Ružomberok dnes

Galéria Ľ. Fullu medzi prioritami

Galéria Ľ. Fullu medzi prioritami. Ministerstvo kultúry SR identifikovalo 24 prioritných národných kultúrnych pamiatok (NKP) vo vlastníctve štátu, na ktorých obnovu chce použiť takmer 221 miliónov eur z eurofondov, disponibilných v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027. Do indikatívneho zoznamu prioritných NKP zaradili aj Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, predpokladané výdavky na jej rekonštrukciu predstavujú 2 002 000 eur. Čítaj viac