Keď sa na Chopku práši, v Ružomberku mrzne

Ako to je s údajne zmanipulovaným meraním meteorologickej stanice v Ružomberku.

Počasie a najmä kvalita ovzdušia je v meste citlivá záležitosť. Až tak, že každá informácia k téme vzbudzuje enormný záujem, a pokiaľ je negatívna, ba dokonca možné sprisahanie odhaľujúca, tak jej dosah sa šíri minimálne tak rýchlo, ako zápach a prachové častice nad mestom. Aj o tých neraz počujeme skôr, ako ich naozaj zacítime.

Kto nás klame?

Jednu takú informačnú vlnu vyvolal nedávno blog Fedora Polóniho, ktorý zverejnil na stránke Ružomberského magazínu. V článku s názvom Kto nás klame? investigatívne, ale zároveň celkom jednoducho – pozorovaním, odhalil, že dáta z meteorologickej stanice na Chopku sú rovnaké, ako tie v Ružomberku na Riadku.

„Parametre životného prostredia v meste sú takýmto spôsobom pred verejnosťou utajené. Celkom vtipné, však? Ako je možné dlhodobo uskutočňovať takýto podvod, to by mali vysvetliť zodpovední pracovníci SHMÚ či snáď aj niekto iný?,“ píše v blogu člen Fotoklubu RK 1924 a pred takmer tridsiatimi rokmi aj jeden z prvých aktivistov v otázke kvality ovzdušia v meste.

Autor blogu v texte hovorí, že dáta sledoval na stránke SHMÚ. Prvý problém je, že nesledoval. Sledoval ich na čínskej stránke aqicn.org, ktorá sa zaoberá takzvaným indexom kvality ovzdušia v mestách po celom svete. Svedčia o tom fotky samotnej webovej stránky, ktoré sú k článku priložené. Tento omyl autora je však v zásade ospravedlniteľný, pretože Číňania na stránke poctivo uvádzajú zdroj ich informácií o kvalite ovzdušia na Slovensku, Chopku a Ružomberku – tým je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Neprípustné manipulovanie s údajmi

Umelá inteligencia, skript, programátorský kód – akokoľvek to nazveme, však na čínskej stránke robí chybu, ktorá je v prípade údajov Ružomberka a Chopku obrovská. Prídeme na to až vtedy, ak si pozorne pozrieme nie čínsku stránku, ale slovenský originál shmu.sk.

Číňania ako zdroj údajov kvality ovzdušia v Ružomberku udávajú stanicu na Riadku. Tá meria prachové častice PM10 a PM2,5, ozón označený ako O3, oxid siričitý SO2, oxid uhoľnatý CO, oxid dusičitý NO2, a potom aj ďalšie oxidy dusíka NOx a benzén. Stránka na Riadku pre SHMÚ nemeria teplotu vzduchu, tlak vzduchu, silu vetra či atmosférické zrážky.

Presne tieto údaje čerpá SHMÚ pre Ružomberok zo svojej stanice v Štiavničke. Nuž, a na Chopku práve naopak, SHMÚ meria teplotu vzduchu, tlak, zrážky, silu vetra a navyše aj látky pre kvalitu ovzdušia, ale len ozón a oxidy dusíka.

Čínska stránka, z ktorej čerpá aj stránka ruzomberok.eu a k svojmu článku bral údaje aj autor blogu, pre svoj výpočet kvality ovzdušia v meste berie všetky stanice na Slovensku, ktoré merajú látky potrebné na vyhodnotenie kvality ovzdušia. V okolí Ružomberka sú len dve – spomínaná na Riadku a potom najbližšia na Chopku – ale len vďaka ozónu a oxidom dusíka. Štiavničku neberú, pretože tá sa zaoberá len atmosférickými údajmi, nie znečisťujúcimi látkami.

A práve tu je chyba.

„Táto stránka jednoducho preberá chýbajúce údaje z meteorologických staníc tak, že vezme dostupné údaje z najbližšej stanice k tej, od ktorej údaje nemá. A takto si ich automaticky nahradí. Preto vznikol tento mylný dojem, že Ružomberok má rovnaké dáta, ako Chopok, a naopak. V prípade týchto dvoch staníc ide vzhľadom na ich rozdielnu geografickú polohu o katastrofálnu zámenu dát a údajov,“ vysvetľuje vedúci Odboru monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ Martin Kremler princíp, ako funguje čínska stránka, a ako, zrejme nechtiac, zavádza na počasie a kvalitu ovzdušia citlivých Ružomberčanov.

SHMÚ nemá k Ružomberku bližšiu riadnu – nie prenosnú – stanicu s aspoň nejakými dátami o kvalite ovzdušia, ako je Chopok.

Číňania preberajú údaje bez zmluvy

SHMÚ si toto zistenie s konkrétnou čínskou stránkou overil napríklad aj v Bratislave, kde dochádza k rovnakej zámene dát. Tam však vzhľadom na totožnú nadmorskú výšku, a viac-menej aj prostredie, nejde o také veľké rozdiely.

„Napríklad na Chopku nie je možnosť merať klasickým analyzátorom koncentrácie prachových častíc PM10 a PM2,5, pretože v zimnom období by tam klasický analyzátor jednoducho nepracoval. My nemáme merania prachových častíc z Chopku, čo si na našom webe ľahko overíte. Ale táto čínska stránka ich zverejňuje, a preberá ich z Ružomberka z Riadku. Je to absolútne nekorektné,“ vysvetľuje Martin Kremler už celkom konkrétne, ako čínska stránka funguje.

A pokračuje, že rovnako je to aj v opačnom garde. „Podobne je to aj s teplotou, a ďalšími údajmi, ktoré nie sú merané v Ružomberku, ale na Chopku áno, no na tej čínskej stránke zverejňujú pre Ružomberok teplotu práve z Chopku. To je ďalšia veľká nekorektnosť,“ dodáva Kremler.

Písali sme aj do Číny s upozornením na chyby a prosbou o vysvetlenie. Autori stránky aqicn.org nás nechali mesiac čakať, aby aj tak neodpísali.

Vedúci odboru merania kvality ovzdušia si myslí, že Číňania chyby so zamieňaním dát nerobia naschvál. Vidí za tým automaticky naprogramovanú stránku. „Ono to je vhodné do oblastí, kde je hustá sieť meteostaníc, čo však nie je slovenský prípad. Nuž a my nemáme na to kapacity, aby sme toto s nimi riešili. Tých indexov kvality ovzdušia je veľmi veľa na internete a my nemáme šancu a možnosti kontrolovať ich a upozorňovať na chyby,“ vysvetľuje Kremler, prečo sa SHMÚ voči takto prezentovaným údajom neohradí.

A je tu ešte jedna dôležitá vec.

„Táto stránka s nami nemá žiadnu zmluvu a ani iný právny vzťah na preberanie našich údajov. Neviem, ako ich preberajú,“ hovorí Kremler.

Potom sa naozaj ľahko stáva, že pri pohľade na takúto stránku vidíte, že na Chopku sa práši rovnako ako v Ružomberku, pričom obe lokality majú napriek 1500 metrovému výškovému rozdielu aj rovnakú teplotu či úhrn zrážok.

„Rozumiem, že ľudia v Ružomberku ničomu neveria, nechcú veriť ani naším meraniam z našej stránky a hľadajú výsledky merania ovzdušia všade možne, ale naozaj, určite nie sme zodpovední za takéto nesprávne interpretovanie a zobrazovanie dát. Sme v tom nevinne a mrzí ma, že to vrhá zlé svetlo aj na SHMÚ,“ uzatvára Martin Kremler.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.