Gotický kostol v Ludrovej prejde rekonštrukciou

Kostolík v Ludrovej. Zdroj: ŽSK
Vidiecky kolonizačný kostolík, postavený koncom 13. storočia, prejde rekonštrukciou. Liptovské múzeum na ňu získalo grant vo výške 20-tisíc eur.

Ministerstvo kultúry SR podporilo reštaurátorské práce na ranogotickom Kostole všetkých svätých v Ludrovej. ,,V rámci rozpočtovej kapitoly na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vyčlenil ústredný orgán štátnej správy sumu 20-tisíc eur,” uviedli v príspevku na sociálnej sieti zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Kostolík patrí pod Liptovské múzeum so sídlom v Ružomberku a je sprístupnený verejnosti. Vďaka poskytnutým financiám môže Liptovské múzeum aj naďalej úspešne pokračovať v starostlivosti o zverené kultúrne pamiatky. Za získaný grant sa momentálne pripravuje oprava fasády severnej steny kostola.

Rekonštrukcia v etapách

Reštaurovanie exteriérových omietok sa realizuje vo viacerých etapách. ,,V prvej etape boli zreštaurované omietky na presbytériu kostola, kde sa objavila a zreštaurovala unikátna nástenná maľba – nádherný výjav sv. Krištofa v nadživotnej veľkosti, ako nesie na pleciach malého Ježiška,” uviedla Marta Rusnáková, projektová manažérka Liptovského múzea.

Zrenovované sú už aj omietky na sakristii a južnej lodi kostola, kde boli zreštaurované slnečné hodiny a maliarska výzdoba okolo okien.

Opravy by mali trvať približne tri mesiace. Práce na reštaurovaní exteriérovej omietky by mohli začať na začiatku augusta tohto roka. ,,Ich ukončenie predpokladáme v októbri, respektíve začiatkom novembra,” informovala RK Magazín projektová manažérka múzea.

Na opravách kostolíka sa už kedysi podieľal

Odborným garantom a reštaurátorom je akademický sochár Juraj Maták z Ružomberka, ktorý vypracoval aj návrh na reštaurovanie. ,,Ako mladý začínajúci reštaurátor pracoval v rokoch 1960 až 1966 pod vedením Mikuláša Štalmacha pri záchrannom reštaurátorskom zásahu pri reštaurovaní malieb v interiéri tohto kostola,” predstavila ho Rusnáková.

Interiér kostola je cenným svedectvom stredovekej nástennej maľby. Maliarska výzdoba radí kostol v Ludrovej medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky regiónu i celého Slovenska.

Múzeum sa každoročne uchádza o grant

Liptovské múzeum každoročne žiada o grant v podprograme Obnovme svoj dom, ktorý je otvorený už desiatky rokov. Zväčša úspešne. Je určený pre záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok, pričom nezáleží, či sú vo vlastníctve súkromných osôb alebo inštitúcií.

,,V roku 2010  až 2017 sme, napríklad, na tomto kostole vymenili strešnú krytinu a zreštaurovali gotické nástenné maľby v interiéri kostola, ktoré sa zaraďujú medzi najvýznamnejšie pamiatky gotickej nástennej maľby na Slovensku,” priblížila Rusnáková.

Potrebná je komplexná obnova kostola

Podľa projektovej manažérky Liptovského múzea sú získané finančné prostriedky v sume 20-tisíc eur len časťou z celkového rozpočtu, ktorý potrebujú na dokončenie komplexnej obnovy kostola.

,,Veríme, že tento rok sa nám podarí zreštaurovať exteriérovú fasádu severnej steny. Potom zostane ešte veža kostola, ktorá bola pristavená v 15. storočí,” dodala Rusnáková, ktorá uviedla, že na reštaurátorský zásah čakajú aj gotické okná, ktoré sú umiestnené na južnej fasáde bočnej lode.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Mám vyštudovanú masmediálnu komunikáciu. Počas školy som pôsobila ako moderátorka v lokálnom rádiu, kde som mala svoju reláciu. Okrem rozprávania do mikrofónu a písania príbehov, rada pomáham aj "handmade" výrobcom so sociálnymi sieťami a prezentáciou na internete. V RK Magazíne pracujem ako redaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk. Milujem dobrodružné cestovanie, prechádzky v prírode, varenie a dobrú knihu pri káve.