Mondi SCP si chcelo pri vstupe do mesta prenajať reklamnú tabuľu, žiadosť cez poslancov neprešla

Reklamné plochy pri vstupe do Ružomberka by malo mesto využívať na svoje účely, myslia si poslanci. Nesúhlasili ani s výškou nájmu.  

Mesto Ružomberok má pri vstupe do mesta štyri informačné tabule.  Mondi SCP malo záujem o prenájom jednej strany pútača na Tatranskej ceste.

Bilboard je len jednostranný, druhú časť, v smere do Liptovského Mikuláša, vybudovanú nemá. Spoločnosť ju chcela umiestniť na vlastné náklady a užívať ju formou nájmu. Mesto by tabuľu mohlo využívať potom, ako by nájomné pre mesto vyrovnalo sumu do zriadenia Mondi bilboardu.

Vedenie mesta žiadosť prerokovalo vlani koncom novembra. Materiál neskôr predložili mestskému zastupiteľstvu, ktoré o ňom rozhodovalo ešte na februárovom zasadnutí.

Stavebná a finančná komisia sa nezhodli  

Poslanci rokovali o materiáli, pri ktorom sa rozchádzali stanoviská komisií. Kým stavebná komisia odporúčala mestu ponechať si všetky tabule a využívať ich obojstranne na svoju propagáciu, finančná komisia odporučila vyhovieť žiadosti papierní.

„V komisii sme sa jednoznačne zhodli, že je neprípustné, aby sme plochu prenajímali. Je to jediná oficiálna vstupná tabuľa, ktorou v meste vítame ľudí. Zároveň nemáme žiadnu výstupnú tabuľu, kde by sme poďakovali za návštevu, čo majú aj bežné dediny. Mondi má pozemky, na ktorých si môže tabuľu osadiť,“ vyjadril sa poslanec za Roveň Juraj Burgan (KDH), ktorý zároveň pôsobí ako podpredseda stavebnej komisie.

Do debaty sa zapojil aj poslanec Ján Kuráň (nezávislý). „Nezväčšovať reklamný smog a postupne sa snažiť zbavovať reklamného smogu,“ pripomenul jednu z požiadaviek, ktorými podmienil stiahnutie svojej petície za odvolanie primátora.

Reklama zadarmo?

Reklamnú plochu, ktorá mala byť predmetom nájmu, chcela spoločnosť Mondi vybudovať na vlastné náklady. Nájom pre mesto by predstavoval 234 eur ročne. „Pričom nájomné bude ročne započítavané do výšky hodnoty nákladov nájomcu na realizáciu reklamnej plochy,“ píše sa v dôvodovej správe. Náklady papierne vyčíslili na približne 2300 eur, uviedla počas zastupiteľstva Katarína Šimanská, vedúca právneho oddelenia. Dodala, že zmluva by tak bola fixovaná na obdobie približne desať rokov.

Papierne by si teda svoju investíciu odratávali z nájmu. „Mondi nám podľa návrhu má platiť za nájom tabule, podľa môjho názoru veľmi lukratívnej, 234 eur za rok? To znamená, nainštaluje si tam svoju reklamu, z ktorej mesto nebude mať nič, lebo my máme tabuľu z druhej strany, a 10 rokov nám nemusí platiť nájom, lebo ju nainštaluje za 2300 eur. To znamená, že im dáme reklamu na 10 rokov zadarmo, priamo povedané.  Či mýlim sa?“ pýtal sa Burgan. Poznamenal tiež, že tabuľu by vedel spraviť lacnejšie a ešte by na tom aj zarobil.

„Je na nás poslancoch, ako sa rozhodneme, či priestor chceme mať zveľadený alebo nie. Môžeme dať aj pripomienku, že nesúhlasíme s cenou 234 eur,“ reagoval druhý viceprimátor Ján Bednárik. „Odporúčam, aby sme to prijali.“

Poslanci to však neschválili. Odmietli už návrh na dočasnú prebytočnosť majetku mesta, ktorý predchádzal hlasovaniu za nájom reklamnej plochy.

Titulná fotografia – reklamný pútač na Tatranskej ceste. Autor – Juraj Brezáni.

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.