Mladí umelci opäť na pódiu v Galérii Ľudovíta Fullu

Pandémia ochorenia COVID-19 zastavila koncertnú kultúru aj v našom meste. Umelci boli odkázaní na neosobné sprostredkovanie svojho umenia a museli sa zriecť najosobnejšieho kontaktu s poslucháčom – živého koncertu.

Milovníci hudby však vďaka priaznivej epidemiologickej situácii môžu už 1. 7. 2021 o 16.00 v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku opäť zažiť jedinečný magnetizmus medzi interpretom a publikom a spoznať  posolstvo velikánov klasickej hudby prostredníctvom mladých hudobníkov. Predstavia sa Vám traja talentovaní umelci – mezzosopranistka Andrea Pietrová, klaviristka Laura Nižňanská a klavirista Daniel Truchan.

Andrea Pietrová je momentálne poslucháčkou 3. ročníka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v triede prof. Petra Mikuláša.

Profesionálne pôsobí na doskách Slovenského národného divadla. V roku 2017 získala Cenu absolútneho víťaza Súťaže slovenských konzervatórií a v nadväznosti na toto ocenenie sa predstavila v rámci známeho letného hudobného festivalu Viva Musica! Sólisticky sa predstavila aj v Slovenskej filharmónii. Narodila sa v Bratislave, kde študovala na Konzervatóriu v triede Mgr. art. Dagmar Livorovej. Pochádza zo známej umeleckej rodiny. Vo svojej umeleckej činnosti sa zameriava na menej známe diela slovenských aj zahraničných autorov.

Laura Nižňanská je čerstvá absolventka Konzervatória v Bratislave z triedy Mgr. art. Kataríny Dibákovej. Pochádza z Ružomberka. Veľkú časť svojho štúdia na Konzervatóriu zasvätila spolupráci s domácimi aj zahraničnými opernými sólistami. Ako korepetítorka sa okrem operetnej literatúry sa venuje hlavne vrcholným dielam romantickej opery a tiež žánrom starej hudby. Predstavila sa na koncertných podujatiach v Bárdoňove, v Leviciach, v Bratislave, v Modre, aktívne spolupracuje s absolventmi speváckeho oddelenia Konzervatória v Bratislave. Sólisticky sa venuje predovšetkým propagácii diel klasickej hudby na nehudobných a komerčných akciách. Pôsobí aj pedagogicky.

 

Daniel Truchan je absolventom Konzervatória v Bratislave z triedy Mgr. art. Kataríny Dibákovej. V rámci svojej umeleckej činnosti sa zameriava na sólovú tvorbu pre klavír hlavne z období romantizmu, raného dvadsiateho storočia a baroka. Získal Čestné uznanie na celoslovenskom kole Súťaže slovenských konzervatórií v roku 2019.

Predstavil sa na koncertoch v Slovenskom rozhlase, Pálffyho paláci a na ďalších podujatiach venovaných klasickej hudbe. Narodil sa v Ružomberku. Okrem klavírneho umenia sa profesionálne venuje biomedicínskej fyzike, ktorú vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave.

Mladí umelci si pre Vás pripravili bohatý program zameraný na vrcholné diela romantickej literatúry – zaznejú vokálne skladby od G. Donizzetiho a G. Bizeta doplnené klavírnym programom s dielami F. Chopina, M. Balakireva, N. Medtnera a E. Griega. Vo virtuóznom prevedení môžete očakávať známe aj menej známe typicky nostalgické melódie doplnené talianskou eleganciou ale aj drásajúcim dramatizmom.

Náročné obdobia boli vždy veľkým inšpiračným podnetom pre skladateľov. Vo svojej tvorbe reagovali veľmi citlivo na celospoločenské problémy, medzi ktoré patrí určite aj pandémia koronavírusu. Tragika vybraných diel je tak v súvislosti s pandemickou krízou práve dnes veľmi aktuálna – hudba nie je len rozptýlením od ťažkostí života, ale stáva sa živým posolstvom nádeje ma lepšiu budúcnosť.

RK Magazín je mediálnym partnerom podujatia. 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

PR článok