Mesto pripravuje revitalizáciu Kalvárie

Projekt mesta, ktorého náklady sú plánované na 200 tis. Eur vo fáze projektu pre územné konanie.

Náklady na samotnú revitalizáciu však budú zrejme o mnoho vyššie, nakoľko projekt počíta s prekládkou existujúcej komunikácie a pravdepodobne s odstránením existujúcej. Taktiež počíta s vybudovaním nového chodníka pomedzi kaplnky.

Samotný projekt bol výsledkom (dúfajme) štandardného verejného obstarávania. Avšak takýto dominantný rekreačný a kultúrny bod v rámci mesta by si zaslúžil isto viac pozornosti, napríklad aj formou architektonickej súťaže, či dokonca verejnou diskusiou. To by sa však v prvom rade musel zmeniť prístup k pohľadu na mesto, jeho plánovanie, či údržbu.

Podklady tak, ako sú momentálne pripravené sa budú dať pripomienkovať 09.05.2018 (streda) o 09:00 na Mestskom úrade Ružomberok. Existujúca dokumentácia je však nahodená veľmi nahrubo, bez akýchkoľvek popisov zásahov, nehovoriac o chýbajúcej legende. Je teda zrejmé, ako dopadne územné konanie na takýto projekt – tak, ako na plánovanú cyklotrasu Žel. stanica – KÚ – a to vrátením na doplnenie.

Otázkou je taktiež finančná spoluúčasť na projekte zo strany katolíckej cirkvi, ktorej sa táto investícia priamo dotýka. Patria jej kaplnky, a kostol s priľahlými pozemkami.

Otázne je teda, ako plánuje vedenie mesta naložiť aj s ďalšími kľúčovými investíciami pre rok 2018, ktorými sú:

Desať najväčších investičných akcií mesta naplánovaných na rok 2018

1. vybudovanie cyklochodníka a spevnenie ulice D. Makovického: 550-tisíc eur

2. výstavba kompostárne: 400-tisíc eur

3. rekonštrukcia pešej zóny (Podhora, Mostová): 300-tisíc eur

4. rekonštrukcia Mariánskeho námestia: 250-tisíc eur

5. cyklochodník do Hrabovskej doliny: 250-tisíc eur

6. oprava strechy na ZŠ Dončova: 211-tisíc eur

7. revitalizácia Kalvárie: 200-tisíc eur

8. rekonštrukcia MŠ Za dráhou: 200-tisíc eur

9. rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova: 100-tisíc eur

10. rekonštrukcia cestnej komunikácie v Hrabovskej doline: 80-tisíc eur

Dúfam len, že sa nebude jednať o ad hoc prístup, ktorého snahou bude urýchliť procesy s cieľom začatia výstavby pred Novembrom 2018. Tvorba kvalitného mesta totiž potrebuje víziu, čas a odborný prístup.

Už ako študent gymnázia v mojom rodnom meste Ružomberok som vedel, že chcem venovať môj život architektúre. A tak som nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Moje akademické začiatky boli poznačené architektonickým formalizmom, ale čoskoro sa moje zameranie posunulo k zložitejším problémom. Urbanizmus a dizajn ľudského rozmeru určili moje ďalšie kroky. Téma mesta a jeho rozvoja je komplexná záležitosť, do ktorej hry vstupuje každý jeden obyvateľ. Veď čo je mesto, ak nie ľudia? Po skončení štúdia som sa rozhodol ostať na Slovensku a profesne, ale aj voľnočasovo sa venovať tejto problematike.