Krajskí poslanci schválili návrh na úver do 20 miliónov eur

V pondelok 27. marca sa uskutočnilo 4. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili návrh na prijatie úveru na investičné projekty.

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili prijatie návratných zdrojov financovania od spoločnosti National Development Fund II., a.s. do výšky maximálne 20 miliónov eur formou dlhodobého investičného úveru. Úverové zdroje použijú na financovanie kapitálových výdavkov ŽSK – oprávnených nákladov investičných projektov, ktoré napĺňajú ciele Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Dôvodom prijatia návratných zdrojov financovania je nedostatok vlastných finančných zdrojov a potreba finančného krytia investičných zámerov kraja v rokoch 2023 až 2025, a to najmä v oblasti dopravy a modernizácie odborného vzdelávania v stredných školách. Fond v súčasnosti ponúka výhodné podmienky financovania, bez poplatkov a s výhodnou fixnou úrokovou sadzbou, pričom úver je splatný do 31. decembra 2045,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Podľa predsedníčky ŽSK je úroková miera 20-ročného úveru od National Development Fund II. jedno percento. „Financie musíme načerpať do jesene 2023 a stavby zrealizovať do polovice roka 2025. Zvýhodnené podmienky sú nastavené tak, aby sme boli povinní plniť podmienky IROP. Môžeme tam zahrnúť cestné alebo školské stavby, ktoré aj v minulosti spĺňali podmienky čerpania z IROP,” povedala Jurinová.

Doplnila, že zoznam projektov, ktoré splnia podmienky, je v štádiu prípravy a prerokujú ho s poslancami zastupiteľstva. „Stav dlhu ŽSK bol ku koncu roka 2022 v celkovej výške 83,54 milióna eur. Predpokladaný stav ku koncu roka 2023 po prijatí návratných zdrojov financovania je v objeme 87,81 milióna eur. Predstavuje 40,27 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,” uvádza sa v schválenej dôvodovej správe.

O pripravovaných projektoch a dotáciách

Zastupiteľstvo schválilo Správu o pripravovaných projektových zámeroch a žiadostiach v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti. Uvedené projektové zámery vychádzajú z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027Akčného plánu úradu Žilinského samosprávneho kraja.

„Projekty sa pripravujú na zaradenie do zásobníka projektových zámerov, ktorých súčasťou je obnova a verejných a pamiatkovo chránených budov či odstránenie bariér na stredných školách. Ide aj o investičné projekty na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc, vybudovanie psycho-sociálnych centier a projekty na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v rámci sociálno-zdravotnej starostlivosti,“ objasnila Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Poslanci podporili aj dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Úpravou poslanci schválili pravidlo, že vždy pri sume na dotácie nižšej ako 500-tisíc eur nebude povinnosť využívať všetky dotačné programy. O výbere dotačného programu, ktorý bude v príslušnom rozpočtovom roku určený a o výške sumy pre určený dotačný program, rozhodne predseda ŽSK po vzájomnej dohode s poslaneckými klubmi,“ priblížila Lacová.

Krajská hovorkyňa dodala, že súčasťou najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK (17. 4. 2023) bude schvaľovanie Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie regionálnych dotácií.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.