Mesto skontrolovalo kvalitu vody v Hrabovskom prameni

Podľa výsledkov, ktoré v januári pre mesto Ružomberok vypracovalo akreditované skúšobné laboratórium Liptovské Laboratóriá, je voda z Hrabovského pramienka na Hrabovskej ceste pitná a bez anomálií. Mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické ukazovatele, zahrnuté v skúšaní, vyšli negatívne.

Obľúbený prameň vyvierajúci v Hrabovskej doline testovalo laboratórium na podnet mesta začiatkom roka 2020. Odborníci sa zamerali na mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti vyvierajúcej vody.

Dňa 13. januára 2020 mesto odobralo vzorku vody z prírodného zdroja, ktorý vyviera v Hrabovskej doline s vyústením na zemský povrch pri Hrabovskej ceste. Hrabovský pramienok, ktorý s obľubou využívajú domáci, je prírodným zdrojom vody v tejto lokalite. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu cyklo-pešieho chodníka mesto skontrolovalo kvalitatívne zloženie vody z Hrabovského pramienka.

Podľa výsledkov, ktoré dňa 17.1.2020 vypracovalo akreditované skúšobné laboratórium Liptovské Laboratóriá s.r.o., je voda z Hrabovského pramienka pitná a bez anomálií. Všetky mikrobiologické a biologické ukazovatele, zahrnuté v predmetnom skúšaní, vyšli negatívne. Rovnako v skúšaní dopadli aj fyzikálne a chemické ukazovatele. Pri dodržaní hygienických postupov pri odbere vody tak obyvateľom nehrozí žiadne riziko.

Hrabovský pramienok je symbolom Hrabovskej cesty, ktorý vďaka rekonštrukcii cyklo-pešieho chodníka aktuálne prechádza rekonštrukciou. Stavba cyklo-pešieho chodníka bude odovzdaná mestu na užívanie v prvom kvartáli roka 2020.

Zdroj – Tlačová správa mesta Ružomberok.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.