Milan Fiľo si na univerzite prevzal čestný titul

V stredu bola na Katolíckej univerzite veľká slávnosť. Spolumajiteľ Mondi SCP a podporovateľ školy Milan Fiľo si prevzal čestný titul doctor honoris causa.

„Jediný spôsob, ako urobiť majetok užitočný, je deliť sa on,“ povedal v slávnostnom príhovore pri príležitosti odovzdania čestného doktorátu rektor Katolíckej univerzity Jozef Jarab.

Vo svojej reči vyzdvihol najmä Fiľovu filantropiu. Aj dôvod udelenie doktorátu zhrnul Jarab do jednej vety – za mimoriadny prínos v oblasti filantropie. „Svet potrebuje veľkých ľudí s dávkou pokory a charizmou filantropie,“ vzdal hold ocenenému rektor Jarab.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab.

Univerzite za ostatné takmer dva roky venoval Milan Fiľo 400-tisíc eur. Vo svojom príhovore vyzval akademickú obec univerzity, aby vzájomne spolupracovala. „Zjednoťme sa a pomáhajme tejto inštitúcií. Ale aj iným univerzitám na Slovensku,“ zdôraznil čestný občan mesta Ružomberok a dvojnásobný držiteľ ceny mesta.

Jeho pomoc nepocítila finančne len Katolícka univerzita. Dlhodobo podporuje aj aktivity Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Ten sa venuje chudobným a chorým v niektorých častiach Afriky. Postavil tu sirotince aj nemocnicu, ktorá pomáha v boji s vírusom HIV. Práve za túto podporu mu Vysoká škola sv. Alžbety udelila rovnaký titul už v roku 2006.

Práve Vladimír Krčméry – je aj vo Vedeckej rade KU, ktorá o ocenení rozhodla – napísal pre oceneného slávnostné laudácio. Spomínal v ňom viaceré zážitky, ktoré s Milanom Fiľom zažil pri cestách do Afriky.

Milan Fiľo počas slávnostného prejavu.

Publikum v Aule Jána Pavla II. počas odovzdávania titulu doctor honoris causa.

V roku 1999 získal Milan Fiľo Zlatú medailu od Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za spoluprácu a pomoc. Katolícka univerzita mu zasa v roku 2005 udelila takzvanú Malú medailu. Aktuálne ocenenie – titul doctor honoris causa –  je najvyšším univerzitným vyznamenaním.

„Prechovávam hlboký pocit pokory a vďačnosti,“ poďakoval Fiľo vo svojom príhovore.

O udelení titulu doctor honoris causa rozhodla Vedecká rada KU na zasadnutí 28. novembra tohto roku. Ocenenie odovzdali už po dvoch týždňoch. Voči rozhodnutiu zaradiť Fiľa k doterajším oceneným sa zdvihla aj vlna nesúhlasu. Priamo na univerzite – medzi študentmi a zamestnancami – aj vo verejnosti.

Odporcom prekáža, že univerzita pustila na tablo ocenených osobností aj podnikateľa, ktorý má problém niektoré svoje aktivity vysvetliť. Vedecká rada KU napokon rozhodla o ocenení jednoznačne: 22 hlasov bolo za, traja sa zdržali, nikto nehlasoval proti.

Zdroj fotografii – t2.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.