Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Ružomberku

Mestskí poslanci schválili obnovu verejného osvetlenia v meste Ružomberok. Ilustračné foto: Jaroslav Moravčík
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na svojom zasadnutí v stredu 28. júna schválilo Realizáciu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia z úveru od Environmentálneho fondu za 2,8 milióny eur.

„Nevyhnutná je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v našom meste, ktoré je morálne zastaralé. Rozdelená je na tri etapy za výhodných podmienok. Vyriešili nám problém a ušetrili aj finančné prostriedky,“ uviedol primátor Ľubomír Kubáň.

Sústavu verejného osvetlenia (VO) v meste Ružomberok zabezpečuje 3015 kusov svietidiel rôzneho veku. „Z hľadiska veku svietidiel je sústava VO prestarnutá. Len 1141 ks svietidiel je mladších ako 5 rokov, 115 ks svietidiel je mladších ako 15 rokov a 208 ks svietidiel je 15 ročných, zvyšné svietidla v počte 1552 ks sú staršia ako je ich morálna životnosť. Ide o 51 percentný podiel z celkového počtu svietidiel. V rámci projektu Smart City v roku 2023 zrekonštruovali 337 svietidiel,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

„Rekonštrukcia je rozložená do troch rokov, ale nejde o všetky svietidlá. Očakávame aj zníženie prostriedkov na údržbu, pričom úspora nákladov počíta s návratnosťou do 8 rokov. Úver vo výške 2,8 milióna eur je na 20 rokov s výhodnou úrokovou mierou 0,1 percenta,“ vysvetlil Ing. Ján Pavlík, PhD., vedúci oddelenia projektov a grantov Mestského úradu v Ružomberku.

Schválili aj podania žiadosti o dotáciu z Envirofondu

Mestskí poslanci v ďalšom bode schválili aj realizáciu investície na rekonštrukcia VO vo Vyšnom Matejkove (40 kusov svietidiel), Bielom Potoku (50 ks) a Novej Černovej (56 ks). Súhlasili s podaním žiadosti na Environmentálny fond pre oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov, ako aj so spolufinancovaním projektu.

„Mesto Ružomberok môže v rámci podpory z Environmentálneho fondu čerpať nenávratné finančné prostriedky vo výške 100 000 eur za podmienky spolufinancovania vo výške 5 percent, t. j. 5 000 eur,“ uvádza sa dôvodovej správe, ktorú tiež predkladal J. Pavlík.

„Lokality boli vybrané na základe zlého stavu svietidiel a zároveň sú to okrajové časti Ružomberka, kde hrozí stret obyvateľov mesta s divou zverou. Uvedené lokality zároveň zvyšujú šancu na získanie dotácie,“ dopĺňa správa, ktorej spravodajcom bol Ing. Richard Makovický, referent projektov a grantov.

MsZ-20230628-Bod-25-Realizacia-komplexnej-rekonstrukcie-verejneho-osvetlenia-a-prijatie-uveru-z-Enviromentalneho-fondu-Priloha-02

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.