudky sú diametrálne odlišné. Chcel by som iný, nezávislý posudok – bol by som rád, aby sa vypracoval,“ dôvodil Kubáň.

Poslanec za Černovú, Patrik Habo (nezávislý, Klub nezávislých) projekt na Hríboch obhajuje. Posudok Mileny Hamackovej vznikol za dva dni a podľa neho nerešpektuje viaceré dôležité fakty.

Na Hríboch sú natiahnuté štyri inžinierske siete: voda, plyn, elektrika aj kanalizácia. Čo podľa neho predpokladá koeficient minimálne 1,2. V tomto posudku je koeficient na čísle jeden, pretože počíta len s dvomi inžinierskymi sieťami, čo znižuje cenu.

V 14 eurových lokalitách Dielec a väčšinou aj v Bielom Potoku – Luhy, inžinierske siete natiahnuté nie sú.

„Som sklamaný, a to hovorím aj za drobných vlastníkov, ktorých je na Hríboch viac ako 500. Nepodarilo sa mi dostať do Komisie územného plánovania, nedostal sa nikto z nášho klubu do mestskej rady, lebo nikto, ani právne služby, ani prednosta, ani primátor nikto sa so mnou nechcel stretnúť kvôli tomuto bodu, aby sme si to vysvetlili,“ argumentoval na zastupiteľstve Patrik Habo.

Obecný výbor mestskej časti Černová preto objednal ku kauze tretí znalecký posudok, kde znalkyňa Danka Žakarovská určuje cenu na 21 eur za meter štvorcový.

Objednali tiež odborný odhad v realitnej kancelárii, kde spoločnosť Reality Alpia stanovila všeobecnú dopytovú hodnotu pozemkov na Hríboch v súčasnom stave na 20 eur za štvorec.

„Nezahrávajme sa s dôverou ľudí, lebo dnes sú oklamaní. Je tam 550 vlastníkov. Tí, čo sú známi, dostali výmery, že mesto ide odkupovať za 21 eur, oni súhlasili a my im ideme teraz vysvetľovať, že sa mesto rozhodlo, že cena je pomýlená a zmenilo názor,“ povedal k téme Habo.

Plán ciest v lokalite Černová – Hríby. Fialové sú cesty, pod ktoré by malo mesto vykúpiť pozemky a následne ich postaviť. Zelené sú cyklocesty, modrým je verejný priestor na ktorého vzniku by mali participovať vlastníci. Zdroj – cernova.sk

Ušetríme alebo dobre investujeme?

Mesto v zdôvodnení návrhu zníženia ceny argumentuje ušetrením 100-tisíc eur na výkupoch černovských pozemkov.

„Mesto je v pozícii, že od majiteľov pozemkov niečo chce. Nie oni od nás. Ak zrazu znížime dohodnutú cenu, ľudia ustúpia, budeme nedôveryhodní a zo scelenia pozemkov a celej IBV nič nebude. To, čo prinesie na daniach zastavené územie je nepomerne vyššia hodnota. Veď mesto začne naberať na obyvateľoch, začne s podielových daní dostávať viac peňazí, a tých sto tisíc, ktoré teraz zaplatíme, sa veľmi rýchlo vráti,“ dôvodil na rokovaní poslancov Miroslav Zuberec (nezávislý, Klub nezávislých).

Na záver svojho vystúpenia sa tiež spýtal: V koho záujme je, aby IBV Hríby nebola vlajková loď mesta v oblasti výstavby rodinných domov?

„Nechceme nič zastaviť. Ide len o zreálnenie ceny. Nemôžeme sa hrať na mŕtveho chrobáka, ak bola cena spochybnená. Povedzme si na rovinu, to hlasovanie o výkupe za 21 eur prebehlo v septembri, pred voľbami. Viacerí v zákulisí hundrali, ale nikto nechcel blokovať IBV Hríby v predvolebnom čase. Chápem Patrika a Černovú, že sú v nepríjemnej situácií, ale to sme aj my, čo ak prídu ľudia z Dielca, že aj oni chcú 21 eur,“ zapojil sa do debaty Milan Šlávka (nezávislý, Klub primátora).

„To sú vážne slová, že tu sú kolegovia, ktorí hundrú, niečo sa im nepáči, ale napokon hlasujú tak, aby boli za pekných. Zatiaľ nevieme o žiadnom posudku na lokalitu Dielec. Nikto nám nič neukázal. Za ostatné štyri roky sme sa všetci poslanci a vedenie dokázali zjednotiť na tejto téme, všetci sme chceli vysporiadať pozemky pod IBV. Bola to téma oboch primátorových kampaní a zrazu to neplatí a IBV v Černovej je zlá? Je to buď schizofrénia alebo účel,“ priložil do diskusie aj Karol Javorka (nezavislý, Klub nezávislých).

„Určite nechceme zneisťovať IBV na Hríboch. Preto sme aj ustúpili z plánu, že tu budeme meniť už schválený územný plán. Netreba sa ani rozvášňovať. Sú hlasy, ktoré tvrdia, že IBV by mali riešiť len súkromný developeri a nie samospráva. Som ale proti tomu. Existujú príklady z Čiech, kde obce predávajú pozemky za veľmi lacné peniaze a dokonca dávajú ľuďom lacné pôžičky, len aby si postavili domy na ich území. Ak ľudí neťahá do regiónu práca, toto je jediná cesta. Musíme IBV v Ružomberku podporovať,“ vyslovil opačne znejúce slová, ako bol mestom predložený návrh, primátor Igor Čombor a nechal materiál o znížení ceny na výkup pozemkov v lokalite IBV Hríby stiahnuť z rokovania.

Na poslednej mestskej rade sa štyria zo siedmich poslancov vyjadrili, že medzi posudkami by mala rozhodnúť „vyššia štátna inštancia“. Súdno-znalecký revízny posudok vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR alebo Ústav súdneho stavebníctva v Žiline. Takéto odporučenie dajú aj do najbližšieho mestského zastupiteľstva.

Hríby sú zatiaľ najviac rozpracované

Reálne kroky k príprave pozemkov pre IBV v meste začalo robiť vedenie mesta s podporou poslancov v roku 2015. Schválili tri lokality: Dielec, Biely Potok – Luhy a Černová – Hríby.

V Bielom Potoku sa však ľudia nedohodli na pozemkových úpravách a celý proces zastal. Územný plán zóny tu existuje.

Na Dielci stále prebieha proces pozemkových úprav, no podrobnosti nie sú známe. Vieme len, že tu stále neexistuje územný plán zóny, ktorý by predpokladal budúci vzhľad územia a súčasní majitelia by tak mali predstavu, kde a aké stavebné pozemky namiesto aktuálnych rolí a polí získajú. V lokalite je približne 150 vlastníkov pozemkov.

Najďalej za tri roky je práve projekt Černová – Hríby. A to aj napriek tomu, že je tu najviac, približne 550 rôznych vlastníkov 28 hektárovej plochy. Potrebná väčšina vlastníkov súhlasila s vysporiadaním, projekt má územný plán, odsúhlasená bola cena aj peniaze na výkup pozemkov pod komunikácie, ktoré by malo postaviť mesto. Mesto ale výkup doteraz nezačalo, a tak všetko už pol roka stojí.

Titulná fotografia – Územný plán pre lokalitu IBV Černová – Hríby. Zdroj: ruzomberok.sk/cernova.sk.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.