Krajská správa ciest je pripravená na zimnú údržbu

Do zimnej údržby ciest v Žilinskom kraji je pripravených 177 mechanizmov. Foto: ŽSK

Do údržby ciest sa tento rok zapojí 249 zamestnancov Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a 177 mechanizmov. Pribudne aj nová technika a meteorologické stanice.

„Zimná sezóna je závislá od klimatických podmienok, avšak oficiálne trvá od 1. novembra do konca marca. Zimná údržba prebieha v závislosti od počasia, na základe operačných plánov zimnej údržby, ktoré schvaľuje Ministerstvo dopravy SR,“ informovala Eva Lacová z oddelenia komunikácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Správa ciest ŽSK vykonáva zimnú údržbu 1 416 km ciest II. a III. triedy, 493 km ciest I. triedy na základe zmluvy o údržbe so Slovenskou správou ciest (SSC) a 17,5 km R3 na základe zmluvy o údržbe s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) – ide o obchvat Oravského Podzámku, obchvat Trstenej a obchvat Hornej Štubne.

Pribudlo 7 nových posypových vozidiel

Do zimnej údržby v Žilinskom kraji bude v tomto roku zapojených 249 zamestnancov a 177 mechanizmov, vrátane 7 nových posypových vozidiel. Podľa Lacovej v teréne bude aj 108 sypačov s radlicou, 5 snehových fréz, 17 traktorov s radlicou, 6 šípových pluhov, 1 autogréder, 29 nakladačov, 3 traktory – sypače a 8 nákladných vozidiel.

Správa ciest ŽSK predpokladá využitie 53 900 ton posypového materiálu, z toho 20 700 ton chemického posypového materiálu a 33 200 ton inertného materiálu (kamenná drvina). Najviac posypového materiálu každoročne vynakladá Správa ciest ŽSK vzhľadom na klimatické podmienky v regiónoch Liptov (14 000 ton) a Orava (13 500 ton).

„K mechanizmom pribudne sedem nových univerzálnych posýpacích vozidiel v celkovej hodnote 2,1 milióna eur, ktoré sa budú využívať predovšetkým v zimnom období na horských prechodoch. Posýpacie vozidlá budú využívané aj v letnom období na prevoz obaľovanej zmesi za tepla, ktorá sa používa pri odstraňovaní výtlkov,“ doplnila hovorkyňa ŽSK.

Do vozového parku Správy ciest ŽSK pribudlo sedem nových posypových vozidiel. Foto: ŽSK

Zjazdnosť ciest v kraji monitoruje 50 meteo staníc

Na zmierňovanie a odstraňovanie prekážok v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené zimnými klimatickými a poveternostnými podmienkami Správa ciest ŽSK využíva 50 meteorologických staníc, ktoré sú rovnomerne rozložené po celom Žilinskom kraji.

Správa ciest ŽSK robí vždy maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť ciest. Pri výkone zimnej údržby však musíme dodržiavať technické predpisy a Operačný plán zimnej údržby, pričom zabezpečujeme zjazdnosť ciest v našej správe – od najvyššej kategórie až po tú najnižšiu, ktorou sú cesty III. triedy,“ uviedla Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

V Žilinskom kraji je viacero nebezpečných úsekov, pri ktorých je potrebné v zimnom období zvýšiť opatrnosť. V Správe ciest ŽSJ ich evidujú v piatich regiónoch (Horné Považie, Liptov, Kysuce, Orava a Turiec) spolu v celkovej dĺžke 311,5 km. „Rovnako sú aj úseky, kde z hľadiska ich významu pre životné prostredie je chemický posyp vylúčený, čo sťažuje ich údržbu,“ dodala Tisoňová.

V regióne Liptov je spolu až 20 nebezpečných úsekov s celkovou dĺžkou 185,5 km. V okrese Ružomberok evidujú 6 nebezpečných úsekov na cestách III. triedy (zoznam je v tabuľke). V prípade problémov týkajúcich sa zimnej údržby, môže verejnosť kontaktovať dispečing Správy ciest ŽSK. Stav ciest a vývoj počasia je možné sledovať na stránke www.zjazdnost.sk.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

Zoznam nebezpečných miest a úsekov ciest v okrese Ružomberok:

Zdroj: Správa ciest ŽSK

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.